DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA PLIKÓW COOKIE

Poniżej znajdują się Dodatkowe informacje na temat plików cookie zainstalowanych na Stronie Internetowej www.goldengoose.com (dalej zwaną „Stroną Internetową”).

CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Plik cookie to niewielki plik z danymi, który w formie unikalnego anonimowego kodu wysyłany jest z serwera sieciowego do przeglądarki Użytkownika, a następnie przechowywany na twardym dysku komputera, smartfona i/lub tabletu Użytkownika. Pliki cookie pozwalają na prawidłowe korzystanie ze strony internetowej (tak zwane techniczne pliki cookie), lub służą do weryfikacji preferencji Użytkownika podczas przeglądania stron internetowych w celu proponowania reklam dopasowanych do takich preferencji (tak zwane profilujące pliki cookie).

Pliki cookie mogą być stale przechowywane na urządzeniu przez okresy różnej długości (tak zwane stałe pliki cookie) lub mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej bądź mieć ograniczony czas zastosowania (tak zwane sesyjne pliki cookie).

PLIKI COOKIE STOSOWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ I CELE ICH ZASTOSOWANIA

Niniejsza Strona Internetowa korzysta z następujących plików cookie:

RODZAJ PLIKÓW COOKIE I ICH FUNKCJA

Pliki cookie służące do nawigacji

Takie pliki cookie pozwalają na prawidłowe działanie Strony Internetowej, umożliwiając przeglądanie jej treści w odpowiedniej wersji językowej i dla odpowiedniego rynku na podstawie pierwszej wizyty Użytkownika. Rozpoznają kraj, z którego dokonywane jest połączenie, oraz zapewniają, że w momencie każdorazowego wejścia na Stronę Internetową, Użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do odpowiedniej wersji Strony Internetowej określonej dla danego kraju. Pozwalają również na utworzenie konta, logowanie i zarządzanie zamówieniami. Dzięki tym plikom cookie Strona Internetowa rozpoznaje Użytkowników zarejestrowanych, którzy chcą skorzystać z usług oferowanych na Stronie Internetowej. Tego rodzaju pliki cookie wskazują, czy Użytkownik dokonał zakupu produktów na Stronie Internetowej za pośrednictwem powiązanej lub partnerskiej strony internetowej, umożliwiając nam wypełnienie naszych zobowiązań wobec takich stron. Tego rodzaju pliki cookie są niezbędne do działania Strony Internetowej.

Funkcjonalne pliki cookie

Takie pliki cookie umożliwiają Stronie Internetowej rozpoznanie Użytkownika przy każdej wizycie, co pozwala pominąć każdorazowe wpisywanie danych uwierzytelniających.

Jeżeli do koszyka dodano artykuły, a sesja zostanie zamknięta przed dokończeniem zakupu, dzięki takim plikom cookie Użytkownik może kontynuować zakupy podczas kolejnej wizyty na Stronie Internetowej (w ramach ograniczonego okresu czasu), a w koszyku będą znajdować się poprzednio dodane produkty. Tego rodzaju pliki cookie nie są niezbędne do działania Strony Internetowej, ale poprawiają jakość nawigacji i doświadczeń Użytkowników.

Analityczne pliki cookie

Tego rodzaju pliki cookie są wykorzystywane (np. Google Analytics) do opracowywania analiz statystycznych dotyczących sposobów, w jakich użytkownicy poruszają się po Stronie Internetowej (używane urządzenie, liczba odwiedzonych stron lub kliknięć na poszczególnych stronach podczas wizyty).

Profilujące pliki cookie

Strona Internetowa korzysta z profilujących plików cookie, za pomocą których rozpoznaje preferencje odwiedzających i tworzy profile pozwalające na przesyłanie wiadomości lepiej dopasowanych do preferencji i zainteresowań Użytkowników. Na przykład, umożliwia szybsze wyświetlanie wyszukiwanych produktów lub pokazuje najlepiej pasujące pozycje.

Marketingowe/ukierunkowane pliki cookie stron trzecich

Tego rodzaju pliki cookie są stosowane przez strony trzecie, umożliwiając wyświetlanie banerów reklamowych na powiązanych stronach internetowych pokazujących ostatnio przeglądane produkty. Podczas wizyty na Stronie Internetowej takie pliki cookie są również używane w celu wyświetlania produktów, które mogą zainteresować Użytkownika lub są podobne do poprzednio oglądanych produktów — na podstawie historii przeglądania.

