Verkkokaupan yleiset myyntiehdot

1. Soveltamisala

1.1. Kaikkiin Golden Goose S.p.A, jonka osoite on Via Privata Ercole Marelli 10, Milano, Italia ("Yhtiö"), ja käyttäjän, joka toimii kuluttajana Italian kuluttajalain 3 pykälän (Eng: Legislative Decree no. 206/2005)(”Kuluttajalaki”) määritelmän mukaan eli luonnollinen henkilö, joka toimii niissä tarkoituksissa, jotka eivät kuulu hänen kaupalliseen, liike- tai ammattitoimintaansa (”Käyttäjä”) välillä tehtyihin myyntisopimuksiin, jotka ovat syntyneet verkkosivuston www.goldengoose.com (”Verkkosivusto”) tai Golden Goose Passport –sovelluksen (”Sovellus”) (jäljempänä yhdessä ”Alustat”) kautta tehtyjen ostotilausten seurauksena sovelletaan näitä Verkkokaupan yleisiä myyntiehtoja ("Yleiset ehdot").

1.2. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Yleisiä ehtoja hyväksymällä Yleiset ehdot ostaessaan minkä tahansa tuotteen Verkkosivustolta ja / tai Sovelluksesta. Käyttäjä ei voi ostaa tuotteita Verkkosivuston ja / tai Sovelluksen kautta, mikäli hän ei hyväksy Yleisiä ehtoja.

2. Yleisten ehtojen muutokset

2.1. Yhtiö pidättää oikeuden tehdä Yleisiin ehtoihin muutoksia milloin tahansa, jos muutokset ovat tarpeen lainsäädännön noudattamiseksi, Yleisten ehtojen mukauttamiseksi Yhtiön myyntimenettelyihin sopiviksi tai teknisistä syistä. Yleisten ehtojen päivitetty versio julkaistaan ajoittain Alustoilla. Jokaiseen ostoon sovelletaan ostotilauksen tekohetkellä voimassa olevia Yleisiä ehtoja.

3. Tilin luominen

3.1. Jotta Käyttäjä voi ostaa tuotteita Alustoilta, käyttäjän on (i) luotava uusi tili niille Alustoille, joilla hän tekee ostoksen, tai (ii) kirjauduttava Alustalle käyttämällä tilin luomisen yhteydessä saatuja käyttäjätunnuksiaan.

3.2. Uuden tilin luomiseksi yhdelle tai molemmille Alustoille käyttäjän on (i) täytettävä rekisteröintilomake oikein lisäämällä kaikki lomakkeen pyytämät tiedot (esimerkiksi nimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja salasana), (ii) luettava valitsemansa Alustan tietosuojaseloste ja (iii) vahvistettava rekisteröinti.

3.3. Käyttäjän on valittava Verkkosivuston ja / tai Sovelluksen käyttöehdoissa kuvatulla tavalla salassa pidettävä salasana kullekin Alustalle luotavan tilin yhteydessä. Käyttäjän käyttäjätunnus on rekisteröintiprosessin yhteydessä annettu sähköpostiosoite.

3.4. Käyttäjä saa Alustalle rekisteröitymisen jälkeen vahvistuksen onnistuneesta rekisteröitymisestä sähköpostitse rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

3.5. Käyttäjä voi valita jäljempänä kohdassa 8.1 mainituista maksutavoista haluamansa, ja jättää ostotilauksensa Yhtiölle sähköisesti.

3.6. Käyttäjä voi sulkea tilinsä milloin tahansa lähettämällä sähköpostia Yhtiölle jäljempänä kohdassa 14 ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjän ja Yhtiön väliset sopimussuhteet katsotaan päättyneiksi, sanotun rajoittamatta jo ennen peruutuspyyntöä lähetettyjä ostotilauksia, ja käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana poistetaan, kun edellä mainittu sähköpostiviesti on vastaanotettu.

4. Ostoksien tekeminen “Vierailijana”

4.1. Käyttäjän ei tarvitse luoda tiliä, jos hän tekee ostoksia Alustoilla Vierailijana. Tässä tapauksessa Käyttäjän on (i) täytettävä Alustalla erityisen kirjautumislomakkeen kentät antamalla kaikki vaadittavat tiedot (esimerkiksi nimi, sukunimi, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) ja (ii) hyväksyttävä Yleiset ehdot.

