Γενικοί Όροι Χρήσης του Ιστότοπου

1. Πεδίο εφαρμογής

1.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης του Ιστότοπου (εφεξής οι «Όροι») διέπουν τη χρήση του Ιστότοπου www.goldengoose.com(εφεξής η «Ιστοσελίδα») την οποία διαχειρίζεται η Golden Goose S.p.A., από τον χρήστη είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης είτε ως απλός επισκέπτης (εφεξής ο «Χρήστης»).

1.2. Σκοπός του Ιστότοπου είναι η παροχή πληροφοριών και η διεξαγωγή ηλεκτρονικού εμπορίου. Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο και τη χρήση των διαθέσιμων υπηρεσιών στον Ιστότοπο, ο Χρήστης αποδέχεται τους παρόντες Όρους και αναλαμβάνει να συμμορφωθεί με αυτούς. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί να αποδεχθεί αυτούς τους Όρους, του ζητείται να αποφύγει τη χρήση του Ιστότοπου.

1.3. Θα σας ζητούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο καθώς και άλλους τομείς του ιστότοπου, όπως οι πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, τους Γενικούς Όρους Πώλησης και τους Όρους αναφορικά με την υπαναχώρηση, ενδεχομένως να εκτυπώσετε αντίγραφο για μελλοντική αναφορά. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με το νόμο, τις αλλαγές στις προσφερόμενες υπηρεσίες ή τις επιχειρηματικές απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, ο Χρήστης καλείται να ελέγχει αυτούς τους όρους σε κάθε επίσκεψη στον Ιστότοπο, για πιθανές του ενημερώσεις ή τροποποιήσεις.

2. Ιδιοκτησία του Ιστότοπου

2.1. Η Golden Goose SpA με έδρα το Μιλάνο στη Via Privata Ercole Marelli 10, διαχειρίζεται τον Ιστότοπο.

3. Πρόσβαση, εγγραφή και χρήση του Ιστότοπου

3.1. Ο Χρήστης θα είναι σε θέση να επισκεφθεί και να εγγραφεί στον Ιστότοπο χωρίς χρέωση, με την επιφύλαξη του ότι θα επιβαρυνθεί με το κόστος σύνδεσης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον Ιστότοπο, σύμφωνα με τις χρεώσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται από τον παροχέα του

3.2. Η εγγραφή στον Ιστότοπο θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός προσωπικού λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, ο οποίος αποτελείται από οκτώ τουλάχιστον χαρακτήρες, σύμφωνα με τα κριτήρια δημιουργίας του κωδικού πρόσβασης που αναφέρονται κατά καιρούς στον Ιστότοπο.

3.3. Τα διαπιστευτήρια για την πρόσβαση στον Ιστότοπο θα είναι προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα και ο Χρήστης δεν θα μπορεί να τα μοιράζεται με τρίτους.

3.4. Ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που ολοκληρώνονται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού. Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να υιοθετήσει τις κατάλληλες προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι ο κωδικός του παραμένει ασφαλής και μυστικός και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία εάν υπάρχουν λόγοι να πιστεύει ότι κάποιος τρίτος γνωρίζει τον κωδικό του, έχει υποστεί, ή θεωρεί ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο ή όταν έχει χαθεί ή κλαπεί.

3.5. Απαγορεύεται η χρήση του προσωπικού λογαριασμού του Χρήστη ή του Ιστότοπου:

3.5.1. με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλείται ή πιθανόν να προκαλέσει διακοπές, ζημιά ή βλάβη στον λογαριασμό ή τον Ιστότοπο ή την λειτουργικότητας του και

3.5.2. για δόλιους σκοπούς ή σε κάθε περίπτωση, για την διεξαγωγή παράνομων ενεργειών.

3.6. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης απαγορεύεται να παρεμποδίζει τη λειτουργία του Ιστότοπου και, ειδικότερα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην παραβιάζει τα μέτρα ασφαλείας του, να παραποιεί και να επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε υπολογιστικού συστήματος, διακομιστή, δρομολογητή ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής πληροφορικής.

4. Υπηρεσίες Ιστότοπου

4.1. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου που προσφέρονται στον Ιστότοπο διέπονται από τους Γενικούς Όρους Πώλησης.

4.2. Κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού ή κατά την υποβολή αιτήματος μέσω του Ιστότοπου, ο Χρήστης θα μπορεί να επωφελείται δωρεάν από την υπηρεσία Newsletter και να λαμβάνει τακτικά διαφημιστικά και ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο συγκεκριμένος Χρήστης. Ο Χρήστης θα μπορεί να απενεργοποιεί την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων ανά πάσα στιγμή, αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον προσωπικό του λογαριασμό ή επιλέγοντας τον σύνδεσμο για την ακύρωση της υπηρεσίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

4.3. Οποιοιδήποτε διαγωνισμοί διοργανώνονται από την Εταιρεία στον Ιστότοπο θα διέπονται από τον ειδικό κανονισμό που δημοσιεύεται από καιρό σε καιρό στον Ιστότοπο.

5. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

5.1. Η Εταιρεία (ή οι διάδοχοι της) αποτελεί τον ιδιοκτήτη ή/και νόμιμο κάτοχο της άδειας εκμετάλλευσης όλων των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το σύνολο των περιεχομένων και των υλικών που δημοσιεύονται σε αυτόν (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, καταλόγων, φωτογραφιών, εικόνων, τεχνικών σχεδίων, βίντεο, ήχου, διαφημιστικών κειμένων, εμπορικών σημάτων, ονομάτων ιστοχώρου, σχεδιαγραμμάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλο περιεχόμενο και υλικό, το «Υλικό»).