CHARAKTERYSTYKA PLIKÓW COOKIE STOSOWANYCH W WITRYNIE ZNAJDUJE SIĘ W TABELI PONIŻEJ:Plik cookie

Rodzaj

Właściciel strony internetowej lub strona trzecia

Okres przechowywania

Google Analytics

Analityka

Strona trzecia

1 rok

_gat

_ga

Informacje dodatkowe https://www.google.com/intl/it/policies/Tweet button

Udostępnianie

Strona trzecia

1 rok

Informacje dodatkowe https://twitter.com/it/privacy

Facebook

Udostępnianie

Strona trzecia

1 rok

Informacje dodatkowe https://www.facebook.com/policies/cookies/PODSTAWA PRAWNA STOSOWANIA PLIKÓW COOKIE

Po przejściu na dowolną podstronę na Stronie Internetowej wyświetlone zostanie okno z krótką informacją dotyczącą plików cookie. Zamknięcie okna, kontynuacja wizyty przez przejście do innych obszarów Strony Internetowej lub kliknięcie dowolnego elementu na Stronie Internetowej (obrazu lub łącza) oznaczają zgodę Użytkownika na stosowanie profilujących oraz nieanonimowych analitycznych plików cookie, a także plików cookie stron trzecich. Zgoda na stosowanie plików cookie jest rejestrowana przez „techniczne pliki cookie”.

Zgoda nie jest wymagana w przypadku technicznych i funkcjonalnych plików cookie (podobnie jak w przypadku anonimowych analitycznych plików cookie). Tym samym są one przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes właściciela Strony Internetowej w celu zapewnienia lepszej nawigacji na Stronie Internetowej i lepszego z niej korzystania.

PRAWO UŻYTKOWNIKA DO SPRZECIWU WOBEC STOSOWANIA PLIKÓW COOKIE LUB ICH ODRZUCENIA

Więcej informacji oraz procedury na temat wyłączenia obsługi plików cookie stron trzecich można znaleźć, klikając w linki umieszczone w rubryce „Informacje dodatkowe” w tabeli powyżej zawierającej wykaz plików cookie.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na przechowywanie plików cookie na swoim twardym dysku, wyłączając obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Poniżej znajdują się procedury dostępne w głównych przeglądarkach:

Internet Explorer > http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Chrome > https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox > https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Safari > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Możliwe jednak, że po wykonaniu powyższych procedur, niektóre funkcje strony internetowej nie będą prawidłowo działać.

Więcej informacji na temat plików cookie oraz zarządzania swoimi preferencjami w związku z profilującymi plikami cookie stron trzecich można znaleźć na stronie http://www.youronlinechoices.com. W obszarze „Twoje wybory” na tej stronie dostępna jest lista stron trzecich — naszych partnerów, którzy umieszczają pliki cookie na Stronie Internetowej (Strony trzecie), sprawdzają obecność i stan aktywności zainstalowanych plików cookie (Status) oraz w sposób wybiórczy zarządzają zgodą Użytkownika (Wł./Wył.). Po rozwinięciu nagłówka „Informacje” dla każdej strony trzeciej wyświetlone zostaną szczegółowe informacje dotyczące danej strony trzeciej wraz z łączem do informacji opublikowanej przez taką stronę trzecią na temat ochrony prywatności i plików cookie.

ADMINISTRATOR PRZETWARZANIA

Administratorem danych osobowych jest spółka Golden Goose S.p.A. z siedzibą przy Via Privata Ercole Marelli 10, 20139, Mediolan (MI), WŁOCHY. Wszelkie zapytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres privacy@goldengoosedeluxebrand.com

KTO MOŻE UZYSKAĆ WIEDZĘ NA TEMAT DANYCH, ICH PRZEKAZYWANIE I UJAWNIENIE

Dane pozyskiwane przez pliki cookie zostaną i mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:

- pracownikom i niezależnym wykonawcom administratora oraz spółek należących do jego grupy, działających w charakterze podmiotów przetwarzających dane oraz osób upoważnionych do ich przetwarzania; oraz

- dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, działających w charakterze podmiotów przetwarzających dane.

Możemy przekazywać dane pozyskane z wykorzystaniem plików cookie za granicę, włączając kraje spoza UE, gwarantując odpowiednią ochronę i zabezpieczenia (Standardowe Klauzule Umowne). Informacje na temat dokładnej lokalizacji danych można uzyskać od administratora danych pod adresem privacy@goldengoosedeluxebrand.com.

Dane nie zostaną w żaden sposób podane do wiadomości publicznej

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zażądać dostępu i wglądu do swoich danych oraz ich sprostowania, aktualizacji, usunięcia, anonimizacji, przeniesienia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Mogą też w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych i wycofać wcześniej udzieloną zgodę.

Użytkownicy mogą dochodzić swoich praw — oprócz wskazanych powyżej środków — wysyłając pismo do oddziałów Administratora danych określonych powyżej lub wiadomość e-mail na adres privacy@goldengoosedeluxebrand.com.

Pragniemy przypomnieć, że Użytkownik może też zawsze złożyć skargę do Organu Regulacyjnego (Organ Nadzorczy ds. Ochrony Danych Osobowych).