Internetimüügi üldtingimused

1. Kohaldamisala

1.1 Käesolevaid internetimüügi üldtingimusi („Üldtingimused“) kohaldatakse kõikidele ostu-müügi lepingutele Golden Goose S.p.A., registrijärgne asukoht Milano (Itaalia), Via Privata Ercole Marelli 10 („Ettevõte“) ja kasutaja vahel, kes on tarbija dekreetseaduse nr 206/2005 („Tarbijaseadustik“) artikli 3 tähenduses ehk väljaspool enda majandus- ja kutsetegevust tegutsev füüsiline isik („Kasutaja“) ning kes esitab ostutellimusi veebisaidil www.goldengoose.com („Veebisait“) või nutirakenduses Golden Goose Passport („Äpp“) (edaspidi üheskoos nimetatud „Platvormid“).

1.2.Veebisaidilt ja/või Äpist toodete ostmisel Üldtingimustega nõustudes võtab Kasutaja endale kohustuse neid täita. Üldtingimustega mittenõustumise korral ei või Kasutaja Veebisaidilt ja/või Äpist tooteid osta.

2. Üldtingimuste muutmine

2.1. Ettevõte jätab endale õiguse Üldtingimusi igal ajal muuta, kui see on vajalik õigusaktide täitmiseks, Üldtingimuste vastavusseviimiseks Ettevõtte müügikorraldusega või tehnilistel põhjustel. Aeg-ajalt avaldatakse Platvormidel Üldtingimuste uuendatud versioone. Konkreetsele ostule kohaldatakse alati Üldtingimuste seda versiooni, mis kehtis ostutellimuse esitamise ajal.

3. Konto loomine

3.1. Platvormil toodete ostmiseks peab Kasutaja (i) looma endale Platvormil konto, mille alt ta soovib ostu sooritada, või (ii) sisenema Platvormile enda konto loomisel kindlaks määratud autentimisandmetega.

3.2. Uue konto loomiseks Platvormi(de)l peab Kasutaja (i) korrektselt täitma registreerimisvormi, sisestades kõik vormil nõutud andmed (näiteks: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja parool), (ii) lugema läbi valitud Platvormi privaatsustingimused ja (iii) kinnitama registreeringu.

3.3. Kasutaja peab Platvormil konto loomiseks määrama enda parooli, mida ta kohustub hoidma salajas vastavalt Veebisaidi ja/või Äpi kasutustingimustes üksikasjalikumalt kirjeldatule. Kasutaja kasutajanimeks on registreerimisel sisestatud e-posti aadress.

3.4. Pärast Platvormil registreerimist saab Kasutaja e-kirjaga registreerimiskinnituse, mis saadetakse registreerimisel sisestatud e-posti aadressile.

3.5. Seejärel saab kasutaja valida ühe allpool punktis 8.1 nimetatud makseviisidest ja esitada Ettevõttele elektroonilise ostutellimuse.

3.6. Kasutaja võib enda konto igal ajal sulgeda, saates Ettevõttele e-kirja allpool punktis 14 märgitud aadressil. Sellekohase teate saamisel loetakse Kasutaja ja Ettevõtte vaheline lepinguline suhe lõppenuks, ilma et see mõjutaks enne sulgemisavaldust esitatud ostutellimusi, ning Kasutaja kasutajanimi ja parool kustutatakse.

4. „Külalisena“ ostmine

4.1. Kasutaja võib Platvormi(de)l oste sooritada ka Külalisena, ilma kontot loomata. Sel juhul nõutakse Kasutajalt, et ta (i) täidaks Platvormil spetsiaalse sisselogimisvormi väljad, sisestades kõik nõutud andmed (näiteks: eesnimi, perekonnanimi, arveldusaadress ja saaja aadress, e-posti aadress ja telefoninumber), ning (ii) nõustuks Üldtingimustega.

