Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων

1. Πεδίο εφαρμογής

1.1. Όλες οι συμβάσεις πωλήσεων που συνήφθησαν μεταξύ της Golden Goose S.p.A., με έδρα το Μιλάνο, Via Privata Ercole Marelli 10, Ιταλία (η «Εταιρεία») και του χρήστη - ενεργώντας ως καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 206/2005 («Κώδικας Καταναλωτή»), δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα (ο «Χρήστης»), ως αποτέλεσμα της υποβολής των εντολών αγοράς μέσω του Ιστότοπου www.goldengoose.com(ο «Ιστότοπος»), ή μέσω της εφαρμογής Golden Goose Passport (η «Εφαρμογή») (ο Ιστότοπος και η εφαρμογή αναφέρονται από κοινού ως οι «Πλατφόρμες» και διαζευκτικά η «Πλατφόρμα») διέπονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων («Γενικοί Όροι»).

1.2. Με την αποδοχή των Γενικών Όρων κατά την αγορά οποιωνδήποτε προϊόντων από τον Ιστότοπο και/ή Εφαρμογή, ο Χρήστης υποχρεούται να συμμορφωθεί με τους Γενικούς Όρους. Η μη αποδοχή των Γενικών Όρων θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του Χρήστη να αγοράσει προϊόντα μέσω του Ιστότοπου και/ή της Εφαρμογής.

2. Τροποποιήσεις των Γενικών Όρων

2.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Γενικούς Όρους ανά πάσα στιγμή εφόσον είναι απαραίτητο για να συμμορφωθεί με τις νομικές διατάξεις, να προσαρμόσει τους Γενικούς Όρους στις διαδικασίες πώλησης της Εταιρείας ή για τεχνικούς σκοπούς. Η ενημερωμένη έκδοση των Γενικών Όρων θα δημοσιεύεται κατά καιρούς στις πλατφόρμες. Σε κάθε περίπτωση, οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για κάθε αγορά θα είναι οι ισχύοντες κατά την υποβολή της εντολής αγοράς.

3. Δημιουργία λογαριασμού

3.1. Για να αγοράσει προϊόντα στις πλατφόρμες, ο Χρήστης (i) θα δημιουργήσει ένα νέο λογαριασμό στην Πλατφόρμα στην οποία προτίθεται να προβεί σε αγορά, ή (ii) θα έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια που του στάλθηκαν κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του στην πλατφόρμα.

3.2. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένας νέος λογαριασμός στη μία ή και στις δύο πλατφόρμες, ο χρήστης πρέπει (i) να συμπληρώσει σωστά το έντυπο εγγραφής, εισάγοντας όλα τα δεδομένα θα του ζητηθούν (π.χ.: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικός πρόσβασης), (ii) να διαβάσει την πολιτική απορρήτου στην πλατφόρμα που επέλεξε και (iii) να επιβεβαιώσει την εγγραφή.

3.3. Για τους σκοπούς της δημιουργίας του λογαριασμού σε κάθε Πλατφόρμα, ο Χρήστης θα επιλέξει έναν κωδικό πρόσβασης, ο οποίος πρέπει να τηρείται μυστικός, όπως περιγράφεται πιο συγκεκριμένα στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου και/ή της Εφαρμογής. Το όνομα του χρήστη θα αντιστοιχεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται κατά τη διαδικασία εγγραφής.

3.4. Μετά την εγγραφή του στην πλατφόρμα, ο χρήστης θα λάβει επιβεβαίωση της επιτυχούς εγγραφής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που δόθηκε κατά τη διαδικασία εγγραφής.

3.5. Στη συνέχεια, ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει μια μέθοδο πληρωμής μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 8.1 παρακάτω και να υποβάλει την εντολή αγοράς του ηλεκτρονικά στην Εταιρεία.

