Splošni pogoji spletne prodaje

1. Področje uporabe

1.1. Ti splošni pogoji spletne prodaje (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se uporabljajo za vse prodajne pogodbe, sklenjene med podjetjem Golden Goose SpA, ki ima sedež v Milanu (Italija), Via Privata Ercole Marelli 10 in sedež v Benetkah, Marghera, Via dell'Elettricità 6 (v nadaljevanju: podjetje), in uporabnikom, ki je potrošnik v smislu Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 in nasl.) (v nadaljevanju: ZVPot), tj. fizično osebo, ki deluje za namene, izven svoje trgovinske, poslovne ali poklicne dejavnosti (v nadaljevanju: uporabnik ), in ki so sklenjene preko spletnega mesta www.goldengoose.com (v nadaljevanju: spletno mesto) ali spletne aplikacije Golden Goose Passport (v nadaljevanju: aplikacija) (v nadaljevanju skupaj kot: platforme).

1.2. Uporabnik se s sprejemom Splošnih pogojev ob nakupu katerega koli izdelka na spletnem mestu ali aplikaciji zavezuje, da bo spoštoval Splošne pogoje. Uporabnik brez sprejetja splošnih pogojev izdelkov preko spletnega mesta ali aplikacije ne more kupiti.

2. Sprememba splošnih pogojev

2.1. Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni Splošne pogoje, če je to potrebno za uskladitev Splošnih pogojev z zakonskimi določbami, prilagoditev Splošnih pogojev postopkom prodaje ali iz tehničnih razlogov. Podjetje posodobljeno različico Splošnih pogojev objavi na platformah. Uporabnika zavezujejo Splošni pogoji, ki so na platformah objavljeni v trenutku oddaje naročila.

3. Ustvarjanje računa

3.1. Za nakup izdelkov na platformah uporabnik: (i) ustvari nov račun na platformi, preko katere namerava opraviti nakup, ali (ii) dostopa do platforme, z avtentičnimi podatki, pridobljenimi ob stvaritvi uporabniškega računa.

3.2. Za ustvarjanje novega računa na eni izmed platform, uporabnik: (i) pravilno izpolni registracijski obrazec in vstavi zahtevane podatke (npr.: ime, priimek, e-poštni naslov, telefonska številka in geslo), (ii) prebere pravilnik o zasebnosti za izbrano platformo in (iii) potrdi registracijo.

3.3. Za namene stvaritve računa uporabnik izbere geslo, ki ga mora skrbno varovati, kot je natančneje opisano v pogojih uporabe spletnega mesta ali aplikacije. Uporabnikovo uporabniško ime ustreza e-poštnemu naslovu, navedenemu med postopkom registracije.

3.4. Po zaključku registracije na platformi prejme uporabnik potrditev uspešne registracije na e-poštni naslov, naveden med postopkom registracije.

3.5. Po stvaritvi uporabniškega računa lahko uporabnik izbere način plačila izmed plačilnih sredstev, navedenih v členu 8.1, in naročilo v elektronski obliki predloži podjetju.

3.6. Uporabnik lahko uporabniški račun kadarkoli izbriše na način, da podjetju pošlje elektronsko sporočilo z zahtevo za izbris na e-poštni naslov, naveden v členu 14. Po prejemu elektronskega sporočila šteje podjetje vsako pogodbeno razmerje med uporabnikom in podjetjem za prekinjeno in izbriše uporabniško ime in geslo uporabnika. Izbris računa ne vpliva na naročila za nakup, ki so bila oddana pred podajo zahteve za izbris uporabniškega računa.

4. Nakup kot »gost«

4.1. Uporabnik lahko na platformi kupuje tudi brez stvaritve uporabniškega računa kot gost. Uporabnik mora v takšnem primeru: (i) izpolniti vsa zahtevana polja na posebnem obrazcu za prijavo na platformi in zagotoviti vse zahtevane podatke (npr.: ime, priimek, naslov za izdajo računa in naslov za dostavo, elektronski naslov in telefonska številka ) in (ii) sprejeti te Splošne pogoje.

5. Sklenitev kupoprodajne pogodbe

5.1. Uporabnik z oddajo naročila na platformi poda zavezujočo ponudbo za nakup izbranih izdelkov in se zaveže skleniti kupoprodajno pogodbo o nakupu izbranih izdelkov, ki jo v celoti urejajo ti Splošni pogoji (v nadaljevanju:pogodba).

