Condiții generale de utilizare a Site-ului web

1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Aceste Condiții generale de utilizare a Site-ului web (în continuare "Conditions") guvernează utilizarea Site-ului web www.goldengoose.com (în continuare „Site-ul web") managed by Golden Goose S.p.A., de către utilizator, fie ca utilizator înregistrat, fie ca simplu vizitator (în continuare „Utilizator").

1.2. Scopul Site-ului web este furnizarea de informații și desfășurarea comerțului electronic. Prin accesarea Site-ului web și utilizarea serviciilor disponibile pe Site-ul web, Utilizatorul acceptă aceste Condiții și se obligă să le respecte. Dacă Utilizatorul nu dorește să accepte aceste Condiții, i se cere să evite utilizarea Site-ului web.

1.3. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste Condiții înainte de a utiliza Site-ul web, precum și alte domenii ale Site-ului web, cum ar fi informațiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal, informațiile despre utilizarea modulelor cookie, Condițiile generale de vânzare și cele privind retragerea, eventual tipărirea unei copii pentru referințe viitoare. Societatea își rezervă dreptul de a modifica aceste Condiții în orice moment din motive prevăzute de legislație, modificări ale serviciilor oferite sau cerințe de afaceri. În consecință, Utilizatorul este invitat să verifice aceste Condiții ori de câte ori vizitează Site-ul web, inclusiv pentru a verifica posibile actualizări sau modificări.

2. DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA SITE-ULUI WEB

2.1. Site-ul web este administrat de Golden Goose S.p.A., cu sediul social în Milano, Via Privata Ercole Marelli 10.

3. ACCESUL, ÎNREGISTRAREA ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

3.1. Utilizatorul va putea vizita și se va putea înregistra gratuit pe Site-ul web, fără a aduce atingere faptului că va suporta costurile conexiunii la Internet utilizate pentru accesarea Site-ului web, în funcție de tarifele, termenii și condițiile aplicate de propriul furnizor.

3.2. Înregistrarea pe Site-ul web va duce la crearea unui cont personal, inclusiv a unui nume de utilizator și a unei parole cu cel puțin opt caractere, trebuind să fie respectate criteriile pentru crearea parolei indicate uneori pe Site-ul web.

3.3. Datele pentru accesarea Site-ului web vor fi personale și netransmisibile și nu pot fi transmise unor terțe părți.

3.4. Utilizatorul va fi responsabil pentru toate activitățile finalizate prin contul său individual. În acest scop, Utilizatorul se angajează să adopte măsurile de precauție corespunzătoare pentru a se asigura că parola sa rămâne sigură și secretă, angajându-se să informeze imediat Societatea dacă există motive pentru a crede că o parte terță cunoaște parola, atunci când această parolă are, a fost sau se presupune că este pe cale de a fi folosită într-un mod neautorizat sau când a fost pierdută sau furată.

3.5. Utilizatorul nu poate utiliza propriul cont sau Site-ul web:

3.5.1. astfel încât să cauzeze sau să poată cauza întreruperi, deteriorări sau funcționarea necorespunzătoare a acestuia și a funcțiilor aferente, și

3.5.2. în scopuri frauduloase sau, în orice caz, pentru săvârșirea unor fapte ilegale.

3.6. În orice caz, Utilizatorului i se interzice să intervină în funcționarea Site-ului web și, în special, se angajează să nu se sustragă măsurilor de securitate, să le modifice și, în orice caz, să nu afecteze funcționarea Site-ului web sau a vreunui sistem de calcul, servere, routere sau orice alt dispozitiv IT.

4. SERVICIILE SITE-ULUI WEB

4.1. Serviciile de comerț electronic oferite pe Site-ul web sunt reglementate de Condițiile generale de vânzare.

4.2. În momentul creării unui cont sau trimițând o solicitare în acest sens prin intermediul Site-ului web, Utilizatorul va putea beneficia gratuit de serviciul Newsletter care va fi trimis periodic sub forma unui e-mail cu conținut editorial și comercial, la adresa de e-mail indicată de Utilizator. Utilizatorul va putea dezactiva oricând serviciul de newsletter, modificând setările aferente din zona personală sau accesând link-ul pentru anularea serviciului, aflat în subsolul fiecărui newsletter prin e-mail. Pentru informații suplimentare, consultați Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

4.3. Eventualele evenimente cu premii organizate de Societate pe Site-ul web vor fi guvernate de regulamentul specific publicat de la caz la caz pe Site-ul web.

5. DREPTURI DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ȘI INTELECTUALĂ

5.1. Societatea (sau succesorii acesteia în drepturi) este proprietarul și/sau beneficiarul legitim al tuturor drepturilor de proprietate industrială și intelectuală referitoare la Site-ul web, al tuturor conținuturilor și materialelor publicate pe acesta (inclusiv, fără limitare, texte, cataloage, fotografii, ilustrații, imagini, desene tehnice, video, audio, texte publicitare, mărci, nume de domeniu, schițe, desene, inclusiv în cazul în care nu sunt acoperite de brevete, precum și orice alt conținut și materiale, denumite în continuare „Material").

