Bendrosios prekybos internetu sąlygos

1. Taikymo sritis

1.1. Visoms pardavimo sutartims, įmonės „Golden Goose S.p.A.“, turinčios registruotą buveinę Milane (Italijoje), Via Privata Ercole Marelli 10 (toliau – Įmonė), ir naudotojo, veikiančio kaip vartotojas pagal Įstatyminio dekreto Nr. 206/2005 (toliau – Vartojimo sutarčių kodeksas) 3 skirsnį, t. y. fizinio asmens, veikiančio tikslais, nesusijusiais su jo amatu, verslu arba profesine veikla (toliau – Naudotojas), sudarytoms teikiant užsakymą svetainėje www.goldengoose.com (toliau – Svetainė) arba per mobiliąją programą „Golden Goose Passport“ (toliau – Mobilioji programa) (toliau svetainė ir programa kartu vadinamos Platformomis), taikomos šios Bendrosios prekybos internetu sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos).

1.2. Svetainėje ir (arba) Mobiliojoje programoje pirkdamas prekes sutikęs su Bendrosiomis sąlygomis Naudotojas įsipareigoja jų laikytis. Nesutikęs su Bendrosiomis sąlygomis Naudotojas neturės galimybės Svetainėje ir (arba) Mobiliojoje programoje pirkti prekių.

2. Bendrųjų sąlygų pakeitimai

2.1. Įmonė pasilieka teisę Bendrąsias sąlygas bet kuriuo metu keisti, jeigu tai būtų būtina siekiant laikytis teisės nuostatų, Bendrąsias sąlygas pritaikyti Įmonės pardavimo procedūroms arba dėl techninių priežasčių. Atnaujinta Bendrųjų sąlygų versija kartkartėmis bus skelbiama Platformose. Bet kuriuo atveju kiekvienam pirkimui taikomos Bendrosios sąlygos bus užsakymo pateikimo metu galiojančios sąlygos.

3. Paskyros sukūrimas

3.1. Kad Platformose galėtų pirkti prekes, Naudotojas: i) Platformose turi susikurti naują paskyrą, kurioje ketina pirkti, arba ii) prisijungti prie Platformos naudodamas prisijungimo duomenis autentiškumui patvirtinti, gautus Platformoje susikūrus savo paskyrą.

3.2. Kad galėtų susikurti naują paskyrą vienoje iš Platformų arba abiejose Platformose, Naudotojas turi: i) teisingai užpildyti registracijos formą ir į ją įrašyti visus prašomus duomenis (pavyzdžiui, vardą, pavardę, e. pašto adresą, telefono numerį ir slaptažodį), ii) savo pasirinktoje Platformoje perskaityti privatumo politikos pranešimą ir iii) patvirtinti registraciją.

3.3. Siekdamas abiejose Platformose susikurti paskyrą Naudotojas turi pasirinkti slaptažodį, kurio turi niekam neatskleisti, ir tai išsamiau aprašyta Svetainės ir (arba) Mobiliosios programos naudojimo sąlygose. Naudotojo vardas bus e. pašto adresas, pateiktas registruojantis.

3.4. Užsiregistravęs Platformoje Naudotojas e. paštu, kurio adresą pateiks registruodamasis, gaus patvirtinimą, kad registracija sėkmingai atlikta.

3.5. Vėliau Naudotojas gali pasirinkti vieną iš mokėjimo būdų, nurodytų šio dokumento 8.1 dalyje, ir savo užsakymą elektroninėmis priemonėmis pateikti Įmonei.

3.6. Naudotojas savo paskyrą gali bet kuriuo metu panaikinti Įmonei šio dokumento 14 skirsnyje nurodytu adresu nusiųsdamas e. laišką. Gavus šį laišką, bet kokie sutartiniai Naudotojo ir Įmonės santykiai bus laikomi nutrauktais, nedarant poveikio prieš prašymą panaikinti paskyrą išsiųstiems užsakymams, o Naudotojo vardas ir slaptažodis bus ištrinti.