5.2. Po oddaji naročila podjetje uporabniku po e-pošti pošlje potrdilo o prejemu naročila, ki vsebuje številko naročila in vse podrobnosti naročila (v nadaljevanju: potrdilo o prejemu). Podjetje sklene pogodbo o nakupu izbranih izdelkov z izdajo elektronskega sporočila, ki potrjuje, da je bilo naročilo odposlano uporabniku (v nadaljevanju: potrdilo o odpremi). Uporabnik na tem mestu potrjuje, da potrdilo o prejemu ne pomeni, da podjetje sprejema zavezujočo ponudbo za nakup izbranih izdelkov in da šteje, da je pogodba sklenjena s prejemom potrdila o dostavi skladno s členom 9.2.

5.3. Pred potrditvijo naročila uporabnik na povzetku naročila preveri pravilnost posredovanih podatkov. Morebitne napake, nastale pri vstavljanju podatkov, je mogoče odpraviti z uporabo posebne funkcije za urejanje podatkov na platformi. V primeru, da se uporabnik zave napake ob oziroma po oddaji naročila, mora za odpravo napake brez odlašanja obvestiti podjetje po postopku iz člena 14.

5.4. Uporabnik skrbno shrani številko naročila, ki se nahaja na potrdilu o prejemu. Številka naročila se uporablja za dostop do storitve pomoči in za uporabo v kakršni koli drugi komunikaciji s podjetjem.

5.5. The user is required to verify the documents relating to the your co-creation experience online purchase here.

6. Razpoložljivost izdelkov

6.1. Uporabnik lahko odda naročilo zgolj za izdelke vključene v katalog, objavljen na platformi (v nadaljevanju: katalog), ki so na zalogi v trenutku oddaje naročila. Izbrani izdelki so začasno postavljeni v nakupovalno košarico, vsebino katere lahko uporabnik do oddaje naročila prosto spreminja.

6.2. Podjetje periodično posodablja katalog, pri čemer objava kataloga podjetja ne zavezuje glede razpoložljivosti določenih izdelkov, velikosti izdelkov, različic in barv izdelkov, prikazanih v katalogu.

6.3. Vsakemu izdelku je priložen opis glavnih značilnosti izdelka. Zaradi tehničnih nastavitev elektronske naprave, ki jo uporabnik uporablja za ogled platform, slike in barve, prikazane v opisu izdelkov, morda ne ustrezajo resničnim lastnostim izdelka. Slike na platformah se štejejo za okviren prikaz izgleda izdelka v okviru normalnih meja odstopanja.

6.4. Izdelki na platformi so na voljo do prodaje zalog. Če izbrani izdelek, ki ga je uporabnik lahko izbral, ni na voljo, podjetje o tem nemudoma obvesti uporabnika preko e-poštnega naslova, ki ga je navedel v naročilu. Če izdelek trajno ni na voljo, podjetje uporabniku predlaga enega ali več nadomestnih izdelkov. V primeru, da se uporabnik s predlogom ne strinja, podjetje uporabniku takoj povrne že plačano kupnino. Če uporabnik alternativni predlog sprejme in o tem preko e-pošte na naslov, naveden v členu 14, obvesti podjetje, se šteje, da je pogodba sklenjena ob prejemu potrdila o odpremi v skladu s členom 5.2.

7. Cene izdelkov

7.1. Prodajne cene so izražene v evrih in vključujejo DDV.

7.2. Za prodajno ceno se šteje cena, ki je bila na platformi objavljena v času oddaje naročila. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila. Uporabnik je odgovoren za preverjanje končne prodajene cene izdelka pred oddajo naročila.

7.3. Prodajne cene izdelkov, ki so prikazane na platformi, ne vključujejo stroškov poštnine, ki jih v celoti nosi uporabnik. Stroški poštnine se razlikujejo glede na izbrani način pošiljanja in so navedeni ločeno v povzetku naročila in potrdila o prejemu.

8. plačila, izdajanje računov, vračila

8.1. Uporabnik lahko izbira med naslednjimi plačilnimi sredstvi:

8.1.1. Kreditna kartica (Visa, MasterCard, American Express);

8.1.2. PayPal;

8.1.3. Plačilo po povzetju (možno samo na naslovu pošiljanja izdelka znotraj Italije, ki ga navede uporabnik).

8.2. Uporabnik plača naročilo: (i) v trenutku, oddaje naročila v primeru plačila s kreditno kartico ali PayPal, ali (ii) v trenutku dostave izdelka v primeru plačila po povzetju. Plačilo po povzetju je mogoče samo v gotovini ali s kreditno kartico preko POS terminala.

