SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

1. Področje uporabe

1.1. Splošni pogoji za uporabo spletne strani (v nadaljevanju: pogoji) so namenjeni urejanju uporabe spletnega mesta www.goldengoose.com (v nadaljevanju: spletna stran), ki ga upravlja Golden Goose SpA (v nadaljevanju: podjetje), s strani registriranega uporabnika ali obiskovalca spletne strani (v nadaljevanju: uporabnik).

1.2. Namen spletne strani je zagotavljanje informacij in vodenje elektronskega poslovanja. Uporabnik z dostopom do spletne strani in uporabo storitev, ki so na voljo na spletni strani, sprejema te pogoje in se zavezuje, da jih bo spoštoval. Uporabnik ne more uporabljati spletne strani brez sprejema pogojev.

1.3. Podjetje uporabnika prosi, da pred uporabo spletne strani natančno prebere te pogoje, kot tudi druge informacije o uporabi spletne strani, kot so npr. podatki o obdelavi osebnih podatkov, podatki o uporabi piškotkov, splošni pogoji spletne prodaje in vprašanja, povezana z odstopom od pogodbe. Pri tem uporabniku svetuje, da omenjene informacije natisne za kasnejšo uporabo. Podjetje si pridržuje pravico, da spletno stran kadarkoli spremeni, če je to treba za uskladitev pogojev z zakonskimi določbami, zaradi spremembe ponujenih storitev ali zaradi poslovnih zahtev. Uporabnik je dolžan ob vsakem obisku spletne strani preveriti omenjene pogoje, vključno z morebitnimi posodobitvami ali spremembami.

2. Lastništvo spletne strani

2.1. Spletno stran upravlja Golden Goose S.p.A. s sedežem v Milanu na naslovu Via Privata Ercole Marelli 10.

3. Dostop do, registracija in uporaba spletne strani

3.1. Uporabnik obiskuje spletno stran in se vanjo prijavi brezplačno. Določba iz prejšnje povedi ne vpliva na dejstvo, da uporabnik sam nosi stroške internetne povezave, preko katere dostopa do spletne strani, v skladu s cenikom in pogoji, ki jih določi izbrani ponudnik internetnih storitev.

3.2. Uporabnik s prvo prijavo v spletno stran ustvari uporabniški račun, ki vključuje uporabniško ime in geslo, ki vsebuje najmanj osem znakov. Uporabnik določi geslo v skladu s kriteriji za ustvarjanje gesla, ki so navedeni na spletni strani.

3.3. Podatki za dostop do spletne strani so osebni in neprenosljivi. Uporabniki jih ne smejo deliti s tretjimi osebami.

3.4. Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, ki so storjene preko njegovega uporabniškega računa. Uporabnik se zavezuje, da bo sprejel vse potrebne varnostne ukrepe, da zagotovi, da bo njegovo geslo ostalo varno in tajno. V primeru obstoja razlogov za domnevo, da tretja oseba pozna uporabnikovo geslo ali kadar je bilo takšno geslo nepooblaščeno uporabljeno ali se domneva, da bo geslo nepooblaščeno uporabljeno v prihodnosti ali kadar je uporabnik geslo izgubil ali mu je bilo ukradeno, se uporabnik zavezuje, da bo o tem nemudoma obvestil podjetje.

3.5. Uporabnik svojega računa ali spletne strani ne sme uporabljati:

3.5.1. na način, da povzroči ali bi lahko povzročil prekinitve, poškodovanje ali nepravilno delovanje spletne strani ali s tem povezane funkcionalnosti spletne strani in

3.5.2. v nezakonite namene ali kakorkoli drugače izvajati nezakonitih ravnanj.

3.6. Uporabnik v nobenem primeru ne sme in mu je prepovedano posegati v delovanje spletne strani. Uporabnik se še zlasti zavezuje, da se ne bo izogibal varnostnim ukrepom, ki so namenjeni zagotavljanju varnosti spletne strani, posegal v spletno stran ali na kakršenkoli način škodoval delovanju spletne strani ali katerega koli računalniškega sistema, strežnika, usmerjevalnika ali katerekoli druge IT naprave podjetja.

4. Storitve spletnih strani

4.1. Storitve elektronskega poslovanja, ponujene na spletni strani, so urejene s Splošnimi pogoji spletne prodaje.

4.2. Uporabnik se lahko med stvaritvijo uporabniškega računa ali s posebno zahtevo na spletni strani prijavi na brezplačno storitev novic. Podjetje v okviru storitve novic uporabnika periodično po e-pošti obvešča o uredniških in komercialnih vsebinah. Podjetje uporabniku omenjene vsebine posreduje na elektronski naslov, ki ga navede Uporabnik ob prijavi. Uporabnik lahko storitev prejemanja novic kadarkoli brezplačno izključi s spremembo ustreznih nastavitev v svojem uporabniškem računu ali s klikom na povezavo za preklic storitve, ki se nahaja na dnu vsakega e-poštnega sporočila. Za več informacij glej: Informacije o obdelavi osebnih podatkov.

4.3. Nagradne prireditve, ki jih na spletni strani organizira podjetje, urejajo posebni predpisi, ki jih upravljavec občasno objavi na spletni strani.

5. Pravice industrijske in intelektualne lastnine

5.1. Podjetje (ali njegovi pravni nasledniki) je lastnik in/ali zakoniti imetnik licence vseh pravic industrijske in intelektualne lastnine v zvezi s spletno stranjo, vso vsebino in gradivom, objavljenim na spletni strani (vključno in brez omejitev z besedili, katalogi, fotografijami, ilustracijami, slikami, tehničnimi risbami, video zapisi, avdio zapisi, oglaševalskimi besedili, blagovnimi znamkami, imeni domen, risbami, modeli, vključno s tistimi modeli, ki niso zajeti s patenti in vso drugo vsebino in materiali (v nadaljevanju: gradivo)).