3.6. Ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή στέλνοντας μια ειδοποίηση μέσω ηλ. ταχυδρομείου στην Εταιρεία στη διεύθυνση που αναφέρεται στο Άρθρο 14 παρακάτω. Με την παραλαβή της ειδοποίησης, οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρείας - με την επιφύλαξη των εντολών αγοράς που έχουν ήδη αποσταλεί και έχουν γίνει δεκτές πριν από την ειδοποίηση ακύρωσης - θεωρείται ότι έχει τερματιστεί και τα προσωπικά δεδομένα, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του Χρήστη και όλες οι άλλες πληροφορίες που παρέχονται από τον Χρήστη στην Εταιρεία μέσω των πλατφορμών θα διαγραφούν.

4. Aγορά ως «Επισκέπτης»

4.1. Ο χρήστης μπορεί να αγοράζει προϊόντα μέσω κάθε πλατφόρμας ως επισκέπτης χωρίς να δημιουργήσει λογαριασμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Χρήστης θα υποχρεωθεί (i) να συμπληρώσει τα πεδία με το συγκεκριμένο έντυπο σύνδεσης σε μια πλατφόρμα, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα δεδομένα (π.χ.: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση τιμολόγησης και παράδοσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου) και (ii) να αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους.

5. Σύναψη της Συμφωνίας Αγοράς

5.1. Με την αποστολή και/ή την τοποθέτηση μιας εντολής αγοράς σε μια Πλατφόρμα, ο Χρήστης δεσμεύεται να αγοράσει τα επιλεγμένα προϊόντα και να συνάψει μια συμφωνία αγοράς, η οποία θα διέπεται εξ ολοκλήρου από τους Γενικούς Όρους («Συμφωνία").

5.2. Με την αποστολή της εντολής αγοράς, η Εταιρεία θα αποστείλει στον Χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας που περιέχει τον αριθμό παραγγελίας και τυχόν λεπτομέρειες της παραγγελίας (η «Βεβαίωση Παραλαβής»). Σε κάθε περίπτωση, γίνεται κατανοητό ότι η σύναψη της Συμφωνίας θα υπόκειται στην ρητή έγκριση της Εταιρείας για την εντολή αγοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει ότι η παραγγελία έχει αποσταλεί στον Χρήστη («Βεβαίωση Αποστολής»). Ως εκ τούτου, ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η Βεβαίωση Παραλαβής δεν αποτελεί αποδοχή της εντολής αγοράς και ότι η Συμφωνία θα θεωρείται ότι συνήφθη μετά την παραλαβή από τον Χρήστη της Βεβαίωσης Αποστολής, σύμφωνα με το Άρθρο 9.2 παρακάτω.

5.3. Πριν από την επιβεβαίωση της εντολής αγοράς, ο Χρήστης πρέπει να ελέγξει την περίληψη της παραγγελίας αγοράς για να διασφαλίσει ότι όλα τα δεδομένα που παρασχέθηκαν είναι σωστά. Οποιαδήποτε λάθη στην εισαγωγή των δεδομένων μπορεί να διορθωθούν χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων στις πλατφόρμες. Εάν ο Χρήστης λάβει γνώση τυχόν σφαλμάτων μετά την επιβεβαίωση της εντολής αγοράς, ο Χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία με τον τρόπο που αναφέρεται στο Άρθρο 14 για να διορθώσει τυχών σφάλματα.

5.4. Ο Χρήστης διατηρεί τον αριθμό παραγγελίας που περιέχεται στην Βεβαίωση Παραλαβής για να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία βοήθειας και να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με την Εταιρεία.

5.5. The user is required to verify the documents relating to the your co-creation experience online purchase here.

6. Διαθεσιμότητα προϊόντων

6.1. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει για αγορά μόνο τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που δημοσιεύεται στις πλατφόρμες και είναι διαθέσιμα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Τα επιλεγμένα προϊόντα θα τοποθετηθούν στο καλάθι αγορών, το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή μέχρι την υποβολή της παραγγελίας.

6.2. Ο κατάλογος προϊόντων θα ενημερώνεται περιοδικά από την Εταιρεία, η οποία συνεπώς δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων και/ή όλων των μεγεθών / εκδόσεων όλων των προϊόντων / χρωμάτων που εμφανίζονται στον κατάλογο.