8.3. Družba si pridržuje pravico, da ne sprejme naročila izdelka, če upravljavec plačilnega prometa, izbran v skladu s členom 8.1, ne odobri plačila.

8.4. Z izjemo plačila po povzetju, izvede podjetje vračilo plačanega zneska na enak način, kot ga je uporabnik izbral za plačilo naročila. Podjetje vračilo plačanega zneska obdela v skladu s časovnim razporedom in pogoji, ki jih določijo upravljavci plačilnega prometa izbranega plačilnega sredstva. V primeru plačila po povzetju podjetje uporabniku vrne plačani znesek z nakazilom plačanega zneska na bančni račun, ki ga navede uporabnik.

9. Dostava izdelkov

9.1. Izdelki, kupljeni na platformah, so dostavljeni na naslov za dostavo, ki ga navede uporabnik med postopkom registracije ali ob nakupu izdelka, s hitro dostavno službo.

9.2. Uporabnik prejme potrdilo o dostavi vključno s sledilno kodo za spremljanje postopka pošiljanja, ko podjetje izroči pošiljko dostavni službi.

9.3. Podjetje se zavezuje, da bo izdelek dostavilo v roku 30 (trideset) dni od izdaje potrdila o prejemu.

9.4. Dobava se šteje za opravljeno, ko je izdelek izročen uporabniku ali tretji osebi, ki jo je uporabnik pooblastil za sprejem pošiljke. Prejem pošiljke se dokazuje s podpisom prejema pošiljke na naslovu za dostavo.

9.5. Uporabnik ob dostavi izdelkov preveri, ali je embalaža nedotaknjena in brez vidnih znakov poškodb ali drugih nedovoljenih posegov. V primeru, da embalaža vsebuje vidne znake poškodb ali druge znake nedovoljenih posegov, uporabnik o tem nemudoma obvesti dostavljavca, tako da zavrne sprejem pošiljke ali tako da pošiljko sprejme s pridržkom, ki se zapiše na prevozni listini. V primeru ravnanja iz prejšnje povedi uporabnik nemudoma obvesti Službo za pomoč uporabnikov, po postopku navedenem v členu 14.

9.6. V primeru, da izdelkov ni mogoče dostaviti zaradi odsotnosti uporabnika pri večkratnem poskusu dostave pošiljke v skladu s pravili dostave dostavne službe, dostavna služba pošiljko do prevzema pošiljke s strani uporabnika hrani v svojem skladišču. Rok hranjenja pošiljke je naveden na obvestilu o poskusu dostave, ki ga dostavna služba pusti na naslovu za dostavo. Če uporabnik pošiljke ne prevzame v roku, določenem v obvestilu o poskusu dostave, dostavna služba pošiljko vrne podjetju.

10. Izjave in jamstva uporabnika

10.1. Uporabnik izjavlja in jamči, da:

10.1.1. izpolnjuje zakonske pogoje za sklenitev pogodbe;

10.1.2. je star najmanj 18 let;

10.1.3. so osebni podatki in drugi podatki, ki jih je posredoval podjetju med registracijo uporabniškega računa ali nakupom izdelka, pravilni, resnični in ažurni. Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način preveri posredovane podatke tudi tako, da od uporabnika zahteva ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje posredovane podatke in v primeru kršitve člena 10.1.3. deaktivira ali izbriše uporabnikov račun;

10.1.4. bo uporabljal platformo v skladu z veljavnimi predpisi, pri čemer se bo vzdržal kakršnekoli neposredne ali posredne uporabe platform, ki ni v skladu z veljavnimi predpisi, temi Splošnimi pogoji ali ki na kakršenkoli način posega ali škodi pravicam tretjih oseb.

10.2. Uporabnik se zavezuje, da bo družbi povrnil kakršnokoli škodo ali prevzel odgovornost za tožbo, stroške ali zahtevek, ki izvira iz njegove kršitve izjav in jamstev iz člena 10 Splošnih pogojev. To ne posega v pravico podjetja, do odpovedi pogodbe s takojšnjim učinkom v primeru uporabnikove kršitve izjav in jamstev iz člena 10 Splošnih pogojev, v skladu s členom 1456 italijanskega civilnega zakonika.

