Termeni și condiții generale privind vânzările online

1. 1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Toate contractele de vânzare încheiate între Golden Goose S.p.A., cu sediul social în Milano (Italia), Via Privata Ercole Marelli 10, nr. telefon +39 0223345331, adresă de e-mail:customercare@goldengoosedeluxebrand.com („Societatea”) și utilizator – în calitate de consumator în sensul Secțiunii 3 din Decretul nr. 206/2005 („Codul consumatorului”), și anume o persoană fizică ce acționează în scopuri ce sunt în afara activității sale comerciale, de afaceri sau profesionale („Utilizatorul”), ca urmare a depunerii unor comenzi de cumpărare prin intermediul site-ului web accesibil la adresa URL www.goldengoose.com („Site-ul”) sau prin intermediul aplicației Golden Goose Passport („Aplicația”) (în continuare denumite împreună „Platforme”) vor fi guvernate de acești Termeni și condiții generale ale vânzărilor online („Condiții generale”).

1.2. Prin acceptarea Condițiilor generale la achiziționarea oricăror produse de pe Site și/sau Aplicație, Utilizatorul se angajează să respecte Condițiile generale. Neacceptarea Condițiilor generale va determina imposibilitatea Utilizatorului de a achiziționa produse prin intermediul Site-ului și/sau a Aplicației.

2. MODIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE

2.1. Societatea își rezervă dreptul de a efectua modificări ale Condițiilor generale în orice moment în cazul în care acestea sunt necesare pentru a respecta dispozițiile legale, pentru a adapta Condițiile generale la procedurile de vânzare ale Societății sau din motive tehnice. Versiunea actualizată a Condițiilor generale va fi publicată din când în când pe Platformă. În orice caz, Condițiile generale aplicabile fiecărei achiziții vor fi cele în vigoare la momentul transmiterii comenzii de cumpărare.

3. CREAREA UNUI CONT

3.1. Pentru a achiziționa produse de pe Platforme, Utilizatorul (i) va crea un cont nou pe Platformele pe care intenționează să facă o achiziție sau (ii) dacă Utilizatorul are deja un cont, va accesa Platforma folosind datele de autentificare obținute în momentul creării contului său pe Platformă.

3.2. Pentru a crea un cont nou pe una sau pe ambele Platforme, Utilizatorul (i) va completa corect formularul de înregistrare, introducând toate datele solicitate de acestea (de exemplu: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon și parolă), (ii) va citi politica de confidențialitate de pe Platforma aleasă și (iii) va confirma înregistrarea.

3.3. În scopul creării contului pe fiecare Platformă, Utilizatorul va alege o parolă pe care este obligat să o păstreze secretă, așa cum este descris în mod special în Termenii și condițiile de utilizare a Site-ului și/sau a Aplicației. Numele de utilizator al Utilizatorului va corespunde adresei de e-mail furnizate în timpul procesului de înregistrare.

3.4. În urma înregistrării sale pe Platformă, Utilizatorul va primi confirmarea înregistrării sale cu succes prin e-mail, la adresa furnizată în timpul procesului de înregistrare.

3.5. Ulterior, Utilizatorul poate alege o metodă de plată dintre cele indicate la articolul 8.1 de mai jos și poate trimite Societății comanda sa de cumpărare pe cale electronică.

3.6. Utilizatorul își poate anula contul în orice moment, trimițând un e-mail către Societate la adresa indicată la articolul 14 de mai jos. La primirea acestei comunicări, orice relație contractuală dintre Utilizator și Societate - fără a aduce atingere comenzilor de cumpărare deja trimise înainte de solicitarea de anulare - va fi considerată încetată, iar numele de utilizator și parola Utilizatorului vor fi șterse, fiind înțeles că Utilizatorul va putea cumpăra pe Site ca „Oaspete”.

4. CUMPĂRAREA CA „OASPETE”

4.1. Utilizatorul poate achiziționa prin fiecare Platformă ca Oaspete, fără a-și crea un cont. În astfel de situații, Utilizatorul va fi obligat să (i) completeze câmpurile din formularul de autentificare specific de pe Platformă, furnizând toate datele necesare (de exemplu: nume, prenume, adresă de facturare și de livrare, adresă de e-mail și număr de telefon) și (ii) să accepte Condițiile generale.

5. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

5.1. Prin trimiterea unei comenzi de cumpărare prin intermediul fiecărei Platforme, Utilizatorul face o ofertă angajantă pentru achiziționarea produselor selectate și, prin urmare, pentru a încheia un contract de achiziție, care va fi reglementat în totalitate de Condițiile generale („Contractul").

5.2. La trimiterea comenzii de cumpărare, Societatea va trimite Utilizatorului prin e-mail o confirmare de primire a comenzii, care conține numărul comenzii și detaliile comenzii („Confirmare de primire”). În orice caz, se înțelege că încheierea Contractului va fi supusă aprobării exprese de către Societate a comenzii de cumpărare prin intermediul unui e-mail care confirmă expedierea comenzii către Utilizator („Confirmare de expediere”). În consecință, Utilizatorul confirmă că o Confirmare de primire nu va constitui acceptarea comenzii de cumpărare și că un Contract va fi considerat încheiat la primirea de către Utilizator a Confirmării de expediere, în conformitate cu articolul 9.2 de mai jos.

5.3. Înainte de a confirma comanda de cumpărare, Utilizatorul va verifica rezumatul comenzii de cumpărare pentru a se asigura că toate datele furnizate sunt corecte. Orice eroare la introducerea datelor poate fi corectată folosind funcțiile specifice de editare a datelor pe Platforme. În cazul în care Utilizatorul observă o eroare după confirmarea comenzii de cumpărare, Utilizatorul va putea contacta Societatea în modul indicat la articolul 14 pentru a corecta aceste erori.

5.4. Utilizatorul va păstra numărul de comandă conținut în Confirmarea de primire pentru a accesa serviciul de asistență și pentru orice altă comunicare cu Societatea.

5.5. The user is required to verify the documents relating to the your co-creation experience online purchase here.

6. DISPONIBILITATEA PRODUSELOR

6.1. Utilizatorul poate selecta pentru cumpărare numai produsele incluse în catalogul publicat pe Platforme, care sunt disponibile în momentul comenzii de cumpărare. Produsele selectate vor fi introduse în coșul de cumpărături al cărui conținut poate fi anulat sau modificat în orice moment până la transmiterea comenzii de cumpărare.

6.2. Catalogul de produse va fi actualizat periodic de către Societate, ceea ce nu oferă nicio garanție cu privire la disponibilitatea anumitor produse și/sau la toate dimensiunile/versiunile tuturor produselor/culorilor prezentate în catalog.

6.3. Fiecare produs este însoțit de o descriere a principalelor sale caracteristici. Datorită setărilor sistemelor de calcul sau ale dispozitivului folosit de Utilizator pentru vizualizarea Platformelor, imaginile și culorile afișate în descrierea produselor pot să nu corespundă exact caracteristicilor reale ale produselor. Drept urmare, imaginile sunt considerate indicative în limitele normale de toleranță.

6.4. Produsele de pe Platforme vor fi disponibile până la epuizarea stocului. În cazul în care produsul selectat, chiar dacă este selectabil, nu este disponibil, Societatea va informa prompt Utilizatorul prin e-mail la adresa furnizată de acesta. În cazul în care produsul este permanent indisponibil, Societatea va propune Utilizatorului unul sau mai multe produse alternative, înțelegându-se că, în cazul în care Utilizatorul nu dorește să accepte propunerea, acestuia i se va restitui imediat orice plată deja făcută. În cazul acceptării propunerii alternative de către Utilizator, care trebuie trimisă prin e-mail la adresa indicată la articolul 14 de mai jos, Contractul va fi încheiat la primirea de către Utilizator a Confirmării de expediere, în conformitate cu articolul 5.2 de mai sus.

7. PREȚURILE PRODUSELOR

7.1. Prețurile de vânzare sunt exprimate în Euro și includ TVA.

7.2. Orice comandă de cumpărare trimisă de Utilizator va fi supusă prețurilor de vânzare publicate online la momentul transmiterii acesteia. Aceste prețuri pot varia fără nicio notificare. Utilizatorul va trebui să verifice prețul final înainte de a trimite comanda de cumpărare.