6.3. Κάθε προϊόν συνοδεύεται από περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του. Λόγω των ρυθμίσεων των υπολογιστικών συστημάτων ή της συσκευής που χρησιμοποιείται από τον χρήστη για πρόσβαση και/ή προβολή των πλατφορμών, οι εικόνες και τα χρώματα που εμφανίζονται στην περιγραφή των προϊόντων ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται επακριβώς στα πραγματικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Κατά συνέπεια, οι εικόνες προϊόντων που εμφανίζονται στις πλατφόρμες θεωρούνται ενδεικτικές εντός εύλογων ορίων ανοχής.

6.4. Τα προϊόντα στις πλατφόρμες θα είναι διαθέσιμα μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. Αν το επιλεγμένο προϊόν, αν και φαίνεται διαθέσιμο, δεν είναι εν τέλει διαθέσιμο, η Εταιρεία θα ενημερώσει έγκαιρα τον Χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που παρέσχε ο Χρήστης. Εάν το προϊόν είναι μόνιμα μη διαθέσιμο, η Εταιρεία θα προτείνει ένα ή περισσότερα εναλλακτικά προϊόντα στον Χρήστη και εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί να αποδεχθεί καμία εναλλακτική πρόταση, θα του επιστραφεί άμεσα οποιαδήποτε πληρωμή έχει ήδη γίνει. Σε περίπτωση αποδοχής της εναλλακτικής πρότασης από τον Χρήστη, η οποία θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρεται στο Άρθρο 14 παρακάτω, η Συμφωνία θα συναφθεί από τον Χρήστη με την παραλαβή της Βεβαίωσης Αποστολής, σύμφωνα με το Άρθρο 5.2 παραπάνω.

7. Τιμές Προϊόντων

7.1. Οι τιμές πώλησης εκφράζονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

7.2. Οποιαδήποτε εντολή αγοράς πραγματοποιείται από τον Χρήστη θα υπόκειται στις τιμές πώλησης που δημοσιεύονται ηλεκτρονικά κατά τη στιγμή της υποβολής τους. Οι τιμές αυτές μπορεί να διαφέρουν χωρίς προειδοποίηση. Ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος να ελέγξει την τελική τιμή πριν υποβάλει την παραγγελία αγοράς.

7.3. Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στις πλατφόρμες δεν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής, τα οποία βαρύνουν τον χρήστη εξολοκλήρου. Αυτά τα έξοδα θα ποικίλλουν σύμφωνα με την επιλεγμένη μέθοδο αποστολής και θα αναφέρονται ξεχωριστά στην περίληψη της παραγγελίας και την Βεβαίωση Παραλαβής.

8. Πληρωμές – Τιμολόγηση – Επιστροφές

8.1. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει μία από τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής:

8.1.1. Πιστωτική κάρτα (Visa, MasterCard, American Express).

8.1.2. PayPal

8.1.3. Πληρωμή κατά την παράδοση (μόνο όταν η διεύθυνση αποστολής του προϊόντος που υποδεικνύει ο Χρήστης βρίσκεται εντός της ιταλικής επικράτειας).

8.2. Το ποσό θα καταβληθεί (i) τη στιγμή που θα υποβληθεί η παραγγελία σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα ή PayPal ή (ii) κατά τη στιγμή παράδοσης του προϊόντος σε περίπτωση πληρωμής κατά την παράδοση. Η πληρωμή κατά την παράδοση μπορεί να γίνει μόνο σε μετρητά ή μέσω τερματικού μηχανήματος POS.

8.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί εντολή αγοράς σε περίπτωση μη έγκρισης της πληρωμής από τον πάροχο πληρωμής που έχει επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 8.1. πιο πάνω.

8.4. Εξαιρουμένης της μεθόδου πληρωμής κατά την παράδοση, τυχόν επιστροφές των ποσών που καταβάλλονται στην Εταιρεία από τον Χρήστη θα πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο Χρήστης για να ολοκληρώσει την αγορά. Οι επιστροφές θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους που προβλέπονται από τους παρόχους πληρωμών για τέτοιες μεθόδους πληρωμής. Σε περίπτωση πληρωμής κατά την παράδοση, οι επιστροφές θα γίνονται με τραπεζική μεταφορά στο λογαριασμό που υποδεικνύει ο Χρήστης.