5. Müügilepingu sõlmimine

5.1. Platvormi kaudu ostutellimuse saatmisega esitab Kasutaja siduva pakkumuse valitud toodete ostmiseks ja müügilepingu sõlmimiseks vastavalt Üldtingimustele („Leping“).

5.2. Pärast ostutellimuse esitamist saadab Ettevõte Kasutajale e-kirjaga tellimuse kättesaamise kinnituse, mis sisaldab tellimuse numbrit ja üksikasjalikke andmeid („Kättesaamise Kinnitus“). Olenemata sellest loetakse Leping sõlmituks alles siis, kui Ettevõte on ostutellimusega sõnaselgelt nõustunud, saates Kasutajale e-kirja, et tema tellimus on välja saadetud („Saatmise Kinnitus“). Kasutaja nõustub käesolevaga, et Kättesaamise Kinnitusega ei anta ostutellimusele nõustumust ning Leping loetakse sõlmituks alles siis, kui Kasutaja on saanud Saatmise Kinnituse vastavalt punktile 9.2.

5.3. Enne ostutellimuse kinnitamist peab Kasutaja kontrollima ostutellimuse kokkuvõtet, et veenduda kõikide sisestatud andmete õigsuses. Andmete sisestamisel tehtud vigade parandamiseks saab kasutada Platvormide spetsiaalseid redigeerimisfunktsioone. Kui Kasutaja märkab vigu alles pärast ostutellimuse kinnitamist, peab Kasutaja võtma vigade parandamiseks Ettevõttega ühendust vastavalt punktile 14.

5.4. Klienditoe kasutamiseks ja muuks suhtluseks Ettevõttega peab Kasutaja alles hoidma Kättesaamise Kinnituses sisalduva tellimuse numbri.

5.5. The user is required to verify the documents relating to the your co-creation experience online purchase here.

6. Toodete saadavus

6.1. Kasutaja saab ostmiseks valida vaid neid Platvormidel avaldatud kataloogis sisalduvaid tooteid, mis on ostutellimuse ajal parajasti saadaval. Valitud tooted pannakse ostukorvi, mille sisu saab kuni ostutellimuse esitamiseni igal ajal tühjendada või muuta.

6.2. Ettevõte uuendab tootekataloogi regulaarselt ning seetõttu ei ole tagatud, et kataloogis olevad konkreetsed tooted ja/või nende kõik suurused/versioonid/värvid on saadaval.

6.3. Iga toote juures on selle põhiomaduste kirjeldus. Sõltuvalt Platvormide sisu vaatamiseks kasutatava arvuti või seadme seadetest ei pruugi tootekirjeldustes olevad kujutised ja värvid täpselt vastata toodete tegelikele omadustele. Seetõttu tuleb arvestada, et kujutised on näitlikud ja lubatud on mõistlikud erinevused.

6.4. Platvormidel pakutavad tooted on saadaval kuni laovaru ammendumiseni. Kui valitud toode oli valikus ent ei ole tegelikult saadaval, teavitab Ettevõte Kasutajat sellest Kasutaja esitatud e-posti aadressil. Kui toode on lõplikult valikust väljas, pakub Ettevõte kasutajale üht või mitut alternatiivset toodet, kuid Kasutaja ei ole kohustatud pakkumist vastu võtma ja sel juhul tagastatakse juba makstud summa talle viivitamata. Kui kasutaja nõustub alternatiivse pakkumusega, saates sellekohase e-kirja punktis 14 märgitud aadressil, loetakse Leping sõlmituks pärast seda, kui Kasutaja on saanud Saatmise Kinnituse vastavalt punktile 5.2.

7. Toodete hinnad

7.1. Müügihinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

7.2. Kasutaja esitatavale ostutellimusele kehtivad müügihinnad, mis on tellimuse esitamise ajal veebis avaldatud. Hindu võidakse etteteatamiseta muuta. Kasutaja kohustub lõpliku hinna enne ostutellimuse esitamist üle kontrollima.