7.3. Prețurile tuturor produselor afișate pe Platforme nu conțin costurile de transport care vor fi suportate de Utilizator în întregime. Aceste costuri vor varia în funcție de metoda de expediere selectată și vor fi indicate separat în rezumatul comenzii de cumpărare și în Confirmarea de primire.

8. PLĂȚI, FACTURARE, RESTITUIRE

8.1. Utilizatorul poate selecta una dintre următoarele metode de plată:

8.1.1. Card de credit (Visa, MasterCard, American Express);

8.1.2. PayPal;

8.1.3. Ramburs (numai în cazul în care adresa de expediere a produsului indicată de Utilizator se află pe teritoriul Italiei).

8.2. Prețul se plătește (i) la momentul transmiterii comenzii în cazul plății cu card de credit sau PayPal sau (ii) în momentul livrării produsului în cazul plății ramburs. Plata ramburs se poate face numai în numerar sau prin POS.

8.3. Societatea își rezervă dreptul de a nu accepta o comandă de cumpărare în cazul neautorizării plății de către administratorul metodei de plată selectate în conformitate cu articolul 8.1. de mai sus.

8.4. Cu excepția plăților ramburs, orice restituire a sumelor plătite Societății de către Utilizator vor fi efectuate prin aceeași metodă de plată selectată de Utilizator pentru finalizarea achiziției. Restituirile vor fi procesate în conformitate cu graficul de timp și condițiile prevăzute de administratorii acestor metode de plată. În cazul plății ramburs, restituirile vor fi efectuate prin transfer bancar în contul indicat de Utilizator.

9. LIVRAREA PRODUSELOR

9.1. Produsele achiziționate de pe Platforme vor fi livrate la adresa de expediere indicată de Utilizator în timpul procesului de înregistrare sau la achiziționarea produsului prin intermediul curierului rapid.

9.2. Utilizatorul va primi Confirmarea de expediere, inclusiv un cod de urmărire pentru monitorizarea procesului de expediere, atunci când produsul este predat de Societate curierului rapid.

9.3. Societatea se angajează să livreze produsul în maximum 30 (treizeci) de zile de la Confirmarea de expediere.

9.4. Livrarea este considerată efectuată în momentul preluării materiale a produsului de către Utilizator sau de o terță parte autorizată de acesta, care va fi dovedită prin semnarea de primire a comenzii la adresa de expediere stabilită.

9.5. În momentul livrării produselor Utilizatorul va verifica dacă ambalajul este intact și fără semne de deteriorare, modificare sau alterare. Dacă rezultatele acestor verificări sunt negative, Utilizatorul va semnala imediat problema curierului, refuzând produsul sau acceptându-l cu rezerve, care vor fi consemnate pe documentul de transport. În plus, Utilizatorul va informa imediat Societatea prin contactarea serviciului de asistență pentru clienți („Serviciul de asistență pentru clienți"), așa cum este indicat la articolul 14 de mai jos.

9.6. În cazul nelivrării produselor din cauza absenței Utilizatorului la fiecare încercare prevăzută de procedura de livrare a curierului, curierul va păstra produsele în depozitul său până la preluarea acestora de către Utilizator și, în orice caz, în termenul indicat în notificarea de încercare a livrării furnizată Utilizatorului. Dacă produsele nu sunt preluate în acest termen, acestea vor fi returnate Societății de către curier.

10. DECLARAȚII ȘI GARANȚII ALE UTILIZATORULUI

10.1. Utilizatorul declară și garantează că:

10.1.1. este eligibil să încheie în mod legal Contractul;10.1.1. that it is able to enter into the contract legitimately; that he or she is of full age;

10.1.2. are minimum 18 ani;

10.1.3. datele cu caracter personal și alte informații comunicate Societății în timpul procesului de înregistrare sau de achiziție a unui produs sunt corecte, exacte și actualizate. Societatea își rezervă dreptul de a verifica informațiile furnizate în orice moment și prin orice mijloace de care dispune, inclusiv solicitând Utilizatorului documentația justificativă corespunzătoare și, în cazul încălcării acestui articol 10.1.3, de a dezactiva sau suspenda contul Utilizatorului;

10.1.4. va folosi Platformele în conformitate cu toate legile sau reglementările aplicabile, abținându-se de la orice utilizare directă și/sau indirectă a Platformelor care nu respectă legile aplicabile, aceste Condiții generale sau care încalcă orice drept al terților.