9. Παράδοση προϊόντων

9.1. Τα προϊόντα που αγοράζονται στις Πλατφόρμες παραδίδονται στη διεύθυνση αποστολής που υποδεικνύει ο Χρήστης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής ή κατά την αγορά του προϊόντος μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.

9.2. Ο Χρήστης θα λάβει την Βεβαίωση Αποστολής, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού αποστολής (tracking number) για την παρακολούθηση της διαδικασίας αποστολής, όταν το προϊόν παραδίδεται από την Εταιρεία στην υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

9.3. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν εντός 30 (τριάντα) ημερών από την Βεβαίωση Παραλαβής.

9.4. Η παράδοση θεωρείται ότι πραγματοποιείται κατά την απόκτηση, από τον Χρήστη ή τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν, της υλικής διαθεσιμότητας των προϊόντων, η οποία θα αποδεικνύεται με την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής στη συμφωνημένη διεύθυνση αποστολής .

9.5. Κατά την παράδοση των προϊόντων, ο Χρήστης ελέγχει ότι η συσκευασία είναι ανέπαφη και χωρίς ενδείξεις ζημιάς, αλλοίωσης ή παραποίησης. Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό, ο Χρήστης θα θέσει αμέσως το ζήτημα στον υπάλληλο της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, αρνούμενος να αποδεχθεί το προϊόν ή θα αποδεχθεί το προϊόν με επιφύλαξη, την οποία θα εισάγει στο έντυπο παραλαβής. Περαιτέρω, ο Χρήστης θα ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία επικοινωνώντας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της («Εξυπηρέτηση πελατών»), όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 πιο κάτω.

9.6. Σε περίπτωση μη παράδοσης των προϊόντων λόγω απουσίας του χρήστη σε κάθε απόπειρα που προβλέπεται από τη διαδικασία παράδοσης της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, η υπηρεσία ταχυμεταφοράς θα αποθηκεύσει τα προϊόντα στην αποθήκη της μέχρι την παραλαβή τους από τον Χρήστη και εν πάση περιπτώσει εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην προσπάθεια ειδοποίησης παράδοσης που παρέχεται στον Χρήστη. Εάν ο Χρήστης δεν παραλάβει τα προϊόντα μέσα σε αυτή την προθεσμία, θα επιστραφούν στην Εταιρεία από την υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

10. Δηλώσεις και εγγυήσεις του Χρήστη

10.1. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι:

10.1.1. Δικαιούται να συνάψει νόμιμα τη Συμφωνία.

10.1.2. Είναι τουλάχιστον 18 ετών.

10.1.3. Τα προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες που παρέχονται στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής ή της αγοράς ενός προϊόντος είναι ακριβή, αληθινά και ενημερωμένα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχονται ανά πάσα στιγμή και με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει, ζητώντας επίσης από τον Χρήστη την κατάλληλη τεκμηρίωση και, σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος Άρθρου 10.1.3, να απενεργοποιεί ή να αναστέλλει το λογαριασμό του Χρήστη ..

10.1.4. Αποκτά πρόσβαση και θα χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες ή οποιανδήποτε από αυτές και οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται με αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αποφεύγοντας οποιαδήποτε άμεση και/ή έμμεση πρόσβαση και/ή χρήση των πλατφορμών ή οποιουδήποτε μέρους αυτών κατά τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους, τους παρόντες Γενικούς Όρους ή είναι επιβλαβής για οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

10.2. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Εταιρεία από οποιανδήποτε ευθύνη, ενέργεια, κόστος, δαπάνη ή αξίωση που μπορεί να προκύψει από την παραβίαση από μέρους του Χρήστη των δηλώσεων και εγγυήσεων που ορίζονται στο Άρθρο 10.1 παραπάνω, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρείας να τερματίσει τη Συμφωνία με άμεση ισχύ σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο σε κάθε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω δηλώσεων και εγγυήσεων από τον Χρήστη.