4. Pirkimas svečio teisėmis

4.1. Naudotojas abiejose Platformose gali pirkti Svečio teisėmis, nesusikurdamas paskyros. Tokiomis aplinkybėmis Naudotojo bus prašoma: i) užpildyti specialios prisijungimo prie Platformos formos laukelius ir pateikti visus reikalaujamus duomenis (pavyzdžiui, vardą, pavardę, sąskaitos siuntimo ir prekių pristatymo adresą, e. pašto adresą ir telefono numerį) ir ii) sutikti su Bendrosiomis sąlygomis.

5. Pirkimo sutarties sudarymas

5.1. Naudotojas, per bet kurią Platformą nusiuntęs užsakymą, įsipareigoja pirkti pasirinktas prekes, taigi, sudaro pirkimo susitarimą (toliau – Susitarimas), ir šiam taikomos visos Bendrosios sąlygos.

5.2. Gavusi atsiųstą užsakymą Įmonė Naudotojui e. paštu nusiųs užsakymo gavimo patvirtinimą, jame bus nurodytas užsakymo numeris ir visa išsami informacija apie užsakymą (toliau – Užsakymo gavimo patvirtinimas). Bet kuriuo atveju suprantama, kad Susitarimo sudarymo būtina sąlyga yra Įmonės aiškus sutikimas vykdyti užsakymą, pateikiamas e. laišku, kuriuo patvirtinama, kad užsakymas išsiųstas Naudotojui (toliau – Išsiuntimo patvirtinimas). Todėl Naudotojas šiuo pripažįsta, kad Užsakymo gavimo patvirtinimas nebus sutikimas vykdyti užsakymą ir kad Susitarimas bus laikomas sudarytu, kai Naudotojas gaus Išsiuntimo patvirtinimą, kaip išdėstyta šio dokumento 9.2 dalyje.

5.3. Prieš patvirtindamas užsakymą Naudotojas turi patikrinti apibendrintą užsakymą ir įsitikinti, kad visi pateikti duomenys yra teisingi. Bet kokios klaidos, susijusios su duomenų įrašymu, gali būti ištaisytos naudojant Platformose pateiktas specialias duomenų redagavimo funkcijas. Jeigu Naudotojas kokias nors klaidas pastebėtų tik patvirtinęs užsakymą, dėl tokių klaidų ištaisymo jis turėtų susisiekti su Įmone 14 skirsnyje nurodytu būdu.

5.4. Naudotojas turi išsaugoti Užsakymo gavimo patvirtinime nurodytą užsakymo numerį, kad galėtų naudotis pagalbos paslaugomis ir kad galėtų jį nurodyti palaikydamas bet kokius kitus ryšius su Įmone.

5.5. The user is required to verify the documents relating to the your co-creation experience online purchase here.

6. Prekių buvimas

6.1. Naudotojas gali rinktis pirkti tik prekes, pateiktas Platformose skelbiamame kataloge ir esančias tuo metu, kai teikiamas užsakymas. Pasirinktos prekės bus įkeltos į pirkinių krepšelį, o jo turinį bet kuriuo metu iki užsakymo pateikimo galima panaikinti arba pakeisti.

6.2. Įmonė prekių katalogą periodiškai atnaujins, taigi nėra jokių garantijų, kad bus tam tikra į katalogą įtraukta prekė ir (arba) visi dydžiai arba visi visų prekių ar spalvų variantai.

6.3. Prie kiekvienos prekės aprašytos jos pagrindinės savybės. Dėl Naudotojo kompiuterinių sistemų arba įrenginio, kuriuos naudojant žiūrimos Platformos, nuostatų prekių aprašyme pateikti vaizdai ir spalvos gali tiksliai neatitikti prekių tikrųjų savybių. Dėl to reikėtų žinoti, kad vaizdai yra tik nurodomieji ir kad galimas tam tikras įprastas leistinas nuokrypis.