10.2. Utilizatorul se obligă să despăgubească și să exonereze Societatea de orice răspundere, acțiune, costuri, cheltuieli sau pretenții care pot rezulta din încălcarea de către Utilizator a declarațiilor și garanțiilor prevăzute la articolul 10.1 de mai sus, fără a aduce atingere dreptului Societății de a înceta Contractul cu efect imediat în conformitate cu articolul 1456 din Codul civil italian în orice caz de încălcare a acestor declarații și garanții de către Utilizator.

11. GARANȚIA LEGALĂ DE CONFORMITATE

11.1. Produsele vândute Utilizatorului prin intermediul Platformelor sunt acoperite de garanția legală de conformitate prevăzută de articolele 128 și următoarele din Codul consumatorului („Garanție legală").

11.2. Fără a aduce atingere prevederilor articolului 6.3 de mai sus, Societatea va livra Utilizatorului produse care sunt conforme cu Contractul. Utilizatorul recunoaște și acceptă astfel faptul că așa-numitul efect „învechit” care caracterizează unele dintre produsele Societății nu poate fi considerat un viciu de conformitate.

11.3. Societatea va răspunde față de Utilizator pentru orice lipsă de conformitate existentă la momentul livrării produsului, cu condiția ca această lipsă de conformitate să se manifeste în termen de 2 (doi) ani de la livrarea produsului. Utilizatorul își va pierde drepturile în temeiul Garanției legale dacă nu raportează Societății lipsa de conformitate în termen de 2 (două) luni de la data constatării, contactând Serviciul de Asistență Clienți prin e-mail la adresa indicată în articolul 14. Această lipsă de conformitate va fi raportată prin intermediul formularului atașat în subsolul acestor Condiții generale, care va conține o descriere exactă și completă a presupuselor vicii sau defecte și fotografii ale produsului pentru a dovedi lipsa de conformitate raportată. Serviciul de Asistență Clienți va răspunde imediat Utilizatorului prin transmiterea unui alt formular de completat și prin furnizarea instrucțiunilor pentru returnarea produsului.

11.4. În cazul în care Serviciul de Asistență Clienți constată o lipsă de conformitate raportată ca fiind reală, pe baza plângerii primite și a fotografiilor anexate, returnarea produsului relevant va fi efectuată pe cheltuiala Societății. Însă în cazul în care Serviciul de Asistență Clienți, pe baza unei analize a documentației fotografice, consideră că reclamația nu este întemeiată, Utilizatorul poate returna produsul Societății pe cheltuiala sa, pentru a permite Societății să efectueze o analiză fizică a produsului. Formularul primit de la Serviciul de Asistență Clienți în urma plângerii pentru lipsa de conformitate şi completat în mod corespunzător, chitanța de plată, precum și orice alt document solicitat în mod rezonabil de către Societate se atașează la produsul în legătură cu care Utilizatorul dorește să exercite Garanția legală.

11.5. Utilizatorul poate solicita Societății, la discreția sa, fie (i) înlocuirea produsului – după restituirea sumei plătite – prin plasarea unei noi comenzi, fie (ii) restituirea sumei plătite, cu excepția cazului în care prima măsură reparatorie aleasă este în mod obiectiv imposibilă sau excesiv de oneroasă în comparație cu cealaltă măsură.

11.6. Mai exact, atunci când se aplică una dintre următoarele condiții: (i) înlocuirea produsului – după restituirea sumei plătite – prin plasarea unei noi comenzi este imposibilă sau excesiv de oneroasă, (ii) Societatea nu poate să înlocuiască produsul – după restituirea sumei plătite – prin plasarea unei noi comenzi într-un termen adecvat, (iii) înlocuirea ar cauza un inconvenient semnificativ pentru Utilizator, Societatea va restitui suma plătită. Societatea va proceda în consecință în termenul convenit cu Utilizatorul care, în orice caz, nu va fi mai lung decât termenul prevăzut de legea aplicabilă, dacă este cazul.