5.2. Utilizatorul va fi autorizat să descarce, să vizualizeze sau să imprime conținut de pe Site-ul web în scopuri exclusiv personale și necomerciale, astfel încât să nu aducă atingere drepturilor industriale și intelectuale ale Societății sau ale unor posibile terțe părți. Conținutul Site-ului web nu poate fi utilizat în niciun caz în alte scopuri, inclusiv, fără limitare, pentru distribuirea, modificarea, reproducerea, transmiterea sau difuzarea sa fără consimțământul prealabil scris al Societății. Dacă Utilizatorul utilizează Site-ul web și/sau Materialul încălcând aceste Condiții, Societatea îi poate cere să nu mai folosească Site-ul web și să returneze sau să distrugă Materialul, fără a aduce atingere dreptului Societății de a lua orice altă inițiativă pentru protejarea drepturilor sale încălcate și obținerea unei despăgubiri pentru orice pierdere și pagubă suferită.

6. GARANȚIA

6.1. Societatea nu garantează că Site-ul web sau conținutul acestuia vor fi accesibile în mod continuu.

6.2. Societatea nu oferă nicio garanție în ceea ce privește defecțiunile serviciului care au ca rezultat întârzieri sau întreruperi în funcționarea serviciilor de comunicații electronice care împiedică accesul sau utilizarea Site-ului web.

6.3. Societatea nu garantează absența virușilor, a programelor malware sau a altor elemente datorită cărora Site-ul web și/sau conținutul acestuia este periculos. Utilizatorul va fi responsabil pentru implementarea procedurilor și efectuarea verificărilor care să răspundă cerințelor de securitate și să asigure fiabilitatea datelor de intrare și de ieșire, cum ar fi, de exemplu, instalarea unei aplicații antivirus.

6.4. Fără a aduce atingere dispozițiilor din Condițiile generale de vânzare, se înțelege prin prezenta că unele produse pot fi prezentate împreună cu imagini sau reproduceri grafice al căror scop este doar ilustrativ.

6.5. Toate cele de mai sus se aplică atunci când este permis în limitele maxime ale legii.

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

7.1. Utilizatorul va accesa și utiliza Site-ul web în mod autonom și pe riscul său exclusiv. Prin prezenta Societatea își declină orice răspundere cu privire la orice daune sau prejudicii suferite în orice fel de Utilizator ca urmare a accesării și utilizării Site-ului web și/sau a descărcării oricărui Material prezent pe acesta din orice motiv.

7.2. Societatea nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau pagubă ce rezultă din faptul că Utilizatorul nu și-a păstrat parola în siguranță sau nu a comunicat Societății utilizarea neautorizată, pierderea sau furtul acestei parole în conformitate cu articolul 3.4. de mai sus.

7.3. Societatea își rezervă dreptul de a suspenda, elimina, întrerupe sau modifica Site-ul web în întregime sau parțial fără o notificare prealabilă. Societatea nu va fi răspunzătoare față de Utilizator dacă Site-ul web nu este disponibil din orice motiv sau pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere finală a acestuia.

7.4. Toate cele de mai sus se aplică atunci când este permis în limitele maxime ale legii.

8. CONECTAREA LA SITE-URI WEB ALE TERȚILOR

8.1. Site-ul web poate conține hyperlink-uri la site-uri web administrate de terțe părți. Societatea nu va fi răspunzătoare pentru conținutul site-urilor web ale unor terțe părți accesibile prin intermediul Site-ului web. Includerea de către Societate a hyperlink-urilor către astfel de site-uri web nu va însemna nicio acceptare de către Societate a materialelor publicate pe acestea sau a oricărei alte relații între Societate și administratorii acestor site-uri web.

9. DESPĂGUBIREA

9.1. Utilizatorul acceptă că va exonera Societatea de orice răspundere, daune sau costuri (inclusiv, fără limitare, taxe judiciare) suportate de către Societate ca urmare a: (i) încălcării acestor Condiții de către Utilizator, (ii) reclamațiilor terților bazate pe utilizarea Site-ului web și/sau a Materialului de către Utilizator, sau (iii) informațiilor sau materialelor trimise, transmise sau încărcate de Utilizator prin intermediul Site-ului web sau al contului.

10. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Orice informații privind datele cu caracter personal trimise electronic prin intermediul Site-ului web de către Utilizator vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor cu caracter personal, cu referire specială la Decretul legislativ 196/2003 modificat recent prin Decretul legislativ 101/2018 (Codul privind protecția datelor cu caracter personal) și Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor) și Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal..

11. LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚA COMPETENTĂ

11.1. Așa cum este configurat în prezent, site-ul web a fost destinat folosirii de către utilizatorii din Italia, iar Societatea nu garantează respectarea de către conținutul acestuia a cerințelor legilor aplicabile în afara teritoriului Italiei.

11.2. Aceste Condiții sunt guvernate de legea italiană și orice dispute cu privire la Site-ul web sunt de competența exclusivă a Instanței din locul de reședință sau domiciliu al Utilizatorului, cu condiția ca această reședință sau domiciliu să se afle pe teritoriul Italiei.

Back to top