7.3. Kõikide toodete hinnad on Platvormidel esitatud ilma saatekuludeta ja kõik saatekulud kannab Kasutaja. Saatekulud sõltuvad valitud saatmisviisist ning on ostutellimuse kokkuvõttes ja Kättesaamise Kinnituses eraldi välja toodud

8. Maksmine, arved ja tagasimaksed

8.1. Kasutaja võib valida ühe järgmistest makseviisidest:

8.1.1. krediitkaart (Visa, MasterCard, American Express);

8.1.2. PayPal;

8.1.3. tasumine kättesaamisel (juhul, kui Kasutaja märgitud saaja aadress on Itaalia territooriumil).

8.2. Hind tuleb tasuda (i) tellimuse esitamisel, juhul kui maksmiseks kasutatakse krediitkaarti või PayPali, või (ii) toote kättetoimetamisel, juhul kui tasutakse kättesaamisel. Kättesaamisel saab tasuda vaid sularahas või läbi makseterminali.

8.3. Ettevõte jätab endale õiguse ostutellimusest keelduda, juhul kui punkti 8. 1. kohaselt valitud makseteenuse vahendaja makset ei autoriseeri.

8.4. Ettevõttele tasutud summade tagastamiseks kasutatakse sama makseviisi, mille Kasutaja ostu sooritamisel valis, välja arvatud kättesaamisel tasumise korral. Tagasimakseid töödeldakse konkreetse makseteenuse vahendaja määratud aja jooksul ja tingimustel. Kui tasuti kättesaamisel, tehakse tagasimakse pangaülekandega Kasutaja määratud kontole.

9. Toodete kättetoimetamine

9.1. Platvormidel ostetud tooted toimetatakse kätte kiirkulleriga saaja aadressil, mille Kasutaja registreerimisel või toote tellimisel esitas.

9.2. Kui Ettevõte on toote kiirkullerile üle andnud, saadetakse Kasutajale selle kohta Saatmise Kinnitus koos jälgimiskoodiga, mille abil saab saadetise teekonda jälgida.

9.3. Ettevõte kohustub toote kätte toimetama 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates Kättesaamise Kinnitusest.

9.4. Toode loetakse kättetoimetatuks, kui toote valdus on üle antud Kasutajale või tema määratud kolmandale isikule, kes võtab selle saaja aadressil vastu ja allkirjastab kinnituseks tellimuse kviitungi.

9.5. Kasutaja peab toodete kättesaamisel kontrollima, et pakend oleks terve ning sel poleks kahjustusi ega avamise või rikkumise tunnuseid. Kui kontrolli tulemus on negatiivne, peab Kasutaja probleemist kohe kullerile teatama, keeldudes toodet vastu võtmast või võttes selle vastu märkustega, mis tuleb kirjutada saatelehele. Lisaks peab Kasutaja viivitamata teavitama Ettevõtet, võttes vastavalt punktile 14 ühendust klienditeenindusega („Klienditeenindus“).

9.6. Kui tooteid ei õnnestunud kulleri töökorra kohaselt kätte toimetada, kuna Kasutajat polnud kohal, paigutab kuller tooted enda lattu, kuni Kasutaja neile järgi tuleb, ent mitte kauemaks kui Kasutajale esitatud kättetoimetamise ebaõnnestumise teates märgitud. Kui toodetele ei ole selle aja jooksul järgi tuldud, tagastab kuller need Ettevõttele.

10. Kasutaja avaldused ja kinnitused

10.1. Kasutaja avaldab ja kinnitab, et:

10.1.1. ta on teovõimeline ja tal on õigus Lepingut sõlmida;

10.1.2. ta on vähemalt 18 aasta vanune;

10.1.3. isikuandmed ja muu teave, mille ta Ettevõttele registreerimise käigus või toote ostmisel esitas, on täpsed, õiged ja ajakohased. Ettevõte jätab endale õiguse esitatud andmeid enda valitud ajal ja viisil kontrollida, nõudes Kasutajalt vajadusel tõendavaid dokumente, ning punkti 10.1.3 rikkumise korral Kasutaja konto sulgeda või blokeerida;

10.1.4. ta kasutab Platvorme kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning hoidub kasutamast Platvorme otseselt või kaudselt mis tahes viisil, mis ei ole õigusaktide või Üldtingimustega kooskõlas või kahjustab kolmandate isikute õigusi.