11.7. În cazul în care Societatea constată, după ridicarea sau primirea produsului, că lipsa de conformitate raportată este reală, orice cheltuieli în ceea ce privește transportul sau înlocuirea produsului vor fi suportate de către Societate și, în cazul în care costurile de transport au fost plătite de către Utilizator în conformitate cu articolul 11.4 de mai sus, acestea vor fi restituite de către Societate. Pe de altă parte, în cazul în care Societatea consideră că lipsa de conformitate raportată nu există sau condițiile de aplicare a Garanției legale nu sunt îndeplinite, Garanția legală nu se va aplica și toate costurile de transport - suportate de Utilizator pentru a trimite produsul către Societate sau invers -, vor fi suportate de Utilizator. În aceste situații, Societatea va informa Utilizatorul în acest sens, iar produsul va fi returnat la adresa de expediere indicată de Utilizator. În cazul în care produsul nu este livrat Utilizatorului sau unei terțe părți autorizate de acesta, produsul va fi păstrat o perioadă de 15 zile sau mai mult, așa cum este indicat în avizul de nelivrare furnizat Utilizatorului. În cazul în care acest termen curge fără ca Utilizatorul să ridice produsul, Societatea va avea dreptul să perceapă de la Utilizator costurile de stocare și să ia decizii în mod liber cu privire la produs.

11.8. Utilizatorul recunoaște și acceptă faptul că orice defecțiune sau deteriorare cauzată de accidente, din vina Utilizatorului, prin neutilizarea produsului în conformitate cu destinația acestuia sau prin uzură normală nu vor fi acoperite de Garanția legală.

12. DREPTUL DE RETRAGERE

12.1. Utilizatorul va avea dreptul de a se retrage din Contract în termen de 14 (paisprezece) zile fără a indica motive relevante. Perioada de retragere expiră la 14 (paisprezece) zile de la data la care Utilizatorul sau o terță parte indicată de acesta, mai puțin transportatorul, intră în posesia fizică a produsului cumpărat. Dacă Utilizatorul a cumpărat mai multe produse în aceeași comandă, perioada de retragere expiră la 14 (paisprezece) zile de la data la care Utilizatorul sau o terță parte indicată de acesta, mai puțin transportatorul, intră în posesia fizică a ultimului dintre produsele cumpărate.

12.2. Pentru a exercita dreptul de retragere, Utilizatorul își va declara în mod clar intenția de a se retrage din Contract, informând Societatea în acest sens. În acest scop Utilizatorul poate utiliza formularul de retragere disponibil în subsolul acestor Condiții generale, care va fi completat și trimis Serviciului de Asistență Clienți prin e-mail la adresa indicată la articolul 14 sau poate formula orice fel de declarație clară cu privire la intenția sa de a se retrage din Contract și să o transmită Serviciului de Asistență Clienți prin e-mail la adresa indicată la articolul 14.

12.3. Pentru a respecta termenul de retragere, Utilizatorul va transmite comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea termenului de retragere prevăzut la articolul 12.1. Odată ce Societatea a primit această comunicare, aceasta va trimite Utilizatorului o confirmare de primire prin e-mail împreună cu o etichetă de retur pentru a returna produsele în mod corect Societății.

12.4. În cazul retragerii, Societatea va restitui Utilizatorului prețul integral al produselor returnate, precum și costurile inițiale de transport corespunzătoare, cu excepția oricăror costuri suplimentare rezultate din alegerea expresă de către Utilizator a unui tip de livrare, alta decât opțiunea standard oferită de Societate. În schimb, costurile de transport pentru returnarea produsului vor fi suportate de Utilizator.