5.2. Uporabnik je pooblaščen za prenašanje, ogled ali tiskanje vsebin s spletne strani izključno za osebne in nekomercialne namene na način, ki ne posega v industrijske in intelektualne pravice podjetja ali morebitnih tretjih oseb. V nobenem primeru vsebine spletne strani ni dovoljeno uporabljati v druge namene (vključno z njeno neomejeno distribucijo, spreminjanjem, reprodukcijo, prenosom ali razširjanjem) brez predhodnega pisnega soglasja podjetja. Če uporabnik uporablja spletno stran ali gradivo v nasprotju s temi pogoji, ga podjetje pozove, da preneha uporabljati spletno stran in vrne ali uniči gradivo. Določba iz prejšnje povedi ne posega v pravico podjetja, da sprejme kakršenkoli drug ukrep za zaščito svojih pravic in za uveljavljanje odškodninske odgovornosti za utrpljeno škodo.

6. Jamstva

6.1. Podjetje ne jamči neprekinjene dostopnosti do spletne strani ali njene vsebine.

6.2. Podjetje ne jamči za napake v sistemu, ki povzročijo zamudo ali prekinitev pri delovanju elektronskih komunikacijskih storitev, in ki preprečujejo dostop do ali uporabo spletne strani.

6.3. Podjetje ne jamči za odsotnost virusov, zlonamerne programske opreme ali drugih elementov, ki vplivajo na varno uporabo spletne strani oziroma lahko povzročijo nevarnost pri uporabi spletne strani. Uporabnik odgovarja za izvedbo vseh potrebnih varnostnih ukrepov za zagotovitev varnosti vhodnih in odhodnih podatkov, kot je npr. namestitev ustrezne protivirusne zaščite.

6.4. Podjetje lahko izdelke na spletni strani predstavi poleg slik ali grafičnih reprodukcij, katerih namen je zgolj ponazoritev. Določba iz prejšnje povedi ne posega v določbe Splošnih pogojev spletne prodaje.

6.5. Jamstva iz člena 6 veljajo v obsegu in mejah, določenih z zakonom.

7. Omejitev odgovornosti

7.1. Uporabnik dostopa do in uporablja spletno stran na lastno odgovornost. Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki jo uporabnik utrpi zaradi dostopa do ali uporabe spletne strani ali prenosa kakršnegakoli materiala s spletne strani.

7.2.Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki jo uporabnik utrpi, ker ni varno shranil svojega gesla ali podjetju ni sporočil nepooblaščene uporabe, izgube ali kraje gesla v skladu s členom 3.4.

7.3. Podjetje si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila v celoti ali delno začasno ustavi, odstrani, prekine ali spremeni spletno stran. Podjetje uporabniku ne odgovarja, če spletna stran zaradi kakršnihkoli razlogov ali kakršnihkoli sprememb, začasne prekinitve ali dokončne prekinitve le-te ni na voljo.

7.4. Omejitve odgovornosti iz člena 7 veljajo v obsegu in mejah, določenih z zakonom.

8. Povezave do spletnih mest tretjih oseb

8.1. Spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb. Podjetje ne odgovarja za vsebino spletnih mest tretjih oseb, ki so dostopne preko spletne strani. Vključitev hiperpovezav do spletnih strani tretjih oseb ne pomeni, da podjetje sprejema ali na kakršenkoli način odobrava vsebino, objavljeno na teh spletnih mestih ali da je podjetje v kakršnemkoli razmerju z upravljavci teh spletnih mest.

9. Odškodnina

9.1. Uporabnik se zavezuje, da bo vstopil v spor v zvezi s škodo, in/ali da bo prevzel odgovornost za škodo ali stroške (vključno in brez omejitev stroškov pravnega zastopanja), ki jih je podjetje utrpelo zaradi: (i) kršitev teh pogojev s strani uporabnika, (ii) zahtevka tretjih oseb, ki temeljijo na uporabi spletne strani ali gradiva s strani uporabnika, ali (iii) informacij ali materialov, ki jih uporabnik pošlje, posreduje ali naloži prek spletnega mesta ali računa.

10. Varstvo osebnih podatkov

10.1. Vse informacije v zvezi s podatki osebne narave, ki jih uporabnik v elektronski obliki pošlje preko spletnega mesta, bodo obdelane v skladu z veljavno zakonodajo, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov, s posebnim sklicevanjem na zakonsko uredbo 196/2003, spremenjeno z zakonsko uredbo 101/2018 (Kodeks o varstvu osebnih podatkov) in Uredbo EU 2016/679 (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) ter Informacijami o obdelavi osebnih podatkov.

11. Veljavno pravo in pristojno sodišče

11.1. Spletna stran v trenutni konfiguraciji je oblikovana z namenom uporabe s strani uporabnikov s sedežem v Italiji. Podjetje ne jamči, da je vsebina spletne strani skladna z zahtevami, določenimi v zakonodaji drugih jurisdikcij.

Te pogoje v celoti ureja italijansko pravo. Za vsak spor v zvezi s spletno stranjo je izključno pristojno sodišče na območju uporabnikovega kraja bivanja ali stalnega prebivališče, če se kraj bivanja ali stalno prebivališče nahaja na italijanskem ozemlju.

Back to top