11. Jamčevanje skladnosti izdelka s pogodbo

11.1. Za izdelke, ki jih uporabnikom ponuja podjetje preko platform, veljajo zakonske obveznostjo iz člena 128 in naslednjih ZVPot, ki se nanašajo na jamčevanje prodajalca za skladnost izdelka s pogodbo (v nadaljevanju:jamčevanje").

11.2. Podjetje se zavezuje uporabniku dostaviti izdelke, ki so skladni s pogodbo. Določba iz prejšnje povedi z ničemer ne posega v določbo iz člena 6.3. Uporabnik s sprejemom teh splošnih pogojev izrecno potrjuje, da se strinja, da specifičen »uničen« izgled (angl. distressed effect) določenih izdelkov ne šteje za neskladnost izdelka s pogodbo iz člena 11.1.

11.3. Podjetje je odgovorno za kakršnokoli neskladnost izdelka, ki obstaja v trenutku dobave izdelka, če se takšna neskladnost pokaže v 2 (dveh) letih od dobave izdelka. Uporabnik izgubi pravice iz jamčevanja, če v 2 (dveh) mesecih od dneva odkritja neskladnosti, te ne prijavi podjetju. Uporabnik prijavi neskladnost izdelka s pogodbo, tako da neskladnost izdelka sporoči Službi za pomoč uporabnikom preko telefonske številke, e-poštnega naslova ali poštnega naslova, določenega v členu 14. Uporabnik neskladnost s pogodbo sporoči na obrazcu za uveljavitev jamčevalnega zahtevka, ki je priložen Splošnim pogojem. Obrazec za uveljavitev jamčevalnega zahtevka mora vsebovati natančen opis domnevnih pomanjkljivosti ali napak in fotografije izdelka, ki dokazujejo prijavljeno pomanjkljivost ali napako. Služba za pomoč uporabnikom uporabniku nemudoma potrdi prejem obrazca tako, da uporabniku pošlje obrazec za vračilo in navodila za vračilo izdelka. Uporabnik je dolžan prejeti obrazec izpolniti in ga skupaj z izdelkom poslati podjetju.

11.4. Podjetje nosi stroške vračila blaga, če Služba za pomoč uporabnikom oceni, da je prijavljena neskladnost izdelka na podlagi opisa in priloženih fotografij izkazana. Če Služba za pomoč uporabnikom na podlagi analize fotografske dokumentacije oceni, da neskladnost izdelka s pogodbo ni izkazana, lahko uporabnik izdelek vrne podjetju na lastne stroške, z namenom, da podjetje izvede pregled izdelka na sedežu podjetja. Uporabnik je dolžan izdelku, za katerega uveljavlja jamčevanje, priložiti pravilno izpolnjen obrazec, za vračilo izdelka (nepriznana napaka), ki ga prejme od Službe za pomoč uporabnikom, potrdilo o plačilu ter druge dokumente, ki jih upravičeno zahteva podjetje.

11.5. Uporabnik lahko od podjetja zahteva, da izdelek popravi, sorazmerno zniža kupnino, izdelek zamenja z novim in ustreznim izdelkom ali razdre pogodbo. Uporabnik ni dolžan trpeti stroškov uveljavljanja jamčevalnega zahtevka, razen v primeru, da je izbran jamčevalni zahtevek objektivno nemogoč ali pretirano težaven v primerjavi z drugim.

11.6. V primeru, da je zatrjevana neskladnost izdelka s pogodbo v pritožbi izkazana, podjetje zahtevo uporabnika iz člena 11.5. izvrši v 8 dneh od prejema zahteve. V primeru, da zatrjevana neskladnost izdelka s pogodbo v pritožbi ni izkazana, podjetje v 8 dneh od prejema zahteve pisno odgovori na zahtevo uporabnika iz člena 11. 5.