5. Ostosopimuksen tekeminen

5.1. Lähettämällä ostotilauksen kullakin Alustalla, Käyttäjä tekee sitovan tarjouksen valittujen tuotteiden ostamisesta ja siten ostosopimuksen tekemisestä, johon sovelletaan kokonaisuudessaan Yleisiä ehtoja ("Sopimus").

5.2. Kun ostotilaus on tehty, Yhtiö lähettää käyttäjälle sähköpostitse tilausvahvistuksen, joka sisältää tilauksen numeron ja tilauksen muut yksityiskohdat (''Tilausvahvistus"). Sopimuksen syntyminen edellyttää, että Yhtiö nimenomaisesti hyväksyy ostotilauksen sähköpostitse vahvistamalla, että tilatut tuotteet on lähetetty Käyttäjälle ("Toimitusvahvistus"). Täten Käyttäjä ymmärtää, että Tilausvahvistuksella ei tarkoiteta tilauksen hyväksymistä ja että Sopimuksen katsotaan syntyneeksi, kun Käyttäjä on vastaanottanut Toimitusvahvistuksen, jäljempänä olevan kohdan 9.2 mukaisesti.

5.3. Käyttäjän on tarkistettava ostotilauksen yhteenveto ja varmistettava, että kaikki täytetyt tiedot ovat oikein ennen tilauksen vahvistamista. Mahdolliset virheelliset tiedot voidaan korjata Alustan erityisillä tietojenmuokkaustoiminnoilla. Jos Käyttäjä huomaa virheitä ostotilauksen vahvistamisen jälkeen, hänen tulee ottaa yhteyttä Yhtiöön kohdassa 14 tarkoitetulla tavalla korjatakseen tällaiset virheet.

5.4. Käyttäjän on säilytettävä Tilausvahvistuksessa oleva tilausnumero, jotta hän voi käyttää asiakaspalvelua ja mitä tahansa muuta yhteydenpitokanavaa Yhtiön kanssa.

5.5. The user is required to verify the documents relating to the your co-creation experience online purchase here.

6. Tuotteiden saatavuus

6.1. Käyttäjä voi ostaa ainoastaan tuotteita, jotka löytyvät Alustoilla julkaistusta kuvastosta ja ovat saatavilla ostotilauksen hetkellä. Valitut tuotteet laitetaan ostoskoriin, jonka sisältö voidaan tyhjentää tai muuttaa milloin tahansa ostotilauksen tekemiseen asti.

6.2. Yhtiö päivittää tuotekuvastoa säännöllisin väliajoin. Tämä ei kuitenkaan anna takuuta kuvastosta löytyvien tuotteiden saatavuudesta ja / tai kaikista koista / tuotteiden eri versioista / väreistä.

6.3. Jokaisen tuotteen yhteydessä on kuvaus sen pääominaisuuksista. Tuotteiden kuvauksissa näkyvät kuvat ja värit eivät välttämättä vastaa täsmälleen tuotteiden ominaisuuksia, sillä tietokonejärjestelmien asetukset tai laite, jonka avulla Käyttäjä tarkastelee Alustoja, vaikuttavat Alustoilla oleviin kuviin. Tämän vuoksi kuvia on pidettävä suuntaa antavina.

6.4. Alustoilla olevat tuotteet ovat saatavilla, kunnes varastot on myyty loppuun. Yhtiö ilmoittaa käyttäjälle viipymättä sähköpostitse käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, jos valittua tuotetta ei ole saatavilla, vaikka se olisi valittavissa Verkkosivustolla tai Sovelluksessa. Jos tuotetta ei enää pysyvästi ole saatavilla, Yhtiö ehdottaa Käyttäjälle yhtä tai useampaa vaihtoehtoista tuotetta. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy ehdotettua tuotetta, hänelle palautetaan viipymättä jo suoritetut maksut. Jos Käyttäjä hyväksyy ehdotetun tuotteen lähettämällä hyväksyntänsä jäljempänä kohdassa 14 ilmoitettuun osoitteeseen sähköpostitse, Sopimus syntyy Käyttäjän vastaanotettua Lähetysvahvistuksen edellä olevan kohdan 5.2 mukaisesti.

7. Tuotteiden hinnat

7.1. Hinnat ovat euromääräisiä (EUR) ja sisältävät arvonlisäveron.

7.2. Jokaiseen Käyttäjän tekemään ostotilaukseen sovelletaan tilauksen tekohetkellä verkossa julkaistuja myyntihintoja. Hinnat voivat vaihdella ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjän vastuulla on tarkistaa lopullinen hinta ennen tilauksen tekemistä.