6.4. Prekių Platformoje bus tol, kol baigsis atsargos. Jeigu pasirinktos prekės nėra, nors ją buvo galima pasirinkti, Įmonė Naudotojui apie tai greitai praneš Naudotojo pateiktu e. pašto adresu. Jeigu prekės išvis nebėra, Įmonė Naudotojui pasiūlys vieną arba kelias alternatyvias prekes, ir bus laikoma, kad jeigu Naudotojas nenori sutikti su pasiūlymu, jam bus greitai grąžinta jau sumokėta suma. Naudotojui sutikus su alternatyviu pasiūlymu, atsiųstu šio dokumento 14 skirsnyje nurodytu e. pašto adresu, Susitarimas bus sudarytas, kai Naudotojas gaus Išsiuntimo patvirtinimą, kaip nurodyta šio dokumento 5.2 dalyje.

7. Prekių kainos

7.1. Pardavimo kainos nurodytos eurais, įskaičiuojant PVM.

7.2. Bet kuriam Naudotojo pateiktam užsakymui bus taikomos internete tuo metu, kai Naudotojas teikia užsakymą, skelbiamos pardavimo kainos. Tokios kainos gali skirtis apie tai nepranešus. Už kainos patikrinimą prieš pateikiant užsakymą atsakingas pats Naudotojas.

7.3. Į jokias Svetainėje pateiktas prekių kainas siuntimo išlaidos neįskaičiuotos, ir visas siuntimo išlaidas turės padengti Naudotojas. Tokios išlaidos skirsis ir priklausys nuo pasirinkto siuntimo būdo; jos apibendrintame užsakyme ir Užsakymo gavimo patvirtinime bus nurodytos atskirai.

8. Mokėjimas, sąskaitų pateikimas, pinigų grąžinimas

8.1. Naudotojas gali pasirinkti vieną iš šių mokėjimo būdų:

8.1.1. kredito kortele („Visa“, „MasterCard“, „American Express“);

8.1.2. „PayPal“;

8.1.3. sumokėti pristatymo metu (tik tuo atveju, jeigu prekė siunčiama Naudotojo nurodytu gavėjo adresu Italijos teritorijoje).

8.2. Kaina turi būti sumokama: i) užsakymo pateikimo metu, jeigu pasirenkama mokėti kredito kortele arba programa „PayPal“, arba ii) prekės pristatymo metu, jeigu pasirenkama mokėti prekės pristatymo metu. Pristatymo metu gali būti mokama tik grynaisiais pinigais arba naudojantis kompiuterinio kasos terminalo (POS) sistema.

8.3. Įmonė pasilieka teisę nesutikti vykdyti užsakymo, jeigu pagal šio dokumento 8.1 dalį pasirinkto mokėjimo būdo valdytojas nepatvirtina mokėjimo.

8.4. Išskyrus atvejus, kai mokama pristatymo metu, bet koks pinigų, Naudotojo sumokėtų Įmonei, grąžinimas bus atliekamas tokiu pat mokėjimo būdu, kokį Naudotojas pasirinko pirkimui įvykdyti. Pinigai bus grąžinami laikantis termino ir sąlygų, kurias taiko tokių mokėjimo būdų valdytojai. Tais atvejais, kai mokama pristatymo metu, pinigai bus grąžinami banko pavedimu į Naudotojo nurodytą sąskaitą.

9. Prekių pristatymas

9.1. Platformose įsigytas prekes skubių siuntų kurjerių tarnyba pristatys gavėjo adresu, Naudotojo nurodytu registracijos arba pirkimo metu.

9.2. Įmonei prekes įteikus skubių siuntų kurjerių tarnybai, Naudotojas gaus Išsiuntimo patvirtinimą, jame bus pateiktas siuntos sekimo numeris, kad būtų galima stebėti siuntimo procesą.

9.3. Įmonė įsipareigoja produktą pristatyti per 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakymo gavimo patvirtinimo.