11.7. Če podjetje oceni, da je neskladnost izdelka s pogodbo obstajala v času prevzema izdelka, nosi podjetje vse stroške v zvezi s prevozom, popravilom in zamenjavo izdelka. Če je stroške vračila izdelka v skladu s členom 11.4. nosil uporabnik, jih podjetje uporabniku povrne. Če podjetje oceni, da prijavljeno neskladje izdelka s pogodbo ne obstaja ali niso izpolnjeni pogoji za jamčevanje, jamčevanje podjetja ne velja. V primeru iz prejšnje povedi stroške prevoza izdelka do podjetja (če jih je dolžan kriti uporabnik) in stroške vračila izdelka uporabniku nosi uporabnik. V primeru iz zadnjih dveh povedi podjetje o tem obvesti uporabnika in izdelek vrne uporabniku na naslov za dostavo, ki ga določi uporabnik. V primeru, da izdelka uporabniku ali tretji osebi, ki jo je ta pooblastil za sprejem, ni mogoče dostaviti, dostavna služba izdelek shrani za obdobje 15 dni ali dlje, če je tako navedeno na obvestilu o poskusu dostave, ki ga dostavna služba pusti na naslovu za dostavo. Če uporabnik pošiljke ne prevzame v roku, določenem v obvestilu o poskusu dostave, dostavna služba pošiljko vrne podjetju. Podjetje ima v primeru iz prejšnje povedi pravico uporabniku zaračunati stroške hrambe izdelka in pravico da prosto razpolaga z izdelkom.

11.8. Uporabnik potrjuje in sprejema, da morebitne napake ali škoda, ki so posledica nesreče, za katero je delno odgovoren uporabnik zaradi neuporabe izdelka skladno z njegovo predvideno uporabo ali zaradi normalne obrabe izdelka, niso zajete z jamčevanjem.

12. Pravica do odstopa od pogodbe

12.1. Uporabnik ima pravico do odstopa od pogodbe v roku 14 (štirinajstih) dni od prejema blaga. Uporabniku za odstop od pogodbe ni treba navajati posebnih razlogov. Rok za odstop prične teči z dnem prevzema pošiljke s strani uporabnika ali tretje osebe, ki jo je ta določil za sprejem pošiljke, ni pa prevoznik. Če je uporabnik kupil več kot en izdelek z istim naročilom, se rok za odstop izteče po 14 (štirinajstih) dneh od datuma, ko je uporabnik ali tretja oseba, ki jo je ta določil za sprejem pošiljke, ni pa prevoznik, prevzel pošiljko zadnjega od kupljenih izdelkov.

12.2. Uporabnik pravico do odstopa od pogodbe uveljavi na način, da o nameravanem odstopu od pogodbe obvesti podjetje. Uporabnik v ta namen izpolni odstopni obrazec, ki je priložen Splošnim pogojem. Uporabnik izpolnjen obrazec pošlje Službi za pomoč uporabnikom preko e-pošte ali na poštni naslov, kot je navedeno v členu 14. Če pošlje uporabnik odstopni obrazec priporočeno po pošti se za dan, ko je Služba za pomoč uporabnikom prejela odstopni obrazec, šteje dan oddaje odstopnega obrazca na pošto.

12.3.Uporabnik lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, če podjetju pošlje sporočilo o uveljavljanju pravice do odstopa pred potekom odstopnega roka iz člena 12.1. Podjetje po prejemu sporočila o uveljavljanju pravice do odstopa uporabniku po e-pošti ali po navadni pošti pošlje potrdilo o prejemu sporočila o uveljavljanju pravice do odstopa skupaj z etiketo za vračilo izdelka podjetju.

12.4. V primeru odstopa od pogodbe podjetje uporabniku vrne celotno kupnino in prvotne stroške pošiljanja izdelka, razen morebitnih dodatnih stroškov, ki izvirajo iz uporabnikove izbire načina dostave in presegajo najcenejšo opcijo dostave izdelka. Stroške poštnine za vračilo izdelka krije uporabnik.

12.5. V primeru odstopa od pogodbe mora uporabnik kupljene izdelke podjetju vrniti v roku 14 (štirinajstih) dni od dneva, ko svojo odločitev o odstopu od pogodbe sporoči podjetju. V primeru, da uporabnik za vračilo izdelkov uporabi dostavno službo, ki jo je izbralo podjetje, uporabniku ni potrebno neposredno plačati stroškov poštnine. Podjetje v primeru iz prejšnje povedi stroške poštnine odšteje od zneska vrnjene kupnine. Uporabnik odločitev za uporabo storitve iz prejšnjih dveh povedi označi na odstopnem obrazcu iz člena 12.2. Uporabnik uredi vračilo izdelkov neposredno z izbrano dostavno službo. Če se uporabnik odloči za uporabo dostavne službe, ki je ni izbralo podjetje, sam neposredno nosi stroške poštnine.