7.3. Alustoilla näkyvät tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Käyttäjä vastaa toimituskuluista kokonaisuudessaan. Toimituskulut vaihtelevat valitun toimitustavan mukaan ja ne ilmoitetaan erikseen ostotilauksen yhteenvedossa ja Tilausvahvistuksessa.

8. Maksut; laskutus; hyvitykset

8.1. Käyttäjä voi valita yhden seuraavista maksutavoista:

8.1.1. Luottokortti (Visa, MasterCard, American Express);

8.1.2. PayPal;

8.1.3. Maksu toimituksen yhteydessä (ainoastaan siinä tapauksessa, että Käyttäjän antama toimitusosoite on Italian alueella).

8.2. Hinta maksetaan (i) tilauksen tekohetkellä, kun maksu suoritetaan luottokortilla tai PayPalilla, tai (ii) tuotteen toimittamishetkellä, kun maksu suoritetaan toimituksen yhteydessä. Toimituksen yhteydessä tapahtuva maksu voidaan suorittaa vain käteisellä tai POS:lla.

8.3. Yhtiö varaa itselleen oikeuden olla hyväksymättä ostotilausta, jos kohdan 8.1 mukaisesti valitun maksutavan tarjoaja ei pysty vahvistamaan maksua.

8.4. Toimituksen yhteydessä suoritettuja maksuja lukuun ottamatta, Yhtiölle suoritetut maksut hyvitetään Käyttäjälle tuotteiden ostamiseen käytetyllä maksutavalla. Hyvitykset käsitellään maksutavan tarjoajan asettaman ajan ja ehtojen mukaisesti. Jos tilauksen maksutavaksi on valittu maksu toimituksen yhteydessä, hyvitykset suoritetaan tilisiirrolla Käyttäjän ilmoittamalle tilille.

9. Tuotteiden toimittaminen

9.1. Alustoilla ostetut tuotteet toimitetaan käyttäjän rekisteröintiprosessin aikana tai tuotteen ostamisen yhteydessä ilmoittamaan toimitusosoitteeseen pikakuriirin välityksellä.

9.2. Käyttäjän saa Toimitusvahvistuksen, kun tuote siirtyy Yhtiöltä pikakuriirille. Toimitusvahvistus sisältää seurantakoodin lähetyksen seuraamiseksi.

9.3. Yhtiö sitoutuu toimittamaan tuotteen 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa Tilausvahvistuksesta.

9.4. Toimitus katsotaan suoritetuksi silloin, kun Käyttäjä tai hänen valtuuttama kolmas osapuoli on saanut tuotteet hallintaansa, mikä osoitetaan allekirjoittamalla vastaanottokuittaus sovitussa toimitusosoitteessa.

9.5. Tuotteiden toimituksen jälkeen Käyttäjän on tarkistettava, että paketti on ehjä ja ettei siinä ole merkkejä vaurioista tai muutoksista. Mikäli Käyttäjä havaitsee tarkastuksen yhteydessä edellä mainittuja seikkoja, Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava tästä kuriirille jättämällä tuote vastaanottamatta tai hyväksymällä sen kuljetusasiakirjaan kirjoitetulla varauksella. Lisäksi Käyttäjän on ilmoitettava tästä välittömästi Yhtiölle ottamalla yhteyttä sen Asiakaspalveluun ("Asiakaspalvelu") jäljempänä kohdassa 14 esitetyllä tavalla.

9.6. Jos tuotteita ei voida toimittaa, koska Käyttäjä ei ole paikalla kuriirin suorittamien toimitusyritysten aikana, kuriiri säilyttää tuotteita varastossaan toimitusyrityksen yhteydessä jätetyn ilmoituksen osoittamaan ajankohtaan asti, kunnes Käyttäjä noutaa ne . Kuriiri palauttaa tuotteet Yhtiölle, mikäli niitä ei noudeta ilmoituksessa osoitetun määräajan kuluessa.

10. Käyttäjän vakuutukset

10.1. Käyttäjä vakuuttaa, että:

10.1.1. hänellä on toimivalta tehdä Sopimus;

10.1.2. hän on vähintään 18 vuotias;

10.1.3. rekisteröintiprosessin tai tuotteen ostamisen yhteydessä Yhtiölle toimitetut henkilötiedot ja muut tiedot ovat oikeita, totuudenmukaisia ja ajantasaisia. Yhtiö varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ja millä tahansa tavoin tarkistaa annetut ja Yhtiön käytettävissä olevat tiedot, myös pyytämällä käyttäjältä tietojen vahvistamiseksi dokumentaatiota ja siinä tapauksessa, että tätä kohtaa 10.1.3 ollaan rikottu, poistaa Käyttäjän tilin tai jäädyttää sen;

10.1.4. hän käyttää Alustoja soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti ja pidättäytyy käyttämästä Alustoja suoraan ja/tai epäsuorasti tavalla, joka on soveltuvan lainsäädännön ja näiden Yleisten ehtojen vastaista tai joka vahingoittaa kolmansien osapuolten oikeuksia.