12.5. În cazul retragerii, Utilizatorul va fi obligat să returneze Societății produsele cumpărate în maximum 14 (paisprezece) zile începând de la data la care comunică decizia de retragere din Contract. Pentru a returna produsul, Utilizatorul poate folosi serviciul de curierat ales de Societate. În acest caz Utilizatorul nu va fi obligat să plătească direct costurile returului, deoarece Societatea le va plăti în numele Utilizatorului și va deduce aceste costuri din restituirea datorată acestuia din urmă. Dacă Utilizatorul decide să folosească acest serviciu, va indica acest lucru în formularul prevăzut la articolul 12.2. Utilizatorul va fi obligat să contacteze direct curierul pentru a efectua returnarea. Dacă Utilizatorul alege în mod liber să folosească un curier diferit de cel ales de către Societate, acesta va suporta costurile de expediere corespunzătoare.

12.6. Societatea va restitui Utilizatorului sumele indicate la articolul 12.4 de mai sus fără întârziere nejustificată și, în orice caz, în cel mult 14 (paisprezece) zile de la data primirii formularului de retragere de către Societate. Cu toate acestea, Societatea va avea dreptul să suspende restituirea până la primirea produselor returnate sau până când Utilizatorul a demonstrat că a returnat produsele, în funcție de situația care apare prima. Restituirea se va face prin aceeași metodă de plată folosită de Utilizator pentru tranzacția inițială.

12.7. Utilizatorul va fi obligat să returneze produsele fără să le fi folosit, într-o stare de conservare corespunzătoare și fără să fi scos etichetele originale. Modul de ambalare a produselor trebuie să poată proteja adecvat ambalajul original împotriva daunelor, inscripționărilor sau aplicării unor etichete străine. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, Societatea va returna Utilizatorului produsele pe cheltuiala acestuia din urmă.

12.8. Pentru a returna produsele Societății, Utilizatorul va imprima formularul de retragere completat și îl va transmite Serviciului de Asistență Clienți sau va transmite Serviciului de Asistență Clienți orice fel de declarație clară cu privire la intenția sa de a se retrage din Contract, împreună cu eticheta de retur primită în conformitate cu articolul 12.3 de mai sus. Formularul de retragere sau, după caz, declarația clară trebuie introdusă în ambalajul produsului, pentru a vă asigura că returnarea acestora Societăţii este finalizată cu succes. Dacă Utilizatorul are îndoieli în legătură cu procedura ce trebuie îndeplinită pentru exercitarea dreptului de retragere, acesta poate contacta Serviciul de Asistență Clienți la adresele indicate la articolul 14 de mai jos pentru a obține toate clarificările necesare.

13. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1. Societatea va prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorului în scopuri și în conformitate cu procedurile detaliate în Politica de confidențialitate disponibilă pe fiecare Platformă.

14. COMUNICĂRI

14.1. Pentru a primi asistență, a depune plângeri sau a solicita informații, Utilizatorul poate contacta Societatea la următoarele date de contact:

Serviciul Asistență Clienți +39 0281480317 or Contact us by email

15. SOLUȚIONAREA DISPUTELOR ONLINE

15.1. Utilizatorul va avea dreptul să utilizeze platforma înființată de Comisia Europeană pentru soluționarea disputelor referitoare la contractele de vânzare online („Platforma ODR"). Utilizatorul și Societatea pot utiliza Platforma ODR pentru a soluționa disputele referitoare la achizițiile online prin asistența unui organism imparțial. Platforma ODR poate fi accesată folosind următorul link

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

16. LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚA COMPETENTĂ

16.1. Aceste Condiții generale sunt guvernate în totalitate de legea italiană. Orice dispută ce ia naștere între Părți în legătură cu interpretarea, executarea sau încetarea Condițiilor generale și/sau a oricărui Contract va fi supusă competenței exclusive a Instanțelor din locul de reședință sau domiciliu al consumatorului, dacă se află pe teritoriul Italiei.

Formular pentru exercitarea dreptului de retragere

În cazul în care Utilizatorul dorește să exercite dreptul de retragere, Utilizatorul va descărca, completa și trimite formularul de retragere prin e-mail, la adresa indicată la articolul 14 de mai sus, către Serviciul de Asistență CliențiSee the page Shipping and Returns

Back to top