9.4. Pristatymas laikomas įvykdytu, kai Naudotojas arba jo įgaliota trečioji šalis fiziškai gauna prekes, o toks gavimas įrodomas susitartu gavėjo adresu pasirašant ant užsakymo kvito.

9.5. Priimdamas prekes Naudotojas turi patikrinti, ar pakuotė nepažeista ir ar nesama sugadinimo, bandymo atidaryti siuntą arba pakeitimo požymių. Jeigu tokio patikrinimo rezultatas neigiamas, Naudotojas turi nedelsdamas apie tai pranešti kurjeriui ir atsisakyti prekės arba ją priimti su išlyga, įrašoma vežimo dokumente. Be to, Naudotojas turi nedelsdamas apie tai pranešti Įmonei – tam jis turi susisiekti su Klientų aptarnavimo skyriumi (toliau – Klientų aptarnavimo skyrius), kaip nurodyta šio dokumento 14 skirsnyje.

9.6. Jeigu prekės nepristatomos dėl to, kad Naudotojo nėra kurjeriui kaskart atvykus pagal numatytą pristatymo tvarką, kurjerių tarnyba prekes laikys savo sandėlyje, kol Naudotojas jas paims, ir bet kuriuo atveju ji jas laikys pranešime, Naudotojui paliktame nepavykus įteikti prekių, nurodytą laikotarpį. Jeigu prekės nebus paimtos per nustatytą terminą, kurjerių tarnyba jas grąžins Įmonei.

10. Naudotojo pareiškimai ir garantijos

10.1. Naudotojas šiuo pareiškia ir garantuoja, kad:

10.1.1. jis atitinka reikalavimus, kad galėtų teisėtai sudaryti Susitarimą;

10.1.2. jam yra bent 18 metų;

10.1.3. asmens duomenys ir kita registruojantis arba perkant prekę Įmonei pateikta informacija yra teisinga, tikra ir nepasenusi. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu ir bet kuriomis turimomis priemonėmis patikrinti pateiktą informaciją, taip pat Naudotojo ji gali paprašyti atitinkamų patvirtinamųjų dokumentų, o jeigu pažeidžiama ši 10.1.3 dalis – panaikinti Naudotojo paskyrą arba sustabdyti naudojimąsi ja;

10.1.4. Platformomis naudosis laikydamasis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, nedarant jokio tiesioginio ir (arba) netiesioginio poveikio naudojimuisi Platformomis, kuris neatitiktų galiojančių įstatymų ar šių Bendrųjų sąlygų arba kuriuo būtų pažeistos bet kurių trečiųjų šalių teisės.

10.2. Naudotojas įsipareigoja neteikti kaltinimų Įmonei ir atleisti ją nuo bet kokios atsakomybės, kaltinimų, sąnaudų, išlaidų arba reikalavimų, kurių gali atsirasti Naudotojui pažeidus šio dokumento 10.1 dalyje išdėstytus pareiškimus ir garantijas, nedarant poveikio Įmonės teisei nedelsiant nutraukti Susitarimą pagal Italijos civilinio kodekso 1456 straipsnį, jeigu Naudotojas kaip nors pažeidžia tokius pareiškimus ir garantijas.

11. Teisinė atitikties reikalavimams garantija

11.1. Per Platformas Naudotojui parduodamoms prekėms taikoma teisinė atitikties reikalavimams garantija, kaip nustatyta Vartojimo sutarčių kodekso 128 ir tolesniuose straipsniuose (toliau – Teisinė garantija).

11.2. Nedarant poveikio šio dokumento 6.3 daliai, Įmonė Naudotojui turi pristatyti prekes, atitinkančias Susitarimą. Naudotojas šiuo pripažįsta ir sutinka, kad vadinamasis nusitrynusio ar nudėvėto daikto efektas, būdingas tam tikroms Įmonės prekėms, negali būti laikomas su defektu susijusiu reikalavimų nesilaikymu.