11. Νομική Εγγύηση Ανταπόκρισης

11.1. Τα προϊόντα που πωλούνται στον Χρήστη μέσω των Πλατφορμών καλύπτονται από τη νομική εγγύηση ανταπόκρισης που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία («Νομική Εγγύηση").

11.2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 6.3 παραπάνω, η Εταιρεία θα παραδώσει στον Χρήστη προϊόντα που ανταποκρίνονται στη Συμφωνία. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η αποκαλούμενη «ταλαιπωρημένη» εμφάνιση που μπορεί να χαρακτηρίζει μερικά από τα προϊόντα της Εταιρείας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μη ανταπόκριση του προϊόντος στην πραγματικότητα.

11.3. Η Εταιρεία θα ευθύνεται έναντι του Χρήστη για τυχόν έλλειψη ανταπόκρισης που υφίσταται κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η έλλειψη ανταπόκρισης δηλώνεται εντός 2 (δύο) ετών από την παράδοση του προϊόντος. Ο Χρήστης θα χάσει τα δικαιώματά του βάσει της Νομικής Εγγύησης εάν δεν αποστείλει την έλλειψη ανταπόκρισης στην Εταιρεία εντός 2 (δύο) μηνών από την ημερομηνία ανακάλυψής του, επικοινωνώντας με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 14. Η εν λόγω έλλειψη ανταπόκρισης θα αναφέρεται από τον Χρήστη μέσω γραπτής ειδοποίησης προς την Εταιρεία ή μέσω του εντύπου που επισυνάπτεται στο κάτω μέρος των παρόντων Γενικών Όρων, το οποίο θα περιέχει ακριβή και πλήρη περιγραφή των εικαζόμενων ελαττωμάτων ή σφαλμάτων και φωτογραφιών του προϊόντος για να αποδειχθεί η αναφερθείσα έλλειψη ανταπόκρισης. Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών θα απαντήσει άμεσα στον Χρήστη στέλνοντάς του ένα άλλο έντυπο που θα συμπληρωθεί και θα παράσχει οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος. Οποιαδήποτε έλλειψη ανταπόκρισης των προϊόντων που γίνεται εμφανής εντός 6 (6) ημερολογιακών μηνών από την παράδοση τεκμαίρεται ότι υπήρχε κατά το χρόνο παράδοσης, εκτός εάν η Εταιρεία αποδείξει ότι το τεκμήριο αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη φύση των προϊόντων ή τη φύση έλλειψης ανταπόκρισης των προϊόντων.

11.4. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών θεωρήσει ότι η αναφερθείσα έλλειψη ανταπόκρισης, αποδεικνύεται βάσει της καταγγελίας που ελήφθη και των επισυναπτόμενων φωτογραφιών, η επιστροφή του σχετικού προϊόντος γίνεται με συμπλήρωση του εντύπου επιστροφής με τίτλο «Άσκηση Νομικής Εγγύησης (Επιβεβαιωμένο Ελάττωμα)» και θα γίνεται με έξοδα της Εταιρείας. Ωστόσο, εάν η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, βάσει εξέτασης της φωτογραφικής τεκμηρίωσης, θεωρήσει ότι η καταγγελία είναι αβάσιμη, ο Χρήστης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν στην Εταιρεία συμπληρώνοντας το έντυπο επιστροφής με τίτλο «Άσκηση Νομικής Εγγύησης (Μη-επιβεβαιωμένο Ελάττωμα)» με δικά του έξοδα, ώστε να μπορέσει η Εταιρεία να πραγματοποιήσει μια φυσική εξέταση του προϊόντος. Το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο που ελήφθη από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μετά από την καταγγελία για έλλειψη συμμόρφωσης και την απόδειξη πληρωμής, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εύλογα ζητηθεί από την Εταιρεία, επισυνάπτεται στο προϊόν για το οποίο ο Χρήστης επιθυμεί να ασκήσει Νομική Εγγύηση.

11.5. Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει από την Εταιρεία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να επισκευάσει το προϊόν ή να το αντικαταστήσει χωρίς έξοδα εκ μέρους του, εκτός εάν το επιλεγμένο μέσο θεραπείας είναι αντικειμενικά αδύνατο ή υπερβολικά δύσκολο σε σχέση με το άλλο.