10.2. Kasutaja vabastab Ettevõtte vastutusest ja vastutab tema asemel kõikide kohustuste, pretensioonide, kulude, kulutuste ja nõuete eest, mis tulenevad punktis 10.1 esitatud Kasutaja avalduste ja kinnituste rikkumisest, ilma et see piiraks Ettevõtte õigust öelda Leping Kasutaja avalduste ja kinnituste rikkumise korral etteteatamiseta üles vastavalt Itaalia tsiviilkoodeksi artiklile 1456.

11. Toodete vastavus

11.1. Ilma et see piiraks punkti 6.3 sätete kohaldamist, kohustub Ettevõte Kasutajale üle andma Lepingule vastavad tooted. Kasutaja on teadlik ja nõustub, et Ettevõtte mõnedele toodetele iseloomulikku „kulunud“ välimust (st tooted näevad välja nagu kasutatud) ei või käsitada toodete puudusena.

11.2. Ettevõte vastutab Kasutaja ees kõikide puuduste eest, mis olid toodetel nende kättetoimetamise ajal ja ilmnesid 2 (kahe) aasta jooksul pärast toodete kättetoimetamist. Kasutaja kaotab nõudeõiguse, kui ta ei ole puudusest Ettevõttele teatanud 2 (kahe) kuu jooksul alates sellest teadasaamise kuupäevast, võttes selleks ühendust Klienditeenindusega punktis 14 märgitud e-posti aadressil. Puudusest teatamiseks tuleb kasutada Üldtingimuste lõpus olevat vormi, esitades väidetavate puuduste või vigade täpse ja täieliku kirjelduse ning lisades toote väidetavat puudust tõendavad fotod, mille suurus ei või ületada 10MB. Klienditeenindus vastab Kliendile viivitamata, saates talle täitmiseks veel ühe vormi ning andes juhised toote tagastamiseks.

11.3. Kui Klienditeenindus leiab esitatud kaebuse ja sellele lisatud fotode põhjal, et väidetav puudus on tõendatud, kannab Ettevõte toote tagastamise kulu. Kui Klienditeenindus leiab pärast fotode läbivaatamist, et kaebus ei ole piisavalt põhjendatud, võib Kasutaja tagastada toote Ettevõttele oma kulul, et Ettevõte saaks toodet füüsiliselt kontrollida. Tootele, mille suhtes Kasutaja soovib nõudeid esitada, tuleb lisada Klienditeeninduselt pärast puudusest teatamist saadud ja nõuetekohaselt täidetud vorm ning maksekviitung ja muud dokumendid, mida Ettevõte võib mõistlikkuse piires nõuda.

11.4. Kasutaja võib enda valikul nõuda Ettevõttelt kas (i) toote parandamist või (ii) toote asendamist – pärast ostusumma tagastamist – uue tellimuse vastu, välja arvatud juhul, kui seda on objektiivselt võimatu teha või üks variantidest on teisega võrreldes ebamõistlikult koormav.

11.5. Juhul, kui parandamine on võimatu või ebamõistlikult koormav, on Ettevõttel õigus - pärast ostusumma tagastamist - toote parandamise asemel pakkuda toote asendamist või, kui asendamine ei ole võimalik sest toodet ei ole saadaval, tagastada Kasutajale ostusumma.

