Opći uvjeti za korištenje Internet stranice

1. Područje primjene

1.1. Ovi Opći uvjeti za korištenje Internet stranice (dalje u tekstu: "Uvjeti") imaju za cilj urediti korištenje Internet stranice www.goldengoose.com (dalje u tekstu: "Internet stranica"), kojom upravlja Golden Goose S.p.A., od strane korisnika, neovisno o tome je li riječ o registriranom korisniku ili običnom posjetitelju (dalje u tekstu: "Korisnik").

1.2. Svrha Internet stranice je pružanje informacija i elektronička trgovina. Pristupanjem Internet stranici i korištenjem usluga dostupnih na Internet stranici, Korisnik prihvaća ove Uvjete i obvezuje se postupati u skladu s njima. Ukoliko Korisnik ne želi prihvatiti Uvjete, on/ona se moli da izbjegava korištenje Internet stranice.

1.3. Molimo Vas da pročitate pažljivo ove Uvjete prije korištenja Internet stranice, uključujući i druge dijelove Internet stranice kao što su informacije o obradi osobnih podataka, informacije o upotrebi kolačića, Opće uvjete prodaje i uvjete koji se odnose na odustajanje uz mogućnost ispisa preslike kao reference za ubuduće. Društvo zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta u bilo koje doba zbog razloga povezanih uz zakonsku regulativu, promjenu ponuđenih usluga ili zahtjeve poslovanja. Posljedično, korisnik je pozvan da provjeri ove Uvjete prilikom svakog posjeta Internet stranice te da pritom provjeri i moguće izmjene i novosti.

2. Vlasništvo Internet stranice

2.1. Internet stranicom upravlja društvo Golden Goose S.p.A., sa sjedištem u Milanu, Via Privata Ercole Marelli 10.

3. Pristup, registracija i korištenje Internet stranicom

3.1. Korisnik će imati mogućnost posjetiti i prijaviti se na Internet stranicu bez ikakve naknade, ali imajući u vidu činjenicu da će snositi trošak spajanja na Internet mrežu potreban za pristup Internet stranici, sukladno uvjetima njegovog vlastitog operatera.

3.2. Prijava na Internet stranicu dovodi do stvaranja osobnog računa, koji uključuje i korisničko ime i lozinku ne kraću od osam znakova sukladno kriteriju za kreiranje lozinke povremeno navedenom na Internet stranici.

3.3. Sigurnosni podaci za pristup Internet stranici bit će osobni i neprenosivi te ne mogu biti dijeljeni sa trećim osobama.

3.4. Korisnik će biti odgovoran za sve aktivnosti poduzete s njegovog osobnog računa. U tu svrhu, Korisnik se obvezuje usvojiti primjerene mjere opreza kako bi njegova ili njena lozinka ostala sigurna i tajna, pritom se obvezujući da će odmah obavijestiti društvo ako postoje razlozi za sumnju da treća strana zna njegovu ili njenu lozinku, odnosno kada je lozinka bila ili se pretpostavlja se da će biti korištena bez odgovarajućeg ovlaštenja ili je lozinka izgubljena ili ukradena.

3.5. Korisnik nije ovlašten koristiti svoj račun ili Internet stranicu:

3.5.1. na način koji bi uzrokovao ili koji bi mogao uzrokovati prekide, štetu ili neispravnost u korištenju Internet stranice ili s njom povezane funkcionalnosti; kao niti

3.5.2. za prijevarnu svrhu ili za provođenje nezakonitih radnji na bilo koji način.

3.6. U svakom slučaju, Korisniku je zabranjeno ometanje funkcioniranja Internet stanice te se naročito obvezuje da neće izbjegavati sigurnosne mjere, miješati se u primjenu mjera niti će u bilo kojem slučaju na bilo koji način ugrožavati funkcioniranje Internet stranice ili bilo kojeg pripadajućeg sustava, server, rutera ili bilo kojeg drugog IT uređaja.

4. Usluge Internet stranice

4.1. Usluge elektroničke trgovine koje se nude na Internet stranici regulirane su Općim uvjetima prodaje.

4.2. Tijekom postavljanja računa, kao i samim podnošenjem zahtjeva putem Internet stranice, Korisnik će moći besplatno koristiti uslugu e-biltena koja će se povremeno slati elektronskom poštom s uredničkim i komercijalnim sadržajem, na e-mail adresu naznačenu od strane pojedinog korisnika. Korisnik će moći deaktivirati uslugu e-biltena u bilo kojem trenutku promjenom povezanih postavki unutar vlastitog osobnog područja ili označavanjem na vezu za otkazivanje usluge koja će se nalaziti u podnožju svakog e-biltena. Za dodatne informacije molim pogledajte Informacije o obradi osobnih podataka.

4.3. Svaki nagradni natječaj organiziran od strane Društva na Internet stranici biti će određen posebnom regulativom objavljenom s vremena na vrijeme na Internet stranici.

5. Prava intelektualnog vlasništva

5.1. Društvo (ili njegovi pravni slijednici) je vlasnik i/ili ovlašteni nositelj licence svih prava industrijskog ili intelektualnog vlasništva koja se odnose na Internet stranicu, kao i na sve sadržaje i materijale objavljenje na istoj (uključujući, bez ograničenja, tekstove, kataloge, fotografije, ilustracije, slike, tehničke crteže, video i audio snimke, reklamne tekstove, žigove, nazive domena, crteže, dizajne, uključujući i one koji nisu obuhvaćeni patentima I sve ostale sadržaje i materijale (dalje u tekstu: “Materijal”).