11.6. Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει, κατά την κρίση του, ανάλογη μείωση της τιμής ή τον τερματισμό της Συμφωνίας, εφόσον ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) η επισκευή ή αντικατάσταση είναι αδύνατη ή υπερβολικά δύσκολη, (ii) η Εταιρεία δεν κατάφερε να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, (iii) η αντικατάσταση ή η επισκευή που προέκυψε οδήγησε σε σημαντική ζημιά για τον Χρήστη, με την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης δεν δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία εάν η έλλειψη ανταπόκρισης είναι ελάσσονος σημασίας.

11.7. Σε περίπτωση που η Εταιρεία εκτιμήσει ότι η αναφερόμενη έλλειψη ανταπόκρισης υπάρχει στην πραγματικότητα κατά τη συλλογή ή την παραλαβή του προϊόντος, τυχόν έξοδα μεταφοράς, επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος θα βαρύνουν την Εταιρεία και εάν τα έξοδα μεταφοράς έχουν καταβληθεί από τον Χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 11.4 ανωτέρω, θα επιστραφούν από την Εταιρεία. Αντίθετα, αν η Εταιρεία κρίνει ότι η αναφερθείσα έλλειψη συμμόρφωσης δεν υφίσταται ή δεν πληρούνται οι όροι εφαρμογής της Νομικής Εγγύησης, η Νομική Εγγύηση δεν θα ισχύει και όλα τα έξοδα μεταφοράς - είτε επιβαρύνουν τον Χρήστη για την αποστολή του προϊόντος προς την Εταιρεία ή το αντίστροφο - θα βαρύνουν τον Χρήστη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία θα ενημερώσει τον Χρήστη για το σκοπό αυτό και το προϊόν θα επιστραφεί στη διεύθυνση αποστολής που υποδεικνύει ο Χρήστης. Σε περίπτωση μη παράδοσης του προϊόντος στον Χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν, το προϊόν θα αποθηκευτεί για χρονικό διάστημα 15 ημερών ή μεγαλύτερο, όπως αναφέρεται στην ειδοποίηση μη παράδοσης που παρέχεται στον Χρήστη. Σε περίπτωση που ο όρος αυτός θα εκτελεστεί χωρίς ο Χρήστης να παραλάβει το προϊόν, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να χρεώνει τα έξοδα αποθήκευσης στον Χρήστη και να διαθέτει ελεύθερα το προϊόν.

11.8. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τυχόν ελαττώματα ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, από πταίσμα του Χρήστη, από μη υποβολή καταγγελίας χρήσης του προϊόντος σε σχέση με την προβλεπόμενη χρήση του ή λόγω προβλεπόμενης φθοράς δεν καλύπτονται από την Νομική Εγγύηση.

12. Δικαίωμα υπαναχώρησης

12.1. Ο Χρήστης θα έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από τη Συμφωνία εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών χωρίς να χρειάζεται να δηλώσει σχετικό λόγο. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει με την πάροδο 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Χρήστης ή τρίτο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Χρήστη και δεν είναι ο μεταφορέας, αποκτά τη φυσική κατοχή του αγορασθέντος προϊόντος. Εάν ο Χρήστης έχει αγοράσει περισσότερα από ένα προϊόντα με την ίδια παραγγελία, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει με την πάροδο 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Χρήστης ή τρίτο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Χρήστη και δεν είναι ο μεταφορέας, αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου από τα προϊόντα που αγοράστηκαν.

12.2. Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Χρήστης δηλώνει σαφώς την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη Συμφωνία ενημερώνοντας την Εταιρεία για το σκοπό αυτό. Για το σκοπό αυτό ο Χρήστης μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει το έντυπο υπαναχώρησης που βρίσκεται στο κάτω μέρος των παρόντων Γενικών Όρων, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 14 (το «Έντυπο Υπαναχώρησης»), ή να γνωστοποιήσει την άσκηση του δικαιώματός του να αποχωρήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την προαναφερθείσα διεύθυνση.