11.3. Įmonė Naudotojui bus atsakinga už bet kokią neatitiktį reikalavimams, esančią prekių pristatymo metu, jeigu tik ta neatitiktis reikalavimams pasireikš per 2 (dvejus) metus nuo prekės pristatymo. Naudotojas neteks savo teisių, turimų taikant Teisinę garantiją, jeigu Įmonei apie neatitiktį reikalavimams nepraneš per 2 (du) mėnesius nuo jos nustatymo dienos; tai jis turi padaryti 14 skirsnyje nurodytu e. pašto adresu susisiekdamas su Klientų aptarnavimo skyriumi. Apie tokią neatitiktį reikalavimams turi būti pranešta naudojant šių Bendrųjų sąlygų pabaigoje pateiktą formą; formoje reikia tiksliai ir išsamiai aprašyti tariamus defektus arba trūkumus ir pateikti prekės nuotrauką, siekiant įrodyti defektą, apie kurį pranešama. Klientų aptarnavimo skyrius Naudotojui nedelsdamas atsakys ir atsiųs kitą formą, kurią reikės užpildyti, taip pat pateiks nurodymus, kaip prekę grąžinti.

11.4. Jeigu Klientų aptarnavimo skyrius, remdamasis gautu skundu ir prie jo pridėtomis nuotraukomis, manys, kad neatitiktis, apie kurią pranešta, yra įrodyta, tos prekės grąžinimo išlaidas savo lėšomis padengs Įmonė. Tačiau, jeigu Klientų aptarnavimo skyrius, remdamasis nuotraukomis patvirtintų dokumentų analize, manys, kad skundas nėra tinkamai pagrįstas, Naudotojas Įmonei savo lėšomis gali grąžinti prekę, kad Įmonė galėtų atlikti fizinę produkto analizę. Prie prekės, kurios atžvilgiu Naudotojas nori pasinaudoti Teisine garantija, turi būti pridėta tinkamai užpildyta forma, iš Klientų aptarnavimo skyriaus gauta pateikus skundą dėl neatitikties reikalavimams, ir mokėjimo kvitas, taip pat bet kurie kiti dokumentai, kurių Įmonė gali pagrįstai prašyti.

11.5. Naudotojas savo nuožiūra Įmonės gali prašyti sutaisyti prekę arba pakeisti ją, Naudotojui dėl to nepatiriant išlaidų, išskyrus atvejus, kai pasirinkta taisomoji priemonė yra objektyviai neįmanoma arba pernelyg brangi, palyginti su kitomis priemonėmis.

11.6. Naudotojas taip pat savo nuožiūra gali prašyti:

– kad būtų taikomas tinkamas prekės kainos sumažinimas;

– kad būtų panaikinta sutartis ir grąžinti už prekę sumokėti pinigai.

11.7. Jeigu paėmusi arba gavusi prekę Įmonė nustatytų, kad praneštos neatitikties tikrai esama, visas išlaidas, susijusias su prekės vežimu, pataisymu arba pakeitimu, padengs Įmonė, o jeigu Naudotojas bus sumokėjęs už vežimą pagal šio dokumento 11.4 dalį, Įmonė jam kompensuos jo patirtas išlaidas. Ir priešingai, jeigu Įmonė nustatys, kad praneštos neatitikties nesama arba neįvykdytos Teisinės garantijos taikymo sąlygos, Teisinė garantija nebus taikoma, ir visas transporto išlaidas, tiek Naudotojo patirtas siunčiant prekę Įmonei, tiek Įmonės patirtas siunčiant prekę Naudotojui, padengs Naudotojas. Tokiais atvejais Įmonė Naudotojui apie tai praneš, ir prekė bus grąžinta Naudotojo nurodytu gavėjo adresu. Nepavykus prekės pristatyti Naudotojui arba jo įgaliotai trečiajai šaliai, prekė bus laikoma 15 dienų arba ilgesnį laikotarpį, kaip bus nurodyta pranešime, Naudotojui paliktame nepavykus įteikti prekių. Jeigu šis laikotarpis baigsis Naudotojui neatsiėmus prekės, Įmonė turės teisę pareikalauti, kad Naudotojas padengtų laikymo išlaidas, ir galės laisvai disponuoti preke.