10.2. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan ja vapauttaa Yhtiön vastuista, toimista, kuluista tai vaatimuksista, jotka johtuvat Käyttäjän edellä kohdan 10.1 tarkoitettujen vakuutusten rikkomisesta. Edellä sanottu ei kuitenkaan rajoita Yhtiön oikeutta irtisanoa Sopimus välittömästi Italian Siviililain (Eng: Italian Civil Code) 1456 §: n mukaisesti, jos Käyttäjä rikkoo edellä mainittuja vakuutuksia.

11. Lakisääteinen takuu vaatimuksenmukaisuudesta

11.1. Käyttäjälle Alustoilla myytävillä tuotteilla on Italian Kuluttajalain pykälän 128 ja sitä seuraavien pykälien mukainen vaatimuksenmukaisuustakuu ("Lakisääteinen takuu").

11.2. Yhtiö toimittaa käyttäjälle Sopimuksen mukaiset tuotteet, sanotun rajoittamatta edellä olevan kohdan 6.3 määräysten soveltamista. Käyttäjä täten tiedostaa ja hyväksyy, että joillekin Yhtiön tuotteille on ominaista ns. ”kulunut” –tyyli, joka ei johda tuotteiden vaatimustenvastaisuuteen.

11.3. Yhtiö on vastuussa tuotteen vaatimuksenvastaisuudesta toimittamisen hetkellä, mikäli tällainen vaatimustenvastaisuus ilmenee 2 (kahden) vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Käyttäjä menettää Lakisääteisen takuun mukaiset oikeutensa, jos hän ei ilmoita virheestä Yhtiölle 2 (kahden) kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta ottamalla yhteyttä Asiakaspalveluun sähköpostitse kohdassa 14 ilmoitettuun osoitteeseen. Tällaisesta vaatimustenvastaisuudesta on ilmoitettava Yleisten ehtojen alareunassa olevalla lomakkeella, joka sisältää tarkan ja täydellisen kuvauksen väitetyistä vioista tai puutteista ja valokuvat tuotteesta vaatimuksenvastaisuuden osoittamiseksi. Asiakaspalvelu vastaa käyttäjälle viipymättä lähettämällä Käyttäjälle uuden lomakkeen täytettäväksi ja ohjeistamalla tuotteen palauttamisessa.

11.4. Jos Asiakaspalvelu katsoo ilmoitetun vaatimuksenvastaisuuden todistetuksi valitukseen liitettyjen kuvien perusteella, kyseinen tuote palautetaan Yhtiön kustannuksella. Jos asiakaspalvelu kuitenkin katsoo valokuvien analysoinnin perusteella, että valitus on perusteeton, Käyttäjä voi palauttaa tuotteen Yhtiölle omalla kustannuksellaan, jotta Yhtiö voi suorittaa tuotteelle teknisen analyysin. Sen Tuotteen yhteyteen, jonka osalta Käyttäjä haluaa käyttää lakisääteistä takuuta, on liitettävä Asiakaspalvelun toimittama vaatimustenvastaisuutta koskeva lomake asianmukaisesti täytettynä sekä Yhtiön kohtuudella pyytämät muut asiakirjat.

11.5. Soveltuvasta laista huolimatta, Käyttäjä voi valintansa mukaan pyytää Yhtiötä joko (i) vaihtamaan tuotteen hinnan hyvittämisen jälkeen uutta tilausta vastaan tai (ii) hyvittämään tuotteen hinnan, ellei valittu menettelytapa ole objektiivisesti katsottuna mahdoton tai kohtuuttoman työläs verrattuna toiseen menettelytapaan.

11.6. Mikäli joku seuraavista ehdoista täyttyy: (i) vaihto on mahdotonta tai kohtuuttoman työlästä, (ii) Yhtiö ei kykene vaihtamaan tuotetta asianmukaisessa ajassa (iii) aiemmin suoritettu vaihto on aiheuttanut Käyttäjälle huomattavaa haittaa, Yhtiöllä on oikeus hyvittää tuotteen hinta.