12.3. Για να συμμορφωθεί με την προθεσμία υπαναχώρησης, ο Χρήστης αποστέλλει είτε το Έντυπο Υπαναχώρησης είτε την ειδοποίηση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης που ορίζεται στο άρθρο 12.1. Μόλις η Εταιρεία λάβει το έντυπο ή την ειδοποίηση, θα αποστείλει στον Χρήστη μια Βεβαίωση Παραλαβής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με μια σήμανση επιστροφών για την ορθή επιστροφή των προϊόντων στην Εταιρεία.

12.4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, η Εταιρεία θα επιστρέψει στον Χρήστη την αξία των επιστραφέντων προϊόντων στο σύνολό της, καθώς και τα αρχικά έξοδα αποστολής που σχετίζονται με αυτά, εξαιρουμένων τυχόν πρόσθετων εξόδων που προκύπτουν από την επιλογή του Χρήστη για μία μέθοδο παράδοσης εκτός από την πιο φθηνή που προσφέρει η Εταιρεία. Αντίθετα, τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος θα βαρύνουν τον Χρήστη.

12.5. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο Χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρεία τα προϊόντα που έχει αγοράσει εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία κοινοποιεί την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Συμφωνία. Για να επιστρέψει το προϊόν, ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ταχυμεταφορών που επέλεξε η Εταιρεία. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Χρήστης δεν θα υποχρεούται να καταβάλει άμεσα τα έξοδα της επιστροφής δεδομένου ότι η Εταιρεία θα τα καταβάλει για λογαριασμό του Χρήστη και θα αφαιρέσει τα έξοδα αυτά από την επιστροφή που οφείλεται σε αυτόν. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει αυτή την υπηρεσία, ο Χρήστης θα δηλώσει την απόφαση αυτή στο Έντυπο Υπαναχώρησης ή, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί το εν λόγω Έντυπο, θα αναφέρει την απόφαση του στην ειδοποίηση που θα αποστείλει στην Εταιρεία για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Ο Χρήστης θα πρέπει τότε να επικοινωνήσει απευθείας με την υπηρεσία ταχυμεταφοράς για να προχωρήσει με την επιστροφή. Εάν ο Χρήστης επιλέξει ελεύθερα να χρησιμοποιήσει διαφορετική υπηρεσία ταχυμεταφοράς από εκείνη που επέλεξε η Εταιρεία, θα υποστεί τα σχετικά έξοδα αποστολής.

12.6. Η Εταιρεία θα επιστρέψει στον Χρήστη τα ποσά που αναφέρονται στο Άρθρο 12.4 ανωτέρω χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από την Εταιρεία του Εντύπου Υπαναχώρησης ή της ειδοποίησης που αναφέρει την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον Χρήστη. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία θα δικαιούται να αναστείλει την επιστροφή μέχρι την παραλαβή των επιστραφέντων προϊόντων και την επιβεβαίωση ότι τα επιστραφέντα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 12.7 παρακάτω. Η επιστροφή θα γίνει με τον ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή από τον Χρήστη, εκτός εάν ο Χρήστης έχει πραγματοποιήσει την πληρωμή με αντικαταβολή, οπότε η επιστροφή θα γίνει με τραπεζική μεταφορά.

12.7. Ο Χρήστης θα πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς να τα χρησιμοποιήσει, διατηρημένα σε κατάλληλη κατάσταση και χωρίς να αφαιρέσει τις αρχικές ετικέτες. Ο Χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς να τα φορέσει - εκτός από του να τα δοκιμάσει ή να ελέγξει το μέγεθος – χωρίς να τα έχει πλύνει, και χωρίς μεταποιήσεις ή καταστροφές, πλήρως άθικτα και με τις αρχικές ετικέτες ακόμα συνδεδεμένες. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία, προστατεύοντας το αρχικό περιτύλιγμα από ζημιές, χωρίς να γράψει ή να επικολλήσει ετικέτες πάνω σε αυτό. Επιπλέον, το πακέτο/κουτί εντός του οποίου πρέπει να τοποθετηθεί η αρχική συσκευασία των προϊόντων πρέπει να είναι κατάλληλο για τα προϊόντα που τοποθετούνται σε αυτό και να έχει σφραγιστεί προσεκτικά και επαρκώς ώστε να διασφαλίζεται και να εξασφαλίζεται η καλή κατάσταση της αρχικής συσκευασίας των προϊόντων από τυχόν ζημιά ή από την επικόλληση ετικέτας ή γραφής στο εξωτερικό του. Εάν δεν πληρούνται τέτοιες προϋποθέσεις, η Εταιρεία δεν θα δεχθεί την επιστροφή των προϊόντων από τον Χρήστη και θα τα επιστρέψει στον Χρήστη βαρύνοντας τον με τα έξοδα.