11.8. Naudotojas šiuo įsipareigoja ir sutinka, kad Teisinė garantija nebus taikoma jokiems trūkumams arba sugadinimams, atsiradusiems įvykus nelaimingiems atsitikimams dėl Naudotojo kaltės, prekę naudojant nesilaikant reikalavimų, taikomų jos paskirčiai, arba įprastai nusidėvėjus.

12. Teisė pasitraukti iš Susitarimo

12.1. Naudotojas turės teisę nenurodydamas jokių atitinkamų priežasčių pasitraukti iš Susitarimo per 14 (keturiolika) dienų. Galimybės pasitraukti iš Susitarimo laikotarpis baigiasi praėjus 14 (keturiolikai) dienų nuo dienos, kurią Naudotojas arba jo paskirta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai gaus įsigytą prekę. Jeigu Naudotojas tuo pačiu užsakymu įsigijo daugiau nei vieną prekę, galimybės pasitraukti iš Susitarimo laikotarpis baigiasi praėjus 14 (keturiolikai) dienų nuo dienos, kurią Naudotojas arba jo paskirta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai gaus paskutinę iš įsigytų prekių.

12.2. Siekdamas pasinaudoti teise pasitraukti iš Susitarimo, Naudotojas Įmonei turi aiškiai pranešti apie savo ketinimą pasitraukti iš Susitarimo. Tam Naudotojas gali naudoti pasitraukimo iš Susitarimo formą, pateiktą po šiomis Bendrosiomis sąlygomis; formą reikia užpildyti ir Klientų aptarnavimo skyriui nusiųsti 14 skirsnyje nurodytu adresu.

12.3. Kad nepraleistų galimybės pasitraukti iš Susitarimo termino, Naudotojas pranešimą apie pasinaudojimą teise pasitraukti iš Susitarimo turi pateikti iki 12.1 dalyje nurodyto pasitraukimo iš Susitarimo laikotarpio pabaigos. Gavusi tokį pranešimą Įmonė Naudotojui e. paštu nusiųs gavimo patvirtinimą ir grąžinimo etiketę, kad prekės būtų teisingai grąžintos Įmonei

12.4. Pasitraukimo iš Susitarimo atveju Įmonė Naudotojui grąžins visą sumą, sumokėtą už grąžintas prekes, taip pat pirmines su prekėmis susijusias siuntimo išlaidas, išskyrus bet kokias papildomas išlaidas, patiriamas dėl to, kad Naudotojas pasirenka kitokios rūšies pristatymą, nei Įmonės siūlomas pigiausias pristatymas. Siuntimo išlaidas, susijusias su prekės grąžinimu, padengs Naudotojas.

12.5. Pasitraukdamas iš Susitarimo Naudotojas įsigytas prekes Įmonei turės grąžinti per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojamų nuo dienos, kurią jis pranešė apie savo sprendimą pasitraukti iš Susitarimo. Siekdamas grąžinti prekę Naudotojas gali naudotis Įmonės pasirinktos kurjerių tarnybos paslaugomis. Tokiu atveju nebus reikalaujama, kad Naudotojas tiesiogiai sumokėtų grąžinimo išlaidas, nes jo vardu jas sumokės Įmonė, ir vėliau Įmonė tą sumą išskaitys iš Naudotojui grąžintinos sumos. Naudotojui nusprendus pasinaudoti šia paslauga, jis turės tai nurodyti 12.2 dalyje nurodytoje formoje. Tokiu atveju Naudotojas, siekdamas grąžinti prekes, turės tiesiogiai susisiekti su kurjerių tarnyba. Naudotojui laisva valia pasirinkus naudotis kitos kurjerių tarnybos nei Įmonės pasirinktoji paslaugomis, jis turės padengti atitinkamas siuntimo išlaidas.