11.6. Kui Ettevõte tuvastab pärast toote tagasivõtmist või kättesaamist, et väidetav puudus on olemas, kannab Ettevõte kõik toote saatmise, parandamise või asendamisega seonduvad kulud ning tagastab saatekulud, mille Kasutaja tasus vastavalt punktile 11.4. Kui Ettevõte tuvastab, et väidetavat puudust ei olnud või nõude esitamise tingimused polnud täidetud, jäetakse nõue rahuldamata ning Kasutaja kannab kõik kulud, mis kaasnesid toote saatmisega Kasutajalt Ettevõttele ja tagasi. Sel juhul teavitab Ettevõtte Kasutajat nõude rahuldamata jätmisest ning saadab toote tagasi Kasutaja märgitud saaja aadressile. Kui toodet ei õnnestu Kasutajale või tema määratud kolmandale isikule kätte toimetada, hoiustatakse toode vähemalt 15 päevaks või Kasutajale esitatud kättetoimetamise ebaõnnestumise teates märgitud pikemaks ajaks. Kui Kasutaja ei ole selle aja jooksul tootele järgi tulnud, on Ettevõttel õigus nõuda Kasutajalt hoiutasu ning toode oma äranägemisel utiliseerida.

11.7. Kasutaja on teadlik ja nõustub käesolevaga, et nõudeid ei või esitada seoses defektide või kahjustustega, mis on tekkinud õnnetuse tagajärjel, Kasutaja süül, toote kasutamisest muul kui ettenähtud otstarbel või tavapärase kulumise tõttu.

11.8. Ükski selle punkti säte ei piira Kasutaja õigust esitada kehtivate õigusaktidega lubatud nõudeid.

12. Taganemisõigus

12.1. Kasutajal on 14 (neljateistkümne) päeva jooksul õigus põhjust avaldamata Lepingust taganeda. Taganemistähtaeg lõpeb 14 (neljateistkümne) päeva möödumisel kuupäevast, mil Kasutaja või tema määratud kolmas isik ostetud toote enda valdusse sai, kusjuures kullerit ei loeta Kasutaja määratud isikuks. Kui Kasutaja ostis sama tellimuse alusel mitu toodet, lõpeb taganemistähtaeg 14 (neljateistkümne) päeva möödumisel kuupäevast, mil Kasutaja või tema määratud kolmas isik sai enda valdusse viimase ostetud toote, kusjuures kullerit ei loeta Kasutaja määratud isikuks.

12.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Kasutaja Ettevõttele esitama sõnaselge tahteavalduse Lepingust taganemiseks. Kasutaja võib selleks kasutada Üldtingimuste lõpus olevat vormi, mis tuleb täita ja saata e-postiga Klienditeenindusele punktis 14 märgitud aadressil.

12.3. Taganemistähtaja järgimiseks peab Kasutaja taganemisavalduse ära saatma enne punktis 12.1 sätestatud taganemistähtaja lõppu. Kui Ettevõte on taganemisavalduse kätte saanud, saadab ta Kasutajale e-postiga kättesaamise kinnituse koos tagastamise saatelehega, millega saab tooted Ettevõttele nõuetekohaselt tagastada.

12.4. Taganemise korral tagastab Ettevõte Kasutajale kogu tagastatud toodete müügihinna ja algse saatekulu, välja arvatud täiendava saatekulu juhul, kui Kasutaja valis muu kui Ettevõtte pakutud soodsaima hinnaga saatmisviisi. Toote tagastamisega kaasneva saatekulu kannab Kasutaja.

12.5. Taganemise korral peab Kasutaja tagastama ostetud tooted Ettevõttele 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kuupäevast, mil ta Lepingust taganemisest teatas. Kasutaja võib toote tagastamiseks kasutada Ettevõtte valitud kullerteenust. Sel juhul ei pea Kasutaja ise tagastamiskulu maksma, vaid Ettevõte maksab selle Kasutaja eest ja arvestab nimetatud kulu maha Kasutajale tagastamisele kuuluvast summast. Kui kasutaja otsustab seda teenust kasutada, peab ta tegema vastava märke punktis 12.2 nimetatud vormile. Seejärel tuleb kasutajal tagastuse kokkuleppimiseks kulleriga otse ühendust võtta. Kui Kasutaja valib oma äranägemisel mõne muu kui Ettevõtte valitud kulleri, maksab ta saatekulud ise.