11.7. Jos Yhtiö katsoo, että tuote oli ilmoitetulla tavalla vaatimustenvastainen noutaessaan tai vastaanottaessaan sen, Yhtiö vastaa tuotteen kuljetus- ja korvaamiskustannuksista. Lisäksi Yhtiö korvaa mahdolliset Käyttäjän maksamat yllä olevan kohdan 11.4 mukaiset kuljetuskustannukset. Lakisääteinen takuu ei sovellu, jos Yhtiö katsoo, että tuote ei ole ilmoitetusti vaatimustenvastainen tai että Lakisääteisen takuun soveltamisedellytykset eivät täyty, minkä seurauksena Käyttäjä vastaa kaikista kuljetuskustannuksista riippumatta siitä, onko Käyttäjä vai Yhtiö maksanut kuljetuskustannukset. Tässä tapauksessa Yhtiö ilmoittaa edellä mainituista seurauksista Käyttäjälle ja tuote palautetaan Käyttäjän ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Jos tuotetta ei saada toimitettua Käyttäjälle tai sen valtuuttamalle kolmannelle osapuolelle, tuotetta säilytetään vähintään 15 päivän ajan, kuten Käyttäjälle toimitetussa ilmoituksessa on todettu. Jos Käyttäjä ei nouda tuotetta sille asetetussa määräajassa, Yhtiöllä on oikeus veloittaa säilytyskustannukset Käyttäjältä ja käyttää tuotetta vapaasti.

11.8. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, ettei Lakisääteinen takuu kata mahdollisia vikoja tai vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttäjän toiminnasta tai siitä, että tuotetta ei käytetä tarkoituksenmukaisesti tai tuotteen normaalista käytöstä ja kulumisesta.

12. Peruuttamisoikeus

12.1. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa sopimus 14 (neljäntoista) päivän kuluessa ilmoittamatta peruuttamisen syytä. Peruuttamisaika päättyy 14 (neljäntoista) päivän kuluttua päivästä, jona Käyttäjä tai tämän osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole kuriiri, saa tuotteen haltuunsa. Jos Käyttäjä on ostanut useita tuotteita samalla tilauksella, peruuttamisaika päättyy 14 (neljäntoista) päivän kuluttua päivästä, jona Käyttäjä tai tämän osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole kuriiri, saa ostetuista tuotteista viimeisen tuotteen haltuunsa.

12.2. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi Käyttäjän on ilmoitettava selkeästi aikomuksestaan peruuttaa Sopimus ilmoittamalla siitä Yhtiölle. Tähän tarkoitukseen Käyttäjä voi käyttää näiden Yleisten ehtojen alaosassa olevaa peruuttamislomaketta, joka täytetään ja lähetetään Asiakaspalveluun sähköpostitse kohdassa 14 ilmoitettuun osoitteeseen.

12.3. Peruuttamista koskevan määräajan noudattamiseksi, Käyttäjän on lähetettävä peruuttamisoikeuden käyttämistä koskeva ilmoitus ennen kohdassa 12.1 tarkoitetun peruuttamisajan päättymistä. Yhtiö lähettää Käyttäjälle sähköpostitse vastaanottovahvistuksen ja palautusetiketin tuotteiden palauttamiseksi, kun Yhtiö on vastaanottanut edellä mainitun ilmoituksen.

12.4. Peruutuksen tapahtuessa Yhtiö hyvittää Käyttäjälle hänen palauttamiensa tuotteiden koko hinnan ja niihin liittyvät alkuperäiset lähetyskustannukset, lukuun ottamatta ylimääräisiä kustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että Käyttäjä on valinnut Yhtiön tarjoaman halvimman toimitusvaihtoehdon sijaan jonkin muun toimitusvaihtoehdon. Tuotteen palauttamisesta johtuvista toimituskustannuksista vastaa käyttäjä.

12.5. Peruutuksen tapahtuessa Käyttäjän on palautettava ostetut tuotteet Yhtiölle 14 (neljäntoista) päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän on ilmoittanut Sopimuksen peruuttamisesta. Käyttäjä voi käyttää Yhtiön valitsemaa kuriiripalvelua tuotteen palauttamiseksi. Tässä tapauksessa Käyttäjä ei maksa palautuksesta aiheutuvia kustannuksia suoraan, koska Yhtiö maksaa ne Käyttäjän puolesta ja vähentää ne palautetusta tuotteesta tehtävästä hyvityksestä. Käyttäjän on ilmoitettava kohdan 12.2 mukaisella lomakkeella, mikäli hän päättää käyttää tätä palvelua. Tämän jälkeen Käyttäjän on otettava yhteyttä suoraan kuriiriin palautuksen jatkamiseksi. Jos Käyttäjä päättää käyttää muuta kuin Yhtiön valitsemaa kuriiria, Käyttäjä vastaa itse toimituskustannuksista.