12.6. Įmonė Naudotojui šio dokumento 12.4 dalyje nurodytas sumas grąžins nederamai neatidėliodama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią Įmonė gaus pasitraukimo iš Susitarimo formą. Vis dėlto Įmonė turės teisę sustabdyti pinigų grąžinimą iki laiko, kol gaus grąžinamas prekes arba kol Naudotojas įrodys, kad išsiuntė prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyks pirma. Pinigai bus grąžinami tokiu pat būdu, kokiu Naudotojo buvo sumokėti per pirminį sandorį, išskyrus atvejus, kai Naudotojas moka grynaisiais pinigais pristatymo metu, ir tokiu atveju pinigai jam bus grąžinti banko pavedimu.

12.7. Naudotojas privalės prekes grąžinti tinkamai išsaugotas (tačiau pasimatuoti, siekiant įsitikinti, ar prekė tinka, leidžiama), nepašalinus originalių etikečių. Prekės turi būti tinkamai supakuotos, kad originali pakuotė būtų apsaugota nuo sugadinimo, su ja nesusijusių užrašų arba etikečių. Neįvykdžius šių sąlygų, Įmonė prekes grąžins Naudotojui jo paties sąskaita.

12.8. Siekdamas Įmonei grąžinti prekes Naudotojas turi atspausdinti užpildytą formą ir nusiųsti ją Klientų aptarnavimo skyriui kartu su grąžinimo etikete, gauta pagal šio dokumento 12.3 dalį. Pasitraukimo iš Susitarimo forma turi būti įdėta į prekės pakuotę, siekiant užtikrinti, kad prekės grąžinimas Įmonei būtų sėkmingai atliktas. Jei Naudotojui kyla kilus kokių nors abejonių dėl procedūros, kurios reikia laikytis naudojantis teise pasitraukti iš Susitarimo, jis gali susisiekti su Klientų aptarnavimo skyriumi šio dokumento 14 skirsnyje nurodytu adresu ir gauti visus reikiamus paaiškinimus.

13. Asmens duomenų apsauga

13.1. Įmonė Naudotojo asmens duomenis tvarkys Privatumo politikos pranešime, pateiktame kiekvienoje Platformoje, nurodytais tikslais ir laikydamasi jame nustatytos tvarkos.

14. Ryšių palaikymas

14.1. Siekdamas gauti pagalbos, pateikti reikalavimus arba prašymą suteikti informaciją Naudotojas su Įmone gali susisiekti šiais kontaktais:

Klientų aptarnavimo skyriaus tel. +39 0281480317 arba Contact us by email

15. Elektroninis ginčų sprendimas (EGS)

15.1. Naudotojas turės teisę naudoti Europos Komisijos parengtą platformą, skirtą su prekybos internetu sutartimis susijusiems ginčams spręsti (toliau – EGS platforma). Naudotojas ir Įmonė gali naudotis EGS platforma su pirkimu internetu susijusiems ginčams spręsti dalyvaujant nešališkam subjektui. EGS platformą galima rasti adresu

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

16. Taikytina teisė ir kompetentingas teismas

16.1. Visoms šioms Bendrosioms sąlygoms taikoma Italijos teisė. Bet kokiems tarp Šalių kylantiems ginčams, susijusiems su Bendrųjų sąlygų ir (arba) bet kurio Susitarimo aiškinimu, vykdymu arba nutraukimu, spręsti bus taikoma išimtinė vartotojo gyvenamosios vietos arba buveinės vietos Teismų kompetencija, jeigu ta vieta yra Italijos teritorijoje.See the page Shipping and Returns

Naudojimosi Teisine garantija forma

Naudotojui gavus prekes, kurios neatitinka Susitarimo, Naudotojas turi užpildyti ir Klientų aptarnavimo skyriui e. paštu šio dokumento 14 skirsnyje nurodytu adresu nusiųsti atitinkamą formą. Prie formos turėtų būti pridėtos prekių nuotraukos, kuriomis įrodomi tariami defektai.

Back to top