5.2. Korisnik će biti ovlašten za preuzimanje, pregled ili ispis sadržaja sa Internet stranice isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe, na način da ne uzrokuje bilo kakvu štetu industrijskim ili intelektualnim pravima Društva ili mogućih trećih strana. Ni pod kojim se uvjetima sadržaj Internet stranice ne može koristiti u druge svrhe, uključujući, bez ograničenja, njihovu distribuciju, izmjenu, reprodukciju, prijenos ili širenje, bez prethodnog pisanog pristanka Društva. Ako Korisnik koristi Internet stranicu i / ili Materijal kršeći ove uvjete, Društvo ga može pozvati da prestane koristiti Internet stranicu i da vrati ili uništi Materijal ne dovodeći pritom u pitanje pravo Društva da poduzme bilo koju drugu inicijativu za zaštitu svojih povrijeđenih prava i pribavljanje naknade za pretrpljeni gubitak i štetu.

6. Jamstva

6.1. Društvo ne jamči da će Internet stranica ili njezin sadržaj biti kontinuirano dostupni.

6.2. Društvo ne daje nikakvo jamstvo u vezi s kvarovima u pružanju usluge koji bi rezultirali kašnjenjem ili prekidima u funkcioniranju elektronskih komunikacijskih usluga, koji bi sprječavali pristup ili korištenje Internet stranice.

6.3. Društvo ne jamči odsutnost virusa, zlonamjernog softvera ili drugih opasnih elemenata koji čine Internet stranicu i /ili njezin sadržaj opasnim. Korisnik će biti odgovoran za provedbu postupaka i provjera koji mogu udovoljiti sigurnosnim zahtjevima i osigurati pouzdanost dolaznih i odlaznih podataka, kao što je na primjer, instalacija antivirusne aplikacije.

6.4. Ne dovodeći u pitanje Opće uvjete prodaje, ovime se ustanovljuje da pojedini proizvodi mogu biti prezentirani pored fotografija ili grafičkih reprodukcija čija svrha je samo ilustrativna.

6.5. Sve gore navedeno će se primjenjivati kada je dopušteno unutar maksimalnih granica dopuštenih zakonom.

7. Ograničenje odgovornosti

7.1. Korisnik će pristupati i koristiti Internet stranicu samostalno i na vlastiti rizik. Društvo ne prihvaća bilo kakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao posljedica pristupanja i korištenja Internet stranici i/ili preuzimanja bilo kojeg Materijala dostupnog na istoj ili drugoj osnovi.

7.2. Društvo ne prihvaća bilo kakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koji bi proizlazili iz činjenice da Korisnik nije pohranio svoju lozinku na siguran način niti je obavijestio Društvo da se radi o neovlaštenoj uporabi, gubiku ili krađi takve lozinke, u skladu sa prethodno navedenim člankom 3.4.

7.3. Društvo zadržava pravo da suspendira, eliminira, prekine ili izmijeni Internetsku stranicu u cijelosti ili u dijelu, bez prethodne obavijesti o namjeravanom. Društvo neće biti odgovorno prema Korisniku ukoliko Internetska stranica iz bilo kojeg razloga nije dostupna, kao niti ako nije dostupna zbog neke izmjene, suspenzije ili finalnog prekida korištenja iste.

7.4. Sve gore navedeno će se primjenjivati kada je dopušteno unutar maksimalnih granica dopuštenih zakonom.

8. Poveznice na Internet stranice trećih osoba

8.1. Internet stranica može sadržavati poveznice (hiperlinkove) na Internet stranice kojima upravljaju treće strane. Društvo neće biti odgovorno za sadržaj koji su treće strane učinile dostupnim putem Internet stranice. Uključivanje hiperlinkova koji vode na takve Internet stranice ne podrazumijeva bilo kakvo prihvaćanje materijala objavljenih na takvim stranicama od strane Društva kao niti postojanje bilo kojeg odnosa između Društva i upravitelja takvih Internet stranica.

9. Naknada štete

9.1. Korisnik prihvaća da će obeštetiti Društvo te ga osloboditi bilo kakve odgovornosti, štete ili troškova (uključujući, bez ograničenja, pravne troškove) koje snosi Društvo, a nastali su iz sljedećih razloga (i) kršenja ovih uvjeta od strane Korisnika, (ii) zahtjeva trećih strana koji se temelje na korištenju Internet stranice i/ili Materijala od strane Korisnika; ili (iii) informacija ili materijala koje Korisnik šalje, prenosi ili preuzima putem Internet stranice ili korisničkog računa.

10. Zaštita osobnih podataka

10.1. Sve informacije koje se odnose na podatke osobne naravi koje Korisnik šalje elektroničkim putem preko Internet stranice obrađivat će se u skladu s primjenjivim zakonom koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka što se posebno odnosi na Zakonodavnu Uredbu 196/2003, nedavno izmijenjenu i dopunjenu Zakonodavnom Uredbom 101/2018 (Zakon o zaštiti osobnih podataka) i EU Uredbu 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) te Informacije o obradi osobnih podataka.

11. Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

11.1. Internet stranica, kako je trenutno konfigurirana, dizajnirana je za korištenje od strane korisnika u Italiji, a Društvo ne jamči da je njezin sadržaj usklađen sa zahtjevima sadržanim u zakonima koji se primjenjuju izvan teritorija Italije.

11.2. Na ove uvjete primjenjivat će se talijansko pravo, a za slučaj sudskog spora povezanog uz Internet stranicu ugovara se isključiva nadležnost suda u kojem Korisnik ima prebivalište ili boravište, pod uvjetom da je takvo prebivalište ili boravište smješteno na području Italije.

Back to top