12.8. Για την επιστροφή προϊόντων στην Εταιρεία, ο Χρήστης θα εκτυπώσει, θα συμπληρώσει και θα στείλει το Έντυπο Υπαναχώρησης ή, αν δεν χρησιμοποιήσει το έντυπο, θα εκτυπώσει και θα στείλει ειδοποίηση με την οποία να δηλώνει την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του, στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, μαζί με την ετικέτα επιστροφής που παραλήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12.3 ανωτέρω. Ο Χρήστης θα συμπεριλάβει μέσα στη συσκευασία του προϊόντος, το Έντυπο Υπαναχώρησης δεόντως συμπληρωμένο σε έντυπη μορφή, ή την ειδοποίηση του προς την Εταιρεία την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του σε έντυπη μορφή, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επιστροφή του προϊόντος στην Εταιρεία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Εάν ο Χρήστης έχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, μπορεί να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 14 παρακάτω για να λάβει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

13. Προστασία προσωπικών δεδομένων

13.1. Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη για τους σκοπούς και σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου που είναι διαθέσιμη σε κάθε Πλατφόρμα.

14. Επικοινωνία

14.1. Για να λάβετε βοήθεια, να υποβάλετε αξιώσεις, να υποβάλετε παράπονα ή να ζητήσετε πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Εταιρεία ακολούθως:

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών στο +39 0281480317 (από τις 9:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ. ώρα CET από Δευτέρα έως Παρασκευή) ή στείλτε ηλ. ταχυδρομείο στο Contact us by email

15. Επίλυση ηλεκτρονικών διαφορών

15.1. Ο Χρήστης θα δικαιούται να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυση διαφορών σχετικά με ηλεκτρονικές συμβάσεις πώλησης («Πλατφόρμα ΗΕΔ»). Ο Χρήστης και η Εταιρεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Πλατφόρμα ΗΕΔ για την επίλυση διαφορών σχετικά με ηλεκτρονικές αγορές μέσω της συνδρομής ενός αμερόληπτου φορέα. Μπορείτε να βρείτε την πλατφόρμα ΗΕΔ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

16. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

16.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι διέπονται εξ ολοκλήρου από το ιταλικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ των Μερών σε σχέση με την ερμηνεία, εκτέλεση ή λήξη των Γενικών Όρων και/ή οποιασδήποτε Συμφωνίας θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου στην δικαιοδοσία του οποίου εμπίπτει η διεύθυνση διαμονής ή έδρας του καταναλωτή, εφόσον βρίσκεται στην ιταλική επικράτεια.See the page Shipping and Returns

Έντυπο άσκησης Νομικής Εγγύησης

Εάν ο Χρήστης έχει λάβει προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τη Συμφωνία, ο Χρήστης θα πρέπει είτε να συμπληρώσει και να στείλει στην Εταιρεία το έντυπο επιστροφής στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών είτε, εναλλακτικά, να ενημερώσει την Εταιρεία σχετικά με την εν λόγω μη συμμόρφωση των προϊόντων μέσω γραπτής ειδοποίησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο άρθρο 14 ανωτέρω. Οι φωτογραφίες των προϊόντων που αποδεικνύουν τα αποδεικτικά ελαττώματα πρέπει να επισυνάπτονται στο προαναφερόμενο έντυπο ή γραπτή ειδοποίηση, ανάλογα με την περίπτωση.

Back to top