5.2. Ο Χρήστης θα εξουσιοδοτηθεί να κατεβάζει, να προβάλλει ή να εκτυπώνει περιεχόμενο από τον Ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, κατά τρόπο που να μην προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη στα βιομηχανικά και πνευματικά δικαιώματα της Εταιρείας ή πιθανών τρίτων. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της διανομής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, μετάδοσης ή διάδοσης αυτών χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Εάν ο Χρήστης χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο ή/και το Υλικό κατά παράβαση αυτών των Όρων, μπορεί να κληθεί από την Εταιρεία να παύσει να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και να επιστρέψει ή να καταστρέψει το Υλικό, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρείας να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο για την προστασία των θιγόμενων δικαιωμάτων της και αποζημίωση για τυχόν απώλεια και ζημία.

6. Εγγύηση

6.1. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την συνεχή και απερίσπαστη πρόσβαση στον Ιστότοπο ή στο περιεχόμενό του.

6.2. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σε σχέση με αποτυχίες υπηρεσιών που έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις ή διακοπές της λειτουργίας των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εμποδίζουν την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου.

6.3. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την έλλειψη ιών, κακόβουλου λογισμικού ή άλλων στοιχείων που καθιστούν επικίνδυνη τη χρήση του Ιστότοπου ή/και των περιεχομένων του. Ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή διαδικασιών και ελέγχων ικανών να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ασφάλειας και για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων, όπως για παράδειγμα την εγκατάσταση μιας εφαρμογής προστασίας από ιούς.

6.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Γενικών Όρων Πώλησης, γίνεται κατανοητό ότι ορισμένα προϊόντα μπορούν να παρουσιάζονται δίπλα σε εικόνες ή γραφικές αναπαραγωγές των οποίων ο σκοπός είναι απλώς ενδεικτικός.

6.5. Όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν επιτρέπονται εντός των ορίων του νόμου.

7. Περιορισμοί Ευθύνης

7.1. Ο Χρήστης θα έχει πρόσβαση και θα χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο αυτόνομα και με αποκλειστικό κίνδυνο. Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη σε σχέση με τυχόν ζημιές ή ζημιές που υπέστη ο Χρήστης με οποιονδήποτε τρόπο ως συνέπεια της πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου ή/και της λήψης οποιουδήποτε Υλικού αναρτημένου σε αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο.

7.2. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που απορρέει από το γεγονός ότι ο Χρήστης δεν έχει αποθηκεύσει με ασφάλεια τον κωδικό πρόσβασής του ή δεν έχει κοινοποιήσει την μη εξουσιοδοτημένη χρήση, απώλεια ή κλοπή του κωδικού πρόσβασης στην Εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 3.4. πιο πάνω.

7.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει, να διαγράφει, να διακόπτει ή να τροποποιεί τον Ιστότοπο εξολοκλήρου ή εν μέρει χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται έναντι του Χρήστη, εάν ο Ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος για οποιονδήποτε λόγο ή για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή τελική διακοπή του.

7.4. Όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν επιτρέπονται εντός των ορίων του νόμου.

8. Συνδέσεις με ιστότοπους τρίτων

8.1. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει υπερ-συνδέσεις σε ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστότοπων τρίτων που γίνονται προσβάσιμοι μέσω του Ιστότοπου. Η συμπερίληψη από την Εταιρεία υπερσυνδέσμων σε τέτοιους ιστότοπους δεν θα συνεπάγεται αποδοχή από την Εταιρεία των υλικών που δημοσιεύονται σε αυτούς ή οποιαδήποτε άλλη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και των διαχειριστών τέτοιων ιστοτόπων.

9. Αποζημίωση

9.1. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι θα αποζημιώσει και θα διατηρεί την Εταιρεία άνευ βλάβης έναντι οποιασδήποτε ευθύνης, αποζημίωσης ή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νομικών εξόδων) λόγω των ακόλουθων: (i) παραβίαση των παρόντων Όρων από τον Χρήστη, (ii) αξιώσεις τρίτων με βάση τη χρήση του Ιστότοπου ή/και του Υλικού από τον Χρήστη, ή (iii) πληροφορίες ή υλικά που αποστέλλονται, μεταδίδονται ή φορτώνονται από τον Χρήστη μέσω του Ιστότοπου ή του λογαριασμού του.

10. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

10.1. Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ιστότοπου από τον Χρήστη, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως όσον αφορά το νομοθετικό διάταγμα 196/2003 όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με το νομοθετικό διάταγμα 101/2018 (Ο Κώδικας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ (ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

11.1. Ο ιστότοπος, όπως διαμορφώνεται επί του παρόντος, έχει σχεδιαστεί για χρήση από χρήστες που διαμένουν στην Ιταλία και η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενό του συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που διέπονται από νόμους που ισχύουν εκτός της ιταλικής επικράτειας.

11.2. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ιταλικό δίκαιο και κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ των Μερών σε σχέση με τον Ιστότοπο θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου στην δικαιοδοσία του οποίου εμπίπτει η διεύθυνση διαμονής ή έδρας του Χρήστη, εφόσον βρίσκεται στην ιταλική επικράτεια

Back to top