12.6. Podjetje uporabniku povrne znesek iz člena 12.4 brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 (štirinajstih) dneh od prejema odstopnega obrazca. Podjetje je kljub temu upravičeno do začasnega zadržanja vračila kupnine do prejema vrnjenih izdelkov oziroma dokler uporabnik ne izkaže, da je izdelke odposlal (odvisno od tega, kateri dogodek – prejem / dokaz o odpošiljanju – nastopi prej). Podjetje izvede vračilo kupnine s enakim plačilnim sredstvom, kot ga je izbral uporabnik za plačilo naročila, razen če je uporabnik plačilo opravil z gotovino po povzetju. Podjetje v tem primeru povrne znesek kupnine z nakazilom na bančni račun uporabnika, ki ga ta naveden v odstopnem obrazcu, ki je priložen Splošnim pogojem ali na bančni račun, ki je naveden v drugi komunikaciji uporabnika s podjetjem (komunikacija, ki ni zajeta z odstopnim obrazcem, ki je priložen Splošnim pogojem).

12.7. Uporabnik je dolžan izdelke vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini, tj. v enakem stanju kot jih je prejel z vsemi originalnimi etiketami. Uporabnik je pri vračilu izdelka dolžan poskrbeti, da je originalna embalaža zaščitena pred poškodbami, tujimi napisi oziroma oznakami in nalepkami. V primeru, da pogoji iz prejšnjih dveh povedi niso izpolnjeni, podjetje izdelke vrne uporabniku na njegove stroške.

12.8. Uporabnik vrne izdelek tako, da natisne izpolnjen obrazec za odstop (bodisi odstopni obrazec, ki je na voljo na dnu Splošnih pogojev, bodisi naročilnico, ki vsebuje vse potrebne podatke) in ga pošlje Službi za pomoč uporabnikom, skupaj z etiketo za vračila skladno s členom 12.3. Uporabnik vstavi odstopni obrazec ali njegovo kopijo v embalažo izdelka, s čemer zagotovi uspešno vrnitev izdelka. V primeru kakršnihkoli dvomov ali vprašanj v zvezi s postopkom vračila izdelkov se lahko uporabnik za vsa pojasnila obrne na službo za pomoč uporabnikom na naslovu, navedenem v členu 14

13. Varstvo osebnih podatkov

13.1. Podjetje osebne podatke uporabnika obdeluje za namene in v skladu s postopki, ki so podrobno opisani v Pravilniku o zasebnosti, dostopnem na vsaki platformi.

14. Komunikacije

14.1. Za pomoč, vložitev zahtevka ali dodatne informacije se lahko uporabnik obrne na enega izmed spodaj navedenih kontaktov: Služba za pomoč uporabnikom +39 0281480317 ali Contact us by email

15. Reševanje spletnih sporov

15.1. Za reševanje morebitnih spletnih sporov je uporabnik upravičen do uporabe platforme Evropske komisije, za reševanje sporov v zvezi s spletnimi prodajnimi pogodbami (»platforma ODR«). Uporabnik in podjetje lahko uporabljata platformo ODR za reševanje sporov v zvezi s spletnimi nakupi s pomočjo nepristranskega organa. Platforma ODR je dostopna na naslednji povezavi:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

16. Veljavno pravo in pristojno sodišče

16.1. Te splošne pogoje v celoti ureja slovensko pravo. Stranke se lahko dogovorijo, da se uporablja drugo pravo. Za vsak spor med pogodbenicama v zvezi z razlago, izvajanjem ali odpovedjo Splošnih pogojev ali katerega koli sporazuma je izključno pristojno sodišče na območju uporabnikovega kraja prebivanja ali stalnega prebivališča.See the page Shipping and Returns

 Obrazec za uveljavitev jamčevalnega zahtevka

Uporabnik lahko uveljavlja jamčevalne zahtevke za izdelke, ki niso skladni s pogodbo, na način, da prenese, izpolni in pošlje obrazec za uveljavitev jamčevalnega zahtevka na e-poštni ali poštni naslov, naveden v členu 14. Uporabnik mora obrazcu priložiti fotografije izdelka, ki izkazujejo neskladnost izdelka s pogodbo.

Back to top