12.6. Yhtiö palauttaa yllä kohdassa 12.4 tarkoitetun määrän Käyttäjälle ilman aiheetonta viivytystä viimeistään 14 (neljätoista) päivän kuluttua irtisanomisislomakkeen vastaanottamispäivästä. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus pidättäytyä maksamasta hyvitystä palautettujen tuotteiden vastaanottamiseen saakka tai kunnes Käyttäjä on todistanut lähettäneensä tuotteet takaisin, riippuen siitä, kumpi tapahtuu ensin. Hyvitys suoritetaan käyttämällä samaa maksutapaa, jota Käyttäjä on alun perin käyttänyt. Jos Käyttäjä on suorittanut maksun käteisellä toimituksen yhteydessä, hyvitys suoritetaan tilisiirtona.

12.7. Käyttäjän on palautettava tuotteet käyttämättöminä, asianmukaisessa kunnossa ja poistamatta alkuperäisiä hintalappuja. Tuotteiden pakkauksen on oltava asianmukainen, jotta se suojaa alkuperäistä pakkausta vaurioilta, asiaankuulumattomilta kirjoituksilta tai merkeiltä. Jos näitä ehtoja ei täytetä, Yhtiö palauttaa tuotteet Käyttäjälle tämän kustannuksella.

12.8. Palauttaakseen tuotteet Yhtiölle, Käyttäjän on tulostettava täytetty palautuslomake ja lähetettävä se Asiakaspalveluun yhdessä edellä kohdan 12.3 mukaisesti vastaanotetun palautusetiketin kanssa. Palautuslomake on asetettava tuotepakkaukseen, jotta tuotteen palautus Yhtiölle onnistuu. Mikäli Käyttäjälle on epäselvää jokin palautusoikeuden käyttämiseen liittyvä menettely, hän voi ottaa yhteyttä Asiakaspalveluun kohdan 14 mukaisesti, saadakseen selvyyttä asiaan.

13. Henkilötietojen suoja

13.1. Yhtiö käsittelee Käyttäjän henkilötietoja Alustalta löytyvän Tietosuojaselosteen mukaisesti ja sen määrittelemiin tarkoituksiin.

14. Yhteydenpito

14.1. Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Yhtiöön saadakseen apua, tehdäkseen valituksia tai pyytääkseen tietoja. Yhtiön yhteystiedot ovat:

Asiakaspalvelu +39 0281480317 tai Contact us by email

15. Verkkovälitteinen riidanratkaisu

15.1. Käyttäjällä on oikeus käyttää Euroopan komission perustamaa alustaa verkossa tehtyjä sopimuksia koskevien riitojen ratkaisemiseksi ("ODR-alusta"). Käyttäjä ja Yhtiö voivat käyttää ODR-alustaa verkossa tehtyjä ostoksia koskevien riitojen ratkaisemiseksi puolueettoman tahon avustuksella. ODR-alustaan pääsee seuraavasta linkistä:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

16. Soveltuva laki ja toimivaltainen tuomioistuin

16.1. Näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan kokonaisuudessaan Italian lakia. Osapuolten väliset mahdolliset riidat, jotka johtuvat tai liittyvät Yleisten ehtojen ja / tai Sopimuksen tulkintaan, suorittamiseen tai päättämiseen käsitellään sen siinä tuomioistuimessa, jonka toimialueella kuluttajalla on asuinpaikka tai kotipaikka.



Lomake peruuttamisoikeuden käyttämiselle

Käyttäjän halutessaan käyttää peruuttamisoikeutta, hänen on ladattava, täytettävä ja lähetettävä Peruuttamislomake sähköpostitse Asiakaspalveluun yllä kohdassa 14 määriteltyyn osoitteeseen.



See the page Shipping and Returns

Jos Käyttäjä on saanut tuotteita, jotka eivät ole sopimuksen mukaisia, täytä ja lähetä asiaa koskeva lomake Asiakaspalveluun sähköpostitse, yllä kohdassa 14 määriteltyyn osoitteeseen. Lomakkeeseen tulee liittää valokuvat, jotka todistavat tuotteen viallisuuden.

Back to top