12.6. Ettevõte tagastab punktis 12.4 nimetatud summad Kasutajale viivitamata ning igal juhul hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates taganemisavalduse laekumisest Ettevõttele. Ettevõttel on siiski õigus tagasimaksega viivitada, kuni ta on tagastatud tooted kätte saanud või Kasutaja on tõendanud, et ta on tooted tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb saabub varem. Tagasimakseks kasutatakse Kasutaja algses tehingus kasutatud makseviisi, välja arvatud kättetoimetamisel sularahas tasumise korral, millisel juhul tehakse tagasimakse pangaülekandega.

12.7. Kasutaja peab tagastama kasutamata tooted (lubatud on proovida, kas tooted sobivad), millelt ei ole eemaldatud originaaletikette. Tooted tuleb pakkida sobival viisil, et kaitsta originaalpakendit kahjustuste, pealekirjutuste ja siltide pealekleepimise eest. Selguse huvides täpsustame, et Ettevõte võtab tagasi tooted, mida Kasutaja on üksnes proovinud. Kui toote väärtus on vähenenud, kuna seda on kasutatud muul viisil kui toote olemuses ja omadustes veendumiseks, võib toote väärtuse vähenemise Kasutajale tagastatavast summast maha arvata.

12.8. Toote Ettevõttele tagastamiseks peab Kasutaja välja printima täidetud taganemisavalduse ja saatma selle Klienditeenindusele koos punkti 12.3 kohaselt saadud tagastusetiketiga. Et tagada toote tagastamine Ettevõttele, tuleb taganemisvorm lisada pakki koos tootega. Kui Kasutajal on taganemisõiguse kasutamise korra suhtes kahtlusi, võib ta vajalike selgituste saamiseks ühendust võtta Klienditeenindusega punktis 14 märgitud aadressidel.

13. Isikuandmete kaitse

13.1. Ettevõte töötleb Kasutaja isikuandmeid Platvormi Privaatsustingimustes kirjeldatud eesmärkidel ja korras.

14. Suhtlus

14.1. Nõu küsimiseks, nõuete esitamiseks või info saamiseks võib Kasutaja võtta Ettevõttega ühendust järgmistel viisidelk:

Klienditeenindus +39 0281480317 või  Contact us by email

15. Vaidluste veebipõhine lahendamine

15.1. Kasutajal on õigus kasutada Euroopa Komisjoni internetimüügi lepingutega seotud vaidluste lahendamise platvormi („ODR-platvorm“). Kasutaja ja Ettevõte võivad kasutada ODR-platvormi, et lahendada internetiostudega seotud vaidlused sõltumatu asutuse vahendusel. ODR-platvorm on kättesaadav aadressil: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

16. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

16.1. Käesolevatele Üldtingimustele kohaldatakse Eesti õigust. Kõik pooltevahelised vaidlused Üldtingimuste ja/või Lepingu(te) tõlgendamise, täitmise või kehtivuse üle lahendatakse üksnes pädevas kohtus.

Taganemisavalduse vorm

 
Kui Kasutaja soovib kasutada taganemisõigust, peab ta alla laadima ja täitma Taganemisvormi ning saatma selle e-postiga Klienditeenindusele punktis 14 märgitud aadressil.
 

Kaebuse vorm

Kui Kasutaja on saanud lepingule mittevastava toote, palume täita kaebuse vorm ja saata see e-postiga Klienditeenindusele punktis 14 märgitud aadressil. Vormile lisada väidetavaid puudusi tõendavad fotod, mille suurus ei või ületada 10MB.


See the page Shipping